Scoring-fejlesztés

A scoring-fejlesztés folyamata a Bankárképző megoldásában magában foglalja az alapadatok konzisztenciájának vizsgálatát, az egyes változók szakértőileg elfogadható csoportosítását, és (tipikusan) logisztikus regressziós modellek építését. A kialakított végső statisztikai modell alapján kerül meghatározásra az üzletileg értelmezhető scorecard, amely igény esetén, egyeztetés alapján szakértői alapon módosítható. A megoldás részét képezi a végső scorecardok kezdeti validációja is.

Az adósminősítő rendszerek (scoring és rating modellek) kialakításának lépései nemzetközi best practice alapján lettek definiálva, tartalmazzák a scoring fejlesztés nemzetközi bankcsoportokban is elfogadott lépéseit:

1

Base Data Analysis

Összegyűjtött alapadatok vizsgálata (Base Data Analysis), célja az inkonzisztens adatok és változók kiszűrése, illetve a hiányos esetekkel rendelkező változók, esetek kiszűrése. Az adatelemzés során vagy saját adatbányász eszközünkben (SPSS PASW Modeler), vagy a Bank által biztosított infrastruktúrában (pl. SAS Base, SAS Enterprise Guide, SAS Enterprise Miner) kialakítjuk a fix referencia adathalmazt (Reference Data Set, „RDS”), amely alapján visszakövethető a fejlesztés minden lépése bármely utólagos ellenőrzés során. Az RDS-t külön fájlban tároljuk el, amelyet a Bank a következő fejlesztésig meg kell őrizzen, reprodukálhatóságot biztosítva. Az RDS már a végső, szűrt modellezési adatbázis, nem tartalmazza az úgynevezett „szürke zónát” sem, amely a fejlesztés során azon ügyfeleket takarja, amely valamely okból nem képezhetik részét a fejlesztésnek (pl. csalásgyanús ügyfelek, kisebb mértékben késő ügyfelek, amelyekről nem lehet pontosan eldönteni, hogy rossz vagy jó adósnak számítanak-e).
2

Definition of default

Default meghatározása (Definition of default) annak tükrében, hogy a megbízó milyen ügyfeleket tekint rossznak, illetve adott esetben saját, Bázeli előírásoknak megfelelő definíció elemzése és kialakítása. Az egyes default-okokat külön-külön elemezzük, és a teljes bázeli definíció alkalmazására törekszünk.
3

Single Factor Analysis

Egyváltozós adatelemzés (Single Factor Analysis), melynek során a default rátával jól együtt mozgó változók elemzése, illetve kiválogatása történik. Ezen folyamati lépés célja egyértelmű trendek felállítása a változó értékei és a default ráta között. A scorecard logika miatt minden egyes releváns változót kategorizálunk az adatbányász eszköz segítségével, amely a változók optimális kategorizálását, és a nemlineáris hatások tökéletes megragadását teszi lehetővé. A modellezésbe csak olyan változók kerülhetnek be, amelyek közgazdaságilag (szakértőileg) is megfelelően értelmezhetőek. Időbeli stabilitás vizsgálata már egyedi változó szintjén is igen hangsúlyos az általunk követett módszertanban, időbelileg instabil változókat elhagyjuk.
4

Sampling

Fejlesztési minta és tesztminta kiválasztása (Sampling). Egy nagyobb fejlesztési és kisebb tesztminta (ideális esetben 50-50%, egyébként 70%-30%) kiválasztása történik. Logisztikus regresszió alkalmazásával (Multi Factor Analysis) történik az egyes változók szignifikanciájának vizsgálata a fejlesztési mintán, amely lépésben megvalósul az inszignifikáns változók kiszűrése, illetve a változók közötti korreláció vizsgálata is. Alternatív modellek kerülnek kialakításra, amelyek közül az ügyfelünkkel közösen határozzuk meg a végső modellt. Igény esetén a logisztikus regresszió mellett más modellezési technikák is kipróbálásra kerülnek, pl. klaszteranalízis, főkomponens-elemzés, döntési fák vagy neurális hálók.
5

Model testing

A modellt sztenderd statisztikai mérőszámmal teszteljük a tesztelési mintán (Model testing). Az egyes alkalmazott statisztikai mérőszámokat meghatározzuk, illetve tipikus értékeit leírjuk a dokumentációban. A végső modell koefficiensei alapján az egyes változók értékeinek pontszámmá történő áttranszformálása (Scorecard Creation) megtörténik. A kialakult, statisztikai alapú scorecard egyes pontszámai szakértői alapon módosíthatóak, a változók értékkészlete bővíthető, illetve új változók is létrehozhatóak.
6

Documentation

A teljes folyamatot részletekbe menően dokumentáljuk (Documentation).

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Amennyiben valamely terület felkeltette érdeklődését, vegye fel kapcsolatot tanácsadási üzletágunk vezetőjével!

Öcsi Béla
Öcsi BélaVezérigazgatóbocsi@bankarkepzo.hu

Tekintse meg kínálatunkat!

Az alábbi kínálatot nyújtjuk a hitelintézeteknek, pénzügyi intézményeknek és a befektetési vállalkozás számára:

Image

Szalag u. 19. 1011 Budapest

Központ: +36 1 22 40 700

Ne maradjon le aktuális programjainkról és különleges kedvezményeinkről sem!

Image