ICAAP – tőkemegfelelés belső értékelési folyamata

Ügyfelünk (közép-európai nagy bankcsoport) kérdése:

Csökkentenénk a tőkeszükségletet, hogy tükrözze bankunk alacsonyabb kockázati profilját. Tud a Bankárképző ebben prudens és átgondolt módon segíteni?

Csapatunk megoldási folyamata:

1
Konzultáció (governance, riportálás)
2
Új ICAAP modelleket fejlesztettünk
3
Eredmény: alacsonyabb tőkeszükséglet, 1,1%-ponttal jobb tőkemegfelelési mutató

Mit kell tudni a ICAAP-ről?

A gazdasági tőkeszámítás jogszabályi hátterét és kiegészítő folyamatait a Hpt. és a CRR (Capital Requirements Regulation) rendezi.  A szabályozói tőke meghatározása mellett minden Bank gazdasági tőkét határoz meg, és eszerint is meghatározza a szükséges tőkeszintet. 

Az MNB ICAAP/ILAAP útmutató formájában részletesen rendelkezik a gazdasági tőke meghatározásának kívánalmairól és a kapcsolódó teendőkről.

A tőkeszámítás során meg kell határozni a bank számára releváns összes kockázatot (kiegészülve így pl. banki könyvi kamatkockázattal, likviditási kockázattal, országkockázattal, illetve egyéb kockázati típusokkal). Nem lehet csak a nagy kiemelt kockázatok számszerűsítésére hagyatkozni a második pillér alatt, viszont az intézmény nézőpontjából lehet a tőkét meghatározni – természetesen a megfelelő óvatossággal. A második pillér alatt a gazdasági tőkeszámításhoz kapcsolódó több egyéb kívánalmat is megfogalmaz az MNB. Létre kell hozni egy kockázati stratégiát, a gazdasági tőkeszámítás eredményeit fel kell használni a tőketervezés során, a gazdasági tőkét stressz teszteknek kell alávetni, a gazdasági tőkét a főbb dimenziók mentén allokálni lehet, szükséges, illetve meg kell felelni a belső irányítás követelményeinek.

Az ICAAP módszertani felülvizsgálat során a Bankárképző valamennyi ICAAP-releváns elemet értékelni és fejleszti tudja. A részmódszertanok kidolgozása és a helyi belső szabályzati implementáció folyamán szem előtt tartjuk a hazai szabályozó szempontjából kritikus pontokat. Ügyfeleinknél a leggyakrabban érintett területek az alábbiak:

 • kockázati stratégia kidolgozása/a jelenlegi kockázati stratégia kiegészítése
 • tőketerv módszertani hátterének kidolgozása
 • kockázati térkép kialakítása, kockázatok értékelésének módszertana (relevancia felmérés)
 • minden kockázatot integráltan lefedő tőkeszükséglet számítási módszertan (például fejlett hitelkockázati, működési kockázati, likviditási kockázati stb. módszertan)
 • kapcsolódó kockázati limitrendszerek kialakítása
 • jogszabályilag vagy központi anyabanki módszertanban nem vagy nem teljesen kezelt kockázatok kezelési, mérési módszertanának kidolgozása
 • a hazai gazdasági környezetnek megfelelő második pillér alatti kockázatok stressz tesztjeinek kialakítása
 • tőkeallokációs módszertan kidolgozása
 • MNB által megjelölt kockázatos portfóliók szabályszerű meghatározása, kezelése
 • ICAAP „use tesztje": javaslat az ICAAP eredmények felhasználására, illetve a kapcsolódó jelentések körére
 • Első pillérhez viszonyított eltérések bemutatása elemzésen keresztül

A Bankárképző megoldja a kialakított módszertanok, folyamatok és eljárások belső szabályzatokba való implementációját, igazodva a Bank által alkalmazott szabályozási rendhez.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Amennyiben valamely terület felkeltette érdeklődését, vegye fel kapcsolatot tanácsadási üzletágunk vezetőjével!

Öcsi Béla
Öcsi BélaVezérigazgatóbocsi@bankarkepzo.hu

Tekintse meg kínálatunkat!

Az alábbi kínálatot nyújtjuk a hitelintézeteknek, pénzügyi intézményeknek és a befektetési vállalkozás számára:

Image

Szalag u. 19. 1011 Budapest

Központ: +36 1 22 40 700

Ne maradjon le aktuális programjainkról és különleges kedvezményeinkről sem!

Image