BADI - Bankmenedzsment Diplomaprogram

Program

streaming nbkEzen a képzésen is biztosítjuk a választást a helyszínen vagy az élő online módon történő részvétel között.
Amennyiben a járványhelyzet indokolja, a képzés csak online módon kerül megtartásra.


Miért válassza Ön is a BADI-t?

Előnye

 • piacképes tudást nyújt
 • az előadások távoli eléréssel is hallgathatók
 • oktatóink a bankszakma (piaci szereplők, MNB, Bankárképző) és az egyetemi élet kiválóságai
 • a képzés munka mellett is végezhető és az egyetlen felsőfokú bankszakmai képzés a hazai piacon

Oklevél

A posztgraduális program négy féléves, a sikeresen vizsgázók a Budapesti Corvinus Egyetem oklevelét kapják meg. Az oklevél feltétele előzetes felsőfokú végzettség megléte.

A Bankmenedzsment programot elvégző hallgatók megkapják emellett a Bankárképző magyar és angol nyelvű Tanúsítványát is.

A képzést gyakorlatorientált tananyag, a frissen megjelent Bankmenedzsment – Banküzemtan tankönyv támogatja.

Rövid bemutató képzésünkről: 

Kinek ajánljuk?

A BADI képzést elsősorban azoknak ajánljuk,

 • akik a piacon elismert tudást és szakképzettséget akarnak szerezni;

 • akik Magyarországon vagy akár külföldön bankban vagy a pénzügyi szektorban szeretnének dolgozni;

 • akik már bankban vagy pénzügyi területen dolgoznak, de szakmai előre lépésükhöz mélyebb szakmai tudásra lenne szükségük;

 • olyan nem gazdasági végzettségű szakembereknek (pl. jogász, informatikus, mérnök szakemberek), akik munkája vagy a bankszakmához kapcsolódik vagy szakmaváltásban gondolkodnak.


Tematika

ALAPOZÓ FÉLÉV

 • Bankszakmai alapozó | E-learning + konzultáció
  Bankok ügyfelei, hitel-betét, befektetési és egyéb termékek, ügyféltájékoztatási szabályok, fizetési rendszerek, pénzforgalom, banki mérleg és eredménykimutatás, termék és banki jövedelmezőség, bankmérlegelemzés

 • Számvitel | E-learning + konzultáció
  Számviteli alapfogalmak, beszámolók típusai, mérleg, mérlegsorainak értékelése, eredménykimutatás típusai és felépítése, könyvvezetési előírások, cash-flow típusai, felépítésük, cash-flow elemzés

 • Makro, mikro alapozó | E-learning + konzultáció
  Gazdasági szereplők (háztartások, vállalatok, állam, külföld), mikroökonómiai alapok, kereslet-kínálat, (piaci egyensúly, rugalmasság), pénzügyi rendszer, pénzteremtés, fiskális és monetáris politika

 • Módszertan | Előadás
  Statisztika: pénzügyi adatok elemzése, valószínűségszámítás, befektetések hozamának mérése, kockázatmérés, hipotézisvizsgálat, idősorelemzés Pénzügyi számítások: kamatszámítás, pénzáramok értékelése, projektértékelési kritériumok

 • Vállalati pénzügyek | Előadás
  Vállalati pénzügyek szerepe, helye, vállalati érték, részvények, vállalati cash-flow, megtérülési mutatószámok, finanszírozás tökéletes piacon, reálopciók, osztalékpolitika


I. FÉLÉV

 • Monetáris makrogazdaságtan | Előadás
  Tények, adatok, stilizált tények, alapfogalmak, pénz, pénzkereslet-kínálat, monetáris politika eszköztára, makromodellek, monetáris csatornák
  Nézzen bele az előadásba!

 • Bankszakmai ismeretek | E-learning + konzultáció
  Szervezeti felépítés, kockázatkezelés, alap kockázatok (hitelezési, piaci, működési, likviditási), tőkeszabályozás, bankok szabályozása (jegybank, bankfelügyelet, fogyasztóvédelem)

 • Banküzem működése | Előadás
  Belső védelmi vonalak (folyamatok, compliance, belső ellenőrzés), pénzforgalom, pénzmosás elleni szabályok, eljárások, bankbiztonság, bankinformatika, digitalizáció és hatása

 • Befektetések | E-learning + konzultáció
  Befektetési termékek és a piac (kötvények, részvények, származtatott termékek, befektetési jegyek), alkalmassági tesztek, befektetési tanácsadás. Hozamok, hozamgörbe, kötvények és származtatott termékek árazása, kockázata. Portfólióelmélet, technikai és fundamentális elemzés, befektetéselemzés és részvényértékelés. Befektetések szabályozása

II. FÉLÉV

 • Vállalati és lakossági hitelezés | E-learning + konzultáció
  Vállalati hitelezés: hiteltermékek, biztosítékok, hitelezés folyamata (akvizíciótól a work-out-ig), vállalatok vagyoni-pénzügyi helyzetének értékelése Lakossági hitelezés: jogszabályi feltételek (körültekintő hitelezés, fogyasztóvédelem), termékek, folyamatok

 • Kockázatkezelés, kockázatok mérése | E-learning + konzultáció
  Kockázatkezelése feladatai, aktuális bázeli és uniós (hazai) kockázatokkal összefüggő szabályozási, hitel, piaci, működési és egyéb kockázatok, kereskedési könyv, modellek, stressztesztek ICAAP, SREP

 • Eszköz-forrás menedzsment, treasury | Előadás + szimuláció
  Eszköz-forrás menedzsment, feladatai, eszközei: likviditás és piaci kockázatok menedzsmentje, ALCO, Treasury felépítése, feladatai, termékei, trading, sales, bankközi és devizapiacok, bankközi szimulációs program

 • Bankelemzési projektfeladat | Előadás + konzultáció + projekt + prezentáció
  Bankpiaci előadás, nyilvános rendelkezésre álló információk, adatok alapján egy működő bank tevékenységének, kockázatainak elemzése, SWOT értékelés, lehetséges banki stratégia kialakítása csoport munka keretében


III. FÉLÉV

 • Szintetizáló modul | Előadások
  A bankok működését meghatározó aktuális gazdaságpolitika (hazai és nemzetközi) jellemzők és lehetséges irányaik; Bankstratégiák menedzsment szempontjai; Az aktuális monetáris politika célja, eszközei, hatása a bankok működésére; A bankok felügyeleti keretrendszerének aktuális kérdései és módszerei

 • FINSIM bankszimulációs program | Előadás + döntési játék
  Az aktuális banki és szabályozási környezetre kialakított bankszimulációs döntési játék. A feladat a bank részvényesi értékének növelése a prudenciális tőkeszabályok betartása mellett. A játékban a csoportok üzleti és kockázatkezelési döntéseket hoznak, melynek összetett hatása megjelenik a bank tevékenységében és azt értékelik

 • Szakdolgozat

 • Komplex vizsga

Részletek

Időbeosztás

A BADI program oktatási rendjében havonta egy vagy két modul oktatására kerül sor. A tantárgytól függően egy modul oktatási egysége 3-6 alkalmas, melyek jelentős részét e-learning rendszer is támogat. A tanórákat általában az alábbi időpontokban tartjuk:

csütörtök: 16.30-20.00
péntek: 16.30-20.00
szombat: 08.30-16.00

Az előadások távoli eléréssel is látogathatók.

Az egyes féléveket írásbeli és/vagy szóbeli vizsga zárja le. A vizsgákat és vizsgakonzultációkat januárban és május-júniusban tartjuk. Az alapozó félévben évközi számokérésekre is lehet számítani.

Programkezdés: 2020. szeptember

Corvinus levelező diákigazolvány igényelhető, amely jelentős közintézményi kedvezményekre jogosít fel.

A képzés tandíjának egy részéhez Diákhitel vehető igénybe!

További részletekért keresse munkatársunkat az alábbi e-mail címen: Révay Réka, rrevay@bankarkepzo.hu

Videók

Bankárképző BADI diploma nyílt nap

Újdonság! Bankmenedzsment | Banküzemtan Kézikönyv
  Marsi Erika (Programismertető)
Szabó-Bakos Eszter (Monetáris makroökonómia)
  Öcsi Béla (Kockázatok és bankszimuláció)
 
Molnár Ákos András véleménye a BADI-ról
  Dénes Gábor véleménye a BADI-ról

 

Kapcsolat

Ár


I. félév:

Alapozó félév a Bankárképző szervezésében 
Tandíj:
390.000 Ft + ÁFA


II-IV. félév

Egyetemi félévek a Budapesti Corvinus Egyetem és a Bankárképző közös szervezésében.
A képzés díja az egyetem részére fizetendő egyetemi tandíjból és a Bankárképző részére fizetendő költségtérítésből áll.

Egyetemi tandíj:
375.000 Ft (ÁFA mentes ár) / félév
A tandíj magában foglalja:

 • az oktatást,
 • a konzultációkat,
 • a félévenkénti egyszeri vizsgadíjat,
 • a szakdolgozat egyszeri elbírálásának díját.

Költségtérítés: 95.000 Ft + ÁFA / félév
A költségtérítés magában foglalja:

 • a tankönyveket,
 • a jegyzeteket,
 • az elearning felület tananyagait,
 • a helyszíni szolgáltatásokat.

Alumni

A BADI-t sikeresen elvégző hallgatók szakmai Alumni közösséget alkotnak, számukra a Bankárképző rendszeresen szakmai programokat és találkozókat szervez.

Alumni kedvezmény

A végzett BADI hallgatók 30% kedvezménnyel vehetnek részt a Bankárképző meghirdetett egy-négy napos szakmai tanfolyamain, workshopjain és konferenciáin is.

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2020. szeptember 18. 17:30
Jelentkezési határidő 2020. szeptember 15. 23:55
Ár 390 000 Ft + Áfa (alapozó I. félév)
Helyszín Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. - 1011 Budapest, Szalag u. 19.
Kérjen információt, visszahívást!Kérjen további információt!