Képesített követeléskezelő képzés

Program

streaming nbkA jelenlegi veszélyhelyzet miatt a képzés online közvetített formában indul. Amennyiben a körülmények megváltozása ezt lehetővé teszi, biztosítani fogjuk a tantermi részvételi lehetőséget is.


Idén még több gyakorlati résszel bővítjük a programot!

A program a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségével közös programként valósul meg. A követeléskezelési és behajtási, workout tapasztalatokat mind a vállalati, mind a lakossági ügyfélkörből valós példák alapján mutatják be az előadók, egyben a tevékenység jogi és gyakorlati hátterét, jó gyakorlatát is ismertetve!

A képzés gyakorlatorientáltságát támasztja alá, hogy az előadók között megjelennek a MAKISZ vezetői mellett:

 • a szabályozók,
 • ahol a követelések keletkeznek: bankok, faktoring, termelő és közüzemi szolgáltató vállalkozások vezető munkatársai,
 • ahol a követeléseket kezelik: követeléskezelő szervezetek vezető munkatársai, gyakorló ügyvédek, jogi tanácsadók.


A vizsgát sikeresen teljesítők számára a Bankárképző és a MAKISZ közös tanúsítványt állít ki, és a résztvevők "Képesített követeléskezelő" minősítést szereznek.

Tudjon meg többet a követeléskezelésről: https://www.intrum.hu/szolgaltatasaink-cegeknek/uzleti-megbizoknak/tudastar/  
(Forrás: www.intrum.hu)


Hogy tetszett? - Interjú faktorcég-tulajdonossal, aki részt vett képzésünkön

Kinek ajánljuk?

Legyen szó saját követelésmenedzsment rendszerről, megbízás alapján végzett követeléskezelési folyamatokról vagy akár megvásárolt követelések kezeléséről, a képzésen résztvevők átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal bővíthetik tudásukat a követelésekkel kapcsolatos igényérvényesítés szabályozásáról, lehetőségeiről, módszereiről és eszköztáráról.

Azoknak a szervezeteknek és intézményeknek ajánljuk, ahol:

 • magánszemélyekkel, vállalkozásokkal, intézményekkel szemben kölcsönügyletből, szolgáltatásból, gazdasági tevékenység alapján követelések keletkeznek
 • akár a követelés eredeti jogosultja, akár már az új tulajdonosa kezeli a követeléseket;
 • akár behajtással foglalkozik, akár fel akar készülni a behajtási rész elkerülésére!

Különösen ajánljuk

 • kockázatkezelőknek, követeléskezelőknek, workout, behajtás területén dolgozó munkatársaknak,
 • a vállalati és lakossági finanszírozásba üzleti oldalról bekapcsolódó kollégáknak,
 • belső ellenőrök, jogi és compliance, területen dolgozók részére.

Technikai feltétel:

 • Felhívjuk figyelmüket, hogy az online képzések esetén a hallgatónak kell azokat a technikai eszközöket/feltételeket biztosítania, amelyekkel a képzésben részt tud venni, a Bankárképző a jelentkező részére az online tanfolyamok, elearning képzések, illetve a tantermi képzések elearning elemei megtekintéséhez számítógépes eszközöket nem biztosít. A Bankárképző nem vállal felelősséget azért, hogy az általa közzétett technikai feltételeket a jelentkező nem tudja teljesíteni, vagy/és annak a jelentkező eszközei nem felelnek meg. A képzésen a Bankárképző által használt Webex alkalmazáson (a Cisco szolgáltatása) keresztül tud részt venni A programot internetböngészőn vagy telepítve is tudja használni - a Google Chrome böngésző használata ajánlott az oktatáson való részvételhez. A rendszer optimális használatához célszerű olyan számítógépet vagy notebookot használni, amely saját, vagy külső web kamerával felszerelt, illetve amelyhez mikrofon vagy headset kapcsolódik. A kamera lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy egymást láthassák, a mikrofon vagy headset pedig a szóbeli kommunikációhoz szükséges. A hallgatók okostelefont, tabletet is használhatnak a meetingen való részvételhez, de azok kijelzőjének mérete miatt nem igazán hatékony eszközök. Stabil internet összeköttetés szükséges, hogy a képzés élő közvetítését folyamatosan nyomon tudja követni. A képzés megkezdése előtt a Webex programhoz való csatlakozás feltételeiről részletes tájékoztató anyagot küldünk.

Tematika

A 12 napos program végigvezet a követeléskezelési tevékenység szabályozásán, a követeléskezelési folyamaton, lépésein, az esetleges jogi eljárásokon. A széles ismeretanyag elsajátítását esettanulmányok közös feldolgozása segíti. Foglalkozunk magával a követeléskezelő szervezet belső felépítésével, munkafolyamataival, hatékonyságának mérésével is. Feldolgozzuk a pandémiás helyzet, a moratórium okozta új feladatokat. A záró tréning napon az ügyfelekkel való kommunikáció megfelelősége és szakmai helyessége is mérésre kerül.

A gyakorlatorientált előadások mellett háttéranyagokat, kiegészítő tanulmányokat, ismertető anyagokat is nyújtunk a résztvevőknek.

 I. A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA

 • Követeléskezelés gazdasági és intézményi háttere, jelentősége
 • Követelések kezelésére vonatkozó törvényi szabályozás
 • MNB szabályozás, ajánlások
 • A szabályok, ajánlások érvényesülése a gyakorlatban
 • Követelések számviteli nyilvántartása, elszámolása
 • Pandémiás szabályok, moratórium kezelése

 

II. KÖVETELÉSEK KELETKEZÉSE

 • Közüzemi szolgáltatóknál keletkező követelések és a követelések kezelése
 • Vállalatnál keletkező követelések, vállalatok követeléskezelése
 • Pénzintézeti követelések és követeléskezelés, követelések nyilvántartása, követelések eladása
 • B2B információ források, információk összegyűjtése, értékelése és követeléskezelési stratégia kialakítása

 

III. A KÖVETELÉSKEZELÉSRE VONATKOZÓ JOGI ALAPISMERETEK

 • GDPR, compliance kérdések a követeléskezelés során
 • Jogi bizonyosság megléte, szerződéses rendszer
 • Biztosítékok fajtái, hitelbiztosítéki nyilvántartások,
 • Tartozásátvállalás, követelések elengedése
 • Végelszámolás és menete, feladatok
 • Csődeljárás és menete, feladatok
 • Fizetési felszólítás, fizetési meghagyás
 • Végrehajtási eljárás
 • Adószám felfüggesztés, törlés menete
 • Felszámolás menete

 

IV. KÖVETELÉSKEZELÉS GYAKORLATA

 • Követelések megvételének szempontjai, gazdasági számítások és a további kezelést megalapozó számítások
 • B2B: Követeléskezelés folyamatának, feladatainak és dokumentációs hátterének kialakítása
 • B2C: Soft collection - eszközök, feladatok, lehetőségek, kommunikáció - dokumentáció
 • B2B és B2C ügyletek elszámolása , lezására, nyilvántartási, dokumentációs követelmények

 

V. GYAKORLAT, ESETTANULMÁNYOK FELDOLGOZÁSA

 • Követeléskezelés az Inhold Zrt, az Intrum Zrt és az MKK Zrt gyakorlatában
 • Esettanulmányok feldolgozása B2C és B2B
 • Kommunikáció a követeléskezelésben

Vizsga

A program vizsgával zárul, amely:

 • írásbeli, - a képzés teljes anyagát felöleli,
 • feleltválasztós, kifejtős kérdések, esettanulmányok megoldása is szerepelhet benne,
 • tantermi vagy online formában is megrendezésre kerülhet.

 
Az írásbeli vizsga értékelésénél lehetséges eredmény: Megfelelt / Nem felelt meg

A megfelelt minősítéshez a vizsgán legalább az összpontszám 60 %-nak elérése szükséges.

A Bankárképző egyéb teljesítményt is figyelembe vehet a vizsga értékelésekor: a hallgatók otthoni munkavégzésre kaphatnak szorgalmi feladatokat, melyek helyes megoldása maximum 2%-ban számítható be az eredménybe. A fenti egyéb teljesítmény csak abban az esetben kerül figyelembe vételre, ha azzal a hallgató „nem megfelelt” minősítése „megfelelt” minősítéssé módosítható, egyéb esetben nem.

Ár

 • Tanfolyam ára, ami tartalmazza az egyszeri vizsga díját is: 430 000 Ft + Áfa
 • MAKISZ tagok számára a kedvezményes díj: 390 000 Ft + áfa
 • Pótvizsgadíj: 20 000 Ft + Áfa

Kedvezmény

 • MAKISZ tagok számára a kedvezményes díj: 390 000 Ft + áfa

Oktatók

 • Aztalos Adrienn x200

  Asztalos Attiláné

  Beváltási és behajtási igazgató | Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Tovább...


  Tanulmányai:

  • Károly Róbert Főiskola  - Pénzügyi Szakirány - Közgazdász
  • Pécsi Tudományegyetem - Állam és Jogtudományi Kar - Csődjogi jogi szakokleveles szakember

   

  Munkahelyei:

  • Budapest Bank vállalati finanszírozás
  • Konzumbank fiókvezető
  • Budapest Bank fiókvezető
  • Garantiqa Hitelgarancia Zrt beváltási és behajtási igazgató
 • Benkő ádám 180

  Dr. Benkő Ádám

  Fedezetes és vállalati jogi osztályvezető | Intrum Justitia Zrt. Tovább...

  Diplomáját 2005-ben szerezte a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi karán, 2012 óta rendelkezik jogi szakvizsgával. Szakmai pályafutását ügyvédi irodában kezdte, majd a bankszektorban fogytatta tevékenységét a követeléskezelés területén. 2008-ban csatlakozott a Raiffeisen Bank Zrt. Workout részlegéhez jogászként, ahol kezdetben a fedezetlen vállalati és kiemelt private ügyfelek követeléseinek a kezelésével foglalkozott, később pedig jogi csoportvezetőként a vállalati fedezetlen ügyeletek mellett az ingatlanfedezettel biztosított ügyletek igényérvényesítését koordinálta.

  Ezt követően 2013-tól az Erste Bank Zrt. Lakossági Workout Osztály Jogi csoportjának lett a taja, majd később az osztály vezetőjeként folytatta pályafutását. 2017-ben került Intrum Justitia cégcsoport magyarországi leányvállalatához, ahol azóta a fedezetes és vállalati jogi osztályvezetői pozíciót tölti be.

 • berej

  Berendi Judit

  Partner tanácsadó | Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.  Tovább...

  A Bankárképző partner tanácsadója, jelentős banki tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik a banki termékfejlesztés, finanszírozás és work-out területen. Kiemelt szakmai területe a KKV-k kockázatainak értékelése. Vezető oktatója a KKV finanszírozás, valamint a kockázatelemzés és belső ellenőrzés témakörű tanfolyamoknak.

 • Bodizs Kornel x200

  Bódizs Kornél

  Igazgató | Inhold Zrt. és SIGMA FAKTORING Zrt. Tovább...

  Okleveles közgazdász, első diplomáját a Külkereskedelmi Főiskola Külgazdasági Szakán szerezte 2002-ben, majd tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán folytatta, ahol Vállalatfinanszírozás és Számvitel szakon szerzett másoddiplomát.

  Pályáját 2001-ben az Eximbanknál kezdte. Ezt követően az MKB Banknál kockázatelemzőként dolgozott, majd a Raiffeisen Bankhoz került, ahol közel öt évig nagyvállalati hitelezéssel, valamint strukturált vállalati ügyletekkel (Trade and Commodity Finance) foglalkozott.

  Szakmai jártasságát egy, jelzáloghitelezésre szakosított pénzügyi vállalkozás-alapítás és -felépítés is színesíti több, mint 10 éve pedig az Inhold Zrt.-t vezeti. A cég főként lakossági követelésvásárlásra szakosodott, de az aktív faktoring és a vállalati hitelezés szintén megtalálható a közel 100.000 db ügyletet kezelő faktorcég repertoárjában. Ezzel párhuzamosan 2016-ban a cégcsoport sikeresen akvirálta a hasonló területen működő, de főként közüzemi és távközlési követeléseket vásárló és kezelő SIGMA FAKTORING Zrt-t is, amelynek irányítását szintén Bódizs Kornél végzi.

 • Boros péter 180

  Boros Péter

  Üzletfejlesztési részlegvezető | Intrum Justitia Zrt. Tovább...

  Közgazdász MsC diplomámat a Debreceni Egyetemen szereztem 2010-ben, bank es befektetés szakirányon. Ezt követően egy regionális ösztöndíjprogram keretében a Reims-i Egyetemen (Universite de Reims Champagne-Ardenne, Franciaország) bank es pénzügyek szakirányú mester diplomát kaptam 2011-ben.

  Szakmai pályafutásomat pénzügyi területen az IBM es a Schneider Electric nemzetközi vállalatoknál kezdtem, majd 2016-ban csatlakoztam az lntrumhoz. Jelenleg az üzletfejlesztési részleget vezetem, amelyhez az informaciómenedzsment, a folyamatmenedzsment es az elemzési csapat tartozik. Fő tevekénységünk a vállalati hatékonyság fejlesztése mind a folyamatok, mind az adatok és riporting, mind a modellezes és elemzés szempontjából. Az lntrum felsővezetői csapatához 2018 elején csatlakoztam.

 • csaki ferenc3 x200

  Csáki Ferenc

  Elnök | Magyar Faktoring Szövetség
  Főosztályvezető | OTP Bank   Tovább...

  A közgazdaságtudományi egyetem (MKKE) után pályafutásom az államigazgatásban kezdtem (Pénzügyminisztérium), majd a bécsi székhelyű CWAG bank magyarországi finanszírozás-támogatási cégét vezettem.

  Ezt követően a Creditanstalt (mai utód Unicredit Leasing) magyarországi lízingcégét vezettem. 2003-ban váltottam a faktoring szakmába. 8 éven át a Commerzbank tulajdonában álló Magyar Factor Zrt.-t vezettem, majd az MKB bank faktoring területének a Főosztályvezetője lettem. 2012 óta az OTP Bank faktoring területén vagyok főosztályvezető. 2005 óta a Faktoringszöveteség elnöke vagyok. Publikációim jelentek meg mind a lízing, mind a faktoring témakörben.

 • csorbai hajnalka 180

  Dr. Csorbai Hajnalka

  Stratégiai igazgató | Opten Kft Tovább...

  A BME TTK mérnök - fizikus szakán diplomázott és szerezte meg doktori fokozatát.

  Az Opten Kft stratégiai igazgatójaként statisztikus módszereket alkalmazva 25 évre visszamenőleges teljes hazai cégadatbázison vizsgálja az előrejelezhető események (különös tekintettel felszámolás, fizetésképtelenné válás, ügyféllé válás, stb.) becsülhetőségét valamint a mikro és makrogazdasági folyamatok modellezésének realitását és specialitásait a magyar gazdaságra.

  Nemzetközi viszonylatban az európai országok eltérő jogi szabályozásainak és gazdasági kultúrájának hatását vizsgálja az egyes cégek gazdálkodásával kapcsolatban. Az adatbázistisztítást, adatintegrációt, modellépítést és megjelenítő felületet egységben kezelve adnak komplex megoldást az igényekre.

 • dobos tamas 200

  dr. Dobos Tamás

  Jogi igazgató | InHold Zrt. Tovább...

  Jogi diplomáját 2000-ben szerezte a Miskolci Egyetemen, 2004 óta szakvizsgázott jogász. Pályafutását egy ügyvédi irodában kezdte, majd a pénzügyi szektorban – biztosítónál, bankban – folytatta. Az InHold Zrt. számára előbb ügyvédként, később a kapcsolatot szorosabbra fűzve jogtanácsosként és compliance felelősként dolgozott. Valamennyi munkahelyén kiemelten foglalkozott követeléskezeléssel és a behajtási folyamatok szervezésével, valamint az ehhez kapcsolódó szabály-megfeleléssel. Jelenleg, mint jogi igazgató az InHold Zrt. általános jogi támogatása mellett az ingatlannal fedezett és a vállalati követelések kezeléséért felel, a cégcsoporthoz tartozó SIGMA FAKTORING Zrt-nél pedig felügyelőbizottsági tag.

 • Felfalusi péter 180

  Felfalusi Péter

  Vezérigazgató | Intrum Justitia Zrt. Tovább...

  Közgazdász diplomáját 1996-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, marketing-külgazdaság szakirányon szerezte. 1992-1993-ban a skóciai Universtity of Stirling-en pénzügyi és marketing ismereteket hallgatott, később a Nemzetközi Bankárképző Központnál szerzett befektetés-elemzői diplomát. 2010-ben iratkozott be a Budapesti Corvinus Egyetem Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakára, ahol 2012-ben felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász képesítést szerzett. 2018-ban tovább mélyítette szaktudását a Széchenyi István Egyetem bizalmi vagyonkezelő közgazdász képesítésének elvégzésével, ahol diplomát szerzett.

  Pénzügyi pályafutását a Bankár Csoportnál kezdte, majd 1998 és 1999 között az OTP Értékpapír Rt-nél folytatta. Ezt követően került a Synergon Informatikai Rt-hez, ahol Pénzügyi és Treasury Igazgatói pozíciót töltött be. 2003 nyarától a svéd alapítású Intrum Justita Cégcsoport magyarországi vállalatához került, ahol 2004-től a vezérigazgató pozíciót tölti be.

  2013 februárja óta tölti be a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnöki tisztségét és emellett a Pénzügyi Vállalkozások Országos Egyesületének választmányi tagja.

 • illes lajos x200

  Dr. Illés Lajos

  Több éve a Bankárképző követeléskezeléssel foglalkozó képzéseinek oktatója. 2013 óta ügyvédi irodáját irányítja. Tovább...

  A JATE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett summa cum laude végzettséget, majd jogi szakvizsgát tett. Tanulmányait Franciaországban pénzügyi szakirányú MBA képzéssel egészítette ki.

  Ügyvédi irodában szerzett gyakorlatot követően az OTP Faktoring Zrt-nél majd az OTP Banknál helyezkedett el. 2008-tól az MKB Bank workout területét irányította, 2010-től a Bank Problémás Ügykezelési Igazgatóságának igazgatója, emellett Igazgatósági tag, majd 2011-től operatív vezető az MKB román követeléskezelő cégében, igazgatósági tag a workout terület munkáját támogató ingatlankezelő és lízingcégekben, közreműködött a bolgár Unionbank kiemelt ügyeinek kezelésében. 2013 óta ügyvédi irodáját irányítja.

  Immár több mint 20 éves restrukturálási és workout szakmai tapasztalattal rendelkezik.

 • kovács andrás 180

  Dr. Kovács András

  Kovács András Ügyvédi Iroda alapítója Tovább...

  Jogi tanulmányait a Károli Gáspár Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 2008-ben diplomázott. A diploma megszerzését követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar – Versenyjogi szakjogász képzésére valamint a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Fizetésképtelenségi szakjogász képzésre járt.

  Az ügyvédjelölti gyakorlatát egészségügyi, gyógyszeripari területen működő, majd FMCG szektorban szolgáltató nemzetközi cég mellett működő ügyvédi irodában szerezte. Ezt követően 2011-es évben megalapította a Kovács András Ügyvédi Irodát ahol az FMCG szektor kiszolgálása mellett intenzív követeléskezelési gyakorlatot kiegészítve ingatlanügyletek, fejlesztési projektek, kereskedelmi szerződések támogatást valamint peres képviseletet nyújtó praxisban tevékenykedik.

 • liber adam x200

  Dr. Liber Ádám

  Ügyvéd, partner | PROVARIS Varga & Partners ügyvédi iroda  Tovább...

  Liber Ádám a PROVARIS adatvédelemre, informatikai jogra és iparjogvédelemre szakosodott partner ügyvédje. Ádám felsőfokú iparjogvédelmi szakképesítéssel, versenyjogi szakjogászi képzettséggel és számos nemzetközi adatvédelmi minősítéssel rendelkezik (CIPM, CIPP/E, FIP).
  Másfél évtizedes tapasztalata van hazai és multinacionális vállalatok személyes adatok kezelésével, adatvédelmi auditokkal, adattovábbítási és adatfeldolgozási szerződések készítésével, továbbá magyar és európai adatvédelmi megfelelési projektek lebonyolításával kapcsolatosan. Rendszeresen képvisel adatkezelőket az adatvédelmi hatósági, illetőleg adatvédelmi hatóság közigazgatási határozata felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásokban bíróságok előtt.
  Liber Ádám több mint tíz éve a DataPrivacy.hu blog főszerkesztője; jelenleg a Magyar Versenyjogi Egyesület főtitkári pozícióját is betölti.

 • nemes akos x200

  Dr. Nemes Ákos

  Ügyvéd, banki szakjogász, média- és reklámjogász, a MAKISZ főtitkára  Tovább...

  Jogi diplomáját 2001 évben szerezte summa cum laude minősítéssel, bank szakjogász másoddiplomáját 2003 évben, 2006 óta saját ügyvédi irodáját vezeti. Követeléskezeléssel 2001 év óta foglalkozik, kezdetben leginkább B2B és B2C szegmensben nemperes- és peres eljárásokban nyújtott teljes körű jogi szolgáltatás keretében, majd 2012 év óta a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége (MAKISZ) főtitkáraként inkább jogalkotás, hatósági kapcsolattartás, lobby és szakmai érdekképviselet területén.

  2003 óta egyre bővülő ügyfélportfolió képviseletében napi szinten főtevékenységét a média- és reklámjogi, fogyasztóvédelemi, versenyjogi, compliance és adatjogi területek képezik, valamint több szakmai érdekképviseleti szervben és önszabályzó testületben betöltött tisztség, vagy megbízás eredményként átfogó piaci képpel bír, melyet munkája során hasznosít.

 • szab od

  Dr. Szabó Dániel

  Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda egyik partnere. Tovább...

  21 éve dolgozom a Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Irodában, jelenleg az iroda egyik partnere vagyok. Elsősorban a pénz- és tőkepiaci közvetítőrendszer szereplőivel és szolgáltatásaival, engedélyezési ügyekkel, polgári és gazdasági jogi, értékpapírjogi tanácsadással, valamint peres ügyekkel is foglalkozom. Ügyvédi munkám mellett választottbíróként is tevékenykedem, szerepelek a Kereskedelmi Választottbíróság választottbíró-ajánlási listáján, valamint jogi szakvizsga vizsgáztatóként is dolgozom.

  Az egyetem befejezése óta oktatok a Bankárképzőben (VAP, CEFA/EFFAS, EPT és más képzéseken), a Corvinus Egyetem Pénzügyi Mester képzésén, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az ELTE továbbképző intézeteinek szakjogász képzésein, valamint a Bibó István Jogász Szakkollégiumban.

 • szentépteri nagy csilla 180

  Szentpéteri-Nagy Csilla

  Operációs igazgató  | Intrum Justitia Zrt. Tovább...

  Közgazdász diplomáját 2008-ban a Károly Róbert Főiskolán, pénzügy szak, hitelintézeti szakirányon szerezte. Gyermeket születését követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európai és nemzetközi igazgatási szakán végzett 2015-ben.

  Pénzügyi pályafutását a Budapest Banknál kezdte 2004-ben. 2006-ban az operáció Békéscsabára költözésével többedmagával felkérték a teljes call center ottani kialakítására, felállítására és üzemeltetésére.

  2008-ban csatlakozott a Credit Agricole magyarországi leányvállalatához, majd 2012-ben a svéd Intrum Justitia Cégcsoport magyarországi vállalatához került, azóta több vezetői pozíciót töltött be a cégnél.

 • szilágyi györgy 180

  Szilágyi György

  Befektetési igazgató | Intrum Justitia Zrt. Tovább...

  Közgazdász diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte, később a Nemzetközi Bankárképző Központnál szerzett befektetés-elemzői diplomát, emellett pedig elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem okleveles ingatlanszakértői képzését is.

  Pénzügyi pályafutását a Bankár Csoportnál kezdte, majd az OTP Ingatlanbefektetési Alapkezelő Zrt-nél töltötte be a befektetési igazgatói pozíciót. 2011-től a svéd alapítású Intrum Justitia Cégcsoport magyarországi vállalatához került, mint kontrolling vezető és ahol 2015-től a befektetési igazgatói pozíciót tölti be.

  Felelősségi körébe tartozik a befektetési terület vezetése, az Intrum Justitia Zrt. befektetési céllal vásárolt követelés portfóliójának pénzügyi felügyelet, valamint a társaság befektetési portfóliójának pénzügyi tervezése.

 • Dr Horváth Szladek Zoltán

  Dr. Horváth-Szladek Zoltán

  Operációs igazgató, jogtanácsos | Intrum Justitia Zrt.  Tovább...

  2016-ban csatlakozott Operációs Igazgatóként az Intrumhoz, ahol az ügyfelek telefonon, személyesen és írásban történő kiszolgálásáért, ill. a jogi eljárások kezeléséért felel. Vezetése alatt átalakult az Intrum tárgyi fedezet nélküli követeléseit kezelő operációja, informatikai támogatása, valamint az ingatlanfedezetes követeléskezelési üzletág kialakítását irányította.

  Ezt megelőzően az Erste Bank Hungary Zrt. és a Raiffeisen Bank Zrt. követeléskezelési területein dolgozott vezetőként.

  Az ELTE Állam- és Jogtudományi karán végzett 2006-ban jogász diplomát, majd jogi szakvizsgát.

  A követeléskezelési területet érintő jogalkotással kapcsolatos szakmai munkáját korábban a Magyar Bankszövetség Aranykaptár Díjával ismerte el, a Nemzetközi Bankárképző Központ meghívott előadója, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségét rendszeresen szakértőként képviseli.

   

 • lakatos gabor 200

  Lakatos Gábor Attila

  Követeléskezelési és üzletfejlesztési terület igazgatója | DHK Zrt. Tovább...

  • 1997-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Karán szereztem gazdasági mérnök diplomát, majd 1999-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jogi szakokleveles mérnöki képzését végeztem el.

  • Szakmai pályafutásomat a Mezőbankban kezdtem, kockázatkezelési területen. Ezt követően az Erste Bank kockázatkezelési és követeléskezelési területein dolgoztam 2009-ig. Ebben az időszakban nagyvállalati, kis és középvállalati, valamint lakossági üzletágakban láttam el vezetői feladatokat.

  • 2009-től a Magyarországi Volksbank Mikrovállalati és Lakossági követeléskezelési terület vezetője voltam.

  • 2013-tól az Aegon Hitel Zrt. Hitelkoordinációs és Követeléskezelési igazgatójaként, később pedig a Társaság vezérigazgatójaként, illetve igazgatósági tagként folytattam a tevékenységemet.

  • A FŐTÁV csoporthoz (FŐTÁV-KOMFORT Kft.) 2019. februárjában csatlakoztam, és a gazdasági terület irányítása volt a feladatom.
  • A DHK Zrt-ben 2020. október óta dolgozom, a követeléskezelési és az üzletfejlesztési területekért vagyok felelős.
 • Tichy Ádám 
    Dr. Tichy-Rács Ádám 

   Polgár és Tichy-Rács Végrehajtói Iroda irodavezető tagja, a Szikszói Járásbíróság mellé kinevezett önálló bírósági   végrehajtó Tovább...

  A Szegedi Tudományegyetemen Állam- és Jogtudományi Karán doktorált jogászként 2008. évben. Dr. Botos József egyéni ügyvéd mellett ügyvédjelöltként szerzett tapasztalatot 2009. és 2013. között Szegeden. Ezt követően a Szekszárdi Törvényszéken törvényszéki végrehajtó volt egy éven keresztül. Önálló bírósági végrehajtó-helyettesként teljesített szolgálatot, dr. Berki András (Budapest), dr. Szénászki Tünde (Szentes) végül dr. Papp Gábor (Hódmezővásárhely) önálló bírósági végrehajtók mellett. 2019. augusztusától a Polgár és Tichy-Rács Végrehajtói Iroda irodavezető tagja, a Szikszói Járásbíróság mellé kinevezett önálló bírósági végrehajtó. Jelenleg a Nyíregyházi Járásbíróság mellett helyettes bírósági végrehajtóként is eljár. Jogi és végrehajtói szakvizsgával valamint négy diplomával rendelkezik. Rendszeresen publikál a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által kiadott Executio című szakmai folyóiratban illetve előadásokat tart bírósági végrehajtással kapcsolatos témákban a Szegedi Tudományegyetem szervezésében.

Kapcsolat

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2022. február 25. 9:00
Program vége 2022. május 27. 16:15
Jelentkezési határidő 2022. március 17. 12:00
Ár 430 000 Ft + Áfa
Időtartam 96 óra
Helyszín Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. - 1011 Budapest, Szalag u. 19.
Kérjen információt, visszahívást!Kérjen további információt!