Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT)

BIB NBK kozos program 2

 


Program

TANÁCSADÁS NEMZETKÖZI SZINTEN

A jó pénzügyi tanácsadók iránt folyamatosan nő az igény. Az elmúlt évek negatív tapasztalatai az embereket egyre tudatosabb öngondoskodásra és pénzügyeik tudatos tervezésére sarkallja. Ehhez szükség van a szakértő, megbízható segítségre, a szakképzett pénzügyi-befektetési tanácsadókra. Most lehetőséget kínálunk, hogy megszerezze mindazt a tudást, amellyel sikeres és elismert tanácsadóvá válhat – újdonságként most európai oklevéllel, eddigi vizsgái (pl. MiFID II) teljes beszámításával!

„Jól felkészült oktatók, logikus felépítés, egyszerű fogalmazás, közérthetőség.”

Az elmúlt 10 évben több nagybank prémium- és privátbanki tanácsadói, valamint nagy biztosítók tanácsadói számára került nagy sikerrel megrendezésre Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT) képzés. Erre a sikerre alapozva, 2019 őszén a program megkapta az EFPA (European Financial Planning Association) akkreditációját, amellyel a Bankárképző – közösen a Budapest Institute of Bankinggel (BIB) – immár egy nemzetközileg széles körben elismert európai oklevelet tud biztosítani hallgatói számára. Az együttműködés eredményképp további előny, hogy a MiFID II képzés teljes időtartama és vizsgája beszámítható az MBT képzésbe, mely így jóval rövidebb és kedvezőbb árú is ezen kollégák számára.

A képzést sikeresen teljesítők – amellett, hogy képesítésük Európa valamennyi pénzügyi piacán ismert és elismert – bekerülnek az EFPA végzettek regiszterébe, amely komoly presztízzsel bír a szakmában. Ezen kívül részt vehetnek különböző nemzetközi rendezvényeken, amelyeken a befektetési tanácsadás legfrissebb trendjeinek megismerése mellett kapcsolatokat építhetnek nemzetközi szinten is.

Nemzetközi tanúsítvány

A képzés sikeres elvégzésével a hallgatók megszerzik az EFPA által kibocsátott EIP© (European Investment Practitioner) képesítést.

Az EFPA (European Financial Planning Association) a legnagyobb és legelismertebb szakmai engedélyező, szabályalkotó és hitelesítő testület Európában a befektetési tanácsadás és pénzügyi tervezés területén. Az EFPA teljesen autonóm szakmai testületeként az SQC (Standards and Qualifications Committee) több mint 60 európai egyetemet, illetve banki és biztosítási képzőintézményt akkreditált.

MBT

A nemzetközileg akkreditált MBT képzés célja, hogy olyan magas szintű gyakorlati ismereteket nyújtson a pénzügyi tanácsadás területén, melyek biztosítják, hogy a képzést elvégző hallgatók európai szinten is egységes, magas szakmai színvonalú és megbízható befektetési tanácsadási szolgáltatást tudjanak nyújtani ügyfeleik részére.

Az MBT képzés keretében a hallgatók megismerik a pénzügyi piacok működését, a pénzügyi termékek sajátosságait, és egy olyan értékesítési szemléletet sajátítanak el, melynek segítségével átfogó és személyre szabott szolgáltatást tudnak nyújtani ügyfeleiknek. A képzés kialakítása során jelentős hangsúly került az etikai irányelvekre: a képzés keretében a hallgatók megismerik az Etikai Kódex iránymutatásait, illetve a nemzeti tagszervezetben (Magyarországon a Pénzügyi Tervezők Szakmai Tanácsa) való tagság egyik feltétele is az Etikai Kódex szabályainak elfogadása és betartása.

Kinek ajánljuk?

A képzés széleskörű tudást kínál a befektetési tanácsadási területen előre lépni, valamint az oda belépni kívánók számára egyaránt. Ajánljuk a jelenleg is pénzügyi szektorban dolgozó szakembereknek, a más szakmában tevékenykedők és a pályakezdő frissdiplomások számára egyaránt.

mbt 191128Megfelelő perspektívát kínál a képzés mindazoknak, akik

  • már jelenleg is befektetési vagy pénzügyi tanácsadóként, esetleg privát bankárként dolgoznak,
  • szeretnének magasabb pozíciót elérni, esetleg külföldi elhelyezkedésben gondolkodnak,
  • saját befektetéseinek kezelése céljából szeretnének szaktudást gyűjteni,
  • karrierváltásban gondolkodnak,
  • család vagy munka mellett szeretnék képezni magukat,
  • saját vállalkozásuk sikerességét szeretnék növelni,
  • szeretnének naprakész, a legfrissebb szabályozásoknak megfelelő szakmai tudást

Időtartam, tantárgyak

A tanórák hétköznaponként 16:30 és 19:45 óra között kerülnek megtartásra a Bankárképzőben (1011 Bp. Szalag utca 19.). Az órarend összeállításakor igyekszünk a hallgatók igényeihez alkalmazkodni, a hosszúhétvégéket és ünnepeket figyelembe véve.

Az európai oklevelet adó MBT képzés

  • a MiFID II képzést elvégzettek számára mindössze 6,5 napos, és csak a MiFID II-n nem szereplő modulokból kell vizsgázni.
  • ezen felül az 1a modult, (A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra) a VAP képesítéssel rendelkezőknek beszámítjuk a képzési díj számításánál (vizsgázniuk viszont kötelező a tárgyból).

Modul Időtartam (nap)
 1a. A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra 1
 2. Befektetések adózása 1
 3. Személyes kockázati menedzsment 1
 4. A portfólió kialakítás elmélete, teljesítményértékelés 1,5
 5. Az ügyfél igényeinek felmérése 0,5
 6. A portfólió kialakítás gyakorlata 1
 Vizsgafelkészítő konzultáció 0,5
 Összesen 6,5
 1b. A befektetések szabályozási környezete és etika
 (MiFID II-t nem elvégzetteknek; ONLINE)
1
 1c. Befektetési piacok és termékek jellemzői
 (MiFID II-n nem elvégzetteknek, ONLINE)
2,5
 Összesen MiFID II vizsgával nem rendelkezőknek 10

A tanórákon való megjelenés nem követelmény, azonban ajánlott a tananyag könnyebb elsajátítása szempontjából. Az eredményes tanulást segítve minden tananyagot közzéteszünk a Bankárképző saját e-learning felületén. Azok számára, akik nem tudnak részt venni egy-egy alkalmon, lehetőségük van a feltöltött tananyagból tanulniuk, és egyes tantárgyak esetében a hallgatók online teszteken is gyakorolhatják a nehezebb vizsgapéldákat. Ezzel lehetővé tesszük a hatékony tanulást, és a hallgatók egymás közti – valamint az oktatókkal történő – kommunikációját is.

VIZSGA

A képzés írásbeli vizsgával zárul. A tanórák, valamint az e-learning rendszerbe feltöltött tananyagok mellett a vizsga előtt egy fél napos konzultációval is segítjük a vizsgára való sikeres felkészülést.

Ár

Az MBT program képzési díját az előképzettséget is figyelembe véve az alábbi táblázat tartalmazza:

  Képzési díj + Egyszeri vizsgadíj + Nemzetközi tanúsítvány díja
MBT teljes program díja 355 000 Ft + ÁFA 30 000 Ft + ÁFA 50 000 Ft + ÁFA
MiFID II speciális képzési programot teljesítőknek kedvezményesen 275 000 Ft + ÁFA
VAP képesítéssel rendelkezőknek 247 500 Ft + ÁFA

A pótvizsga díja 50 000 Ft + ÁFA.

A díjak fizetésének esedékessége: a képzési díj a program első napját megelőző napig, a vizsgadíj (pótvizsgadíj) a vizsgát megelőző napig, a nemzetközi tanúsítvány díja a képzés sikeres elvégzését követően válik esedékessé.

Oktatók

Kapcsolat

Amennyiben a képzés felkeltette érdeklődését, keresse munkatársainkat:

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2020. február 25. 16:30
Program vége 2020. május 12. 19:45
Jelentkezési határidő 2020. február 24. 23:55
Ár 355 000Ft + Áfa
Helyszín Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. - 1011 Budapest, Szalag u. 19.
355 000Ft + Áfa