BANKÁRKÉPZŐ Oprisk Manager

oprisk BK logo simple c

A BANKÁRKÉPZŐ Oprisk Manager szoftver a működési kockázatkezelés összes területét integráltan lefedve egyszerre szolgálja a tőkeszükséglet csökkentését, a P&L javítását a veszteségek megelőzésével, és a hatékonyság-növelő intézkedések támogatását.
A rendszer kialakítása során célként tűztük ki, hogy az eszköz valódi segítséget nyújtson a működési kockázatkezelési folyamatokban résztvevő valamennyi kolléga (az eseménygyűjtőktől a működési kockázatkezelőig és a tőkeszámítást végzőkig) számára, jelentősen csökkentve a manuális, mechanikus feladatok terhét, így időt szabadítva fel a lényegi kockázatkezelési kérdések, a veszteségek megelőzésének megvalósítására.
A web-alapú rendszer fő előnye az, hogy a működési kockázatkezelés valamennyi – a vonatkozó jogszabályok és nemzetközi szakmai tapasztalatok alapján alkalmazható - eszközét egyetlen rendszerben teszi elérhetővé, amelyben valamennyi érintett felhasználó egyszerre tudja végezni a hozzárendelt feladatokat, és a közösen épített adatbázisokból minden célt támogató, összetett riportok készíthetők

Megoldásunk előnyei

A BANKÁRKÉPZŐ Oprisk Manager megoldása az alábbi előnyökkel rendelkezik:

 • használatával stabilan realizálható kb. 5-10%-os működési kockázat tőkeszükséglet csökkenés (2. pillér alatt illetve a későbbiekben esetleges AMA bevezetéssel)
 • belső funkciók javítása és veszteségek elkerülése a működési kockázati események feltárása és a visszacsatolások segítségével – beépített intézkedés-követő támogatja a megelőző lépések megtételét, így a
 • bármely más (akár meglevő működési kockázatkezelési) rendszerrel történő integráció könnyen megoldható beépített export/import funkciókon keresztül (HUNOR felé történő rendszeres feltöltés, anyabanki eseménygyűjtő rendszerekbe vagy rendszerekből történő adatbetöltés, Exceles adatforrásokból
 • A magyar piacra szabott megoldás – a rendszerbe a hazai intézmények által alkalmazott sztenderdek és módszerek alkalmazhatóak, beleértve a konkrét tőkeszámítási módszertant, KRI és szcenárió metodológiát is
 • Felügyeleti elfogadottsága a rendszer kialakításánál fogva és a felügyelettel való egyeztetéseken keresztül
 • kedvező bevezetési költség, tervezhető követési díjak

Előnyök alternatív megoldásokkal szemben

 • egyedüli olyan megoldás a piacon, ami integráltan tartalmazza valamennyi szükséges működési kockázatkezelési eszközt és egyúttal a magyar piacra szabott
 • az Excel-alapú adatgyűjtéssel szemben rengeteg időt és mechanikus munkavégzést takarít meg, zárt és auditálható, intézményi szinten központilag jól adminisztrálható
 • helyi (magyar) fejlesztési bázis és tapasztalat, ami a nemzetközi szoftverekkel szemben nagyobb testre szabhatóságot és gyors reakcióidőt jelent (de emellett a már bevezetett szoftverekkel teljes körű és automatikus kommunikációt biztosítjuk)

A rendszer elemei

A rendszer fő elemei a veszteségesemény-gyűjtés folyamatvezérelt rendszere, az önértékelés teljes folyamatának kezelése, a KRI-k gyűjtése és monitorozása, szcenáriók kezelése és az előbbi négy bemeneti adatokra épülő fejlett modellen alapuló tőkeszámítás. Valamennyi modul egymással összekapcsolt, és a kockázatcsökkentő intézkedések nyomon követését lehetővé teszi.

Oprisk complex

 1. Veszteségadat-gyűjtő modul: a működési kockázati veszteségesemények decentralizált gyűjtésére szolgál. A fejlett banki gyakorlat alapján kialakított felhasználói szerepkörrel rendelkező modul az Excel formátumnál jóval hatékonyabban és biztonságosabban támogatja az adatgyűjtés folyamatát, számos terhet levéve a kockázatkezelésről (több lépcsős ellenőrzések, külső adatbázis export, felügyeleti és vezetői riportok, stb). Amennyiben az adatgyűjtés folyamatának támogatására a Banknál bevezetésre kerül az anyabank által javasolt megoldás, az Oprisk Manager moduljának párhuzamos alkalmazása akkor is előnyös lehet: ebben az esetben a workflow használata nélkül, az adatbázis beimportálásával a kockázatkezelési terület ki tudja használni a többlet funkciókat.  
 2. Kockázat és kontroll önértékelő modul: a modul a bank kockázatainak és a kockázatok csökkentésére szolgáló kontrolloknak az értékelésére (kvalitatív és kvantitatív) szolgál. A rendszer hatékonyan szolgálja ki a kockázatkezelő legtöbb manualitást és időt igénylő feladatát: az önértékelés előkészítését, valamint az önértékelési feladatok kiosztását és a számszerűsített kockázatok összesítését (a bank kockázati térképének előállítását).
 3. Kulcskockázati indikátorok modul (KRI): a működési kockázati kulcsindikátorok definiálását, az értékek rendszeres gyűjtését, illetve intézményi szintre aggregálását támogatja. A Bank jelenleg Excelben nyilvántartott KRI adatbázisának beimportálása után mind a mutatók rendszeres gyűjtése, elemzése, időszaki felülvizsgálata egyszerűbbé és hatékonyabbá válik.
 4. Szcenárióelemzés modul: a modul a működési kockázati extrém, ámde lehetséges események (szcenáriók) struktúrált előkészítését (azaz a kockázati profil megfelelő lefedését), valamint a szcenárióalkotás folyamatát támogatja a többi modulból előhívható kapcsolódó információkkal, az önértékelési modulban beállított paraméterbecslési módszertan szerint.
 5. Tőkeszámítás modul: a modul mindhárom lehetséges módszer szerinti tőkeszámítást támogatja, de legtöbb segítséget a fejlett módszerrel belső vagy szabályozói tőkekövetelményt számító hitelintézetek számára nyújtja a modulba integrált statisztikai, elemző program segítségével. A modul, akár bővebb modellezési ismeretek nélkül is képes végigvezetni a felhasználót a belső tőkeszámítási folyamaton számos választható statisztikai, és grafikus eszköz segítségével az előző négy modulból származó input adatok, valamint külső adatok hozzáadásával.

Az egyes modulok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ami azt jelenti, hogy bizonyos információk több modulban is előhívhatóak, ill. egyes modulok használják a másik modulban létrehozott információtartalmat. Az integrációt konzisztens és felhasználóbarát módon alakítottuk ki.
Valamennyi modulhoz tartozik riportálási lehetőség, mely előre definiált, ámde a felhasználó által bizonyos mértékig flexibilisen módosítható jelentéseket tartalmaz.

Kapcsolat

Amennyiben a BANKÁRKÉPZŐ OpRisk Manager felkeltette érdeklődését, jobban megismerné vagy kipróbálná a megoldást, vagy egyedi igényei lennének, kérjük keresse kapcsolattartónkat:

ÖCSI Béla
Vezérigazgató helyettes
email: bocsi@bankarkepzo.hu
tel +36 1 224 0700
fax +36 1 201 1330
cím 1011 Budapest, Szalag utca 19.
web http://www.bankarkepzo.hu