Stratégiai, bankszakmai tanácsadás

strategic

Bankszakmai, stratégiai tanácsadási tevékenységünk keretében számos szolgáltatással állunk a hitelintézetek, befektetési vállalkozások, pénzügyi intézmények és a vállalati szektor rendelkezésére.

  • Stratégiai tanácsadás: segítséget nyújtunk ügyfeleinknek a stratégiaalakításban; ennek keretében helyzetfelmérést, piacelemzést készítünk, közreműködünk a szervezet egészére vagy egyes üzletágaira vonatkozó stratégia elkészítésében, javaslatokat fogalmazunk meg a stratégia megvalósítására.
  • Átvilágítás: az intézmény működésének komplex átvilágítását elvégezzük, a belső folyamatok működésének és a törvényi megfelelőség ellenőrzését, a folyamatszervezés kialakítását vizsgáljuk. Feltárjuk a szervezet működésében rejlő kockázatokat, és javaslatot fogalmazunk meg kezelésükre vonatkozóan.
  • Döntéselőkészítés: közreműködünk különféle üzleti és pénzügyi döntések megalapozásában, gazdaságossági számításokkal, szcenárióelemzéssel alátámasztott alternatívák kidolgozásában, vállalkozások és projektek üzleti értékelésében. Kiemelt jelentőségű a Bankárképző közreműködése a Bázel II-höz kapcsolódó döntések előkészítésében.
  • Szervezetfejlesztés: felmérjük a szervezet vagy bizonyos egységeinek jelenlegi működését, összevetjük a szervezet jellegének, tevékenységének, nagyságának megfelelő optimális működés követelményeivel, feltárjuk az eltéréseket, és javaslatot dolgozunk ki az optimális állapot elérésére, kitérve a szükséges erőforrásigényre is. Igény szerint a humán erőforrás kiválasztásában, felkészítésében is közreműködünk.
  • Piacelemzés: az ügyfeleink igényeinek megfelelően piacelemzést, összehasonlító elemzést, hatástanulmányt, felmérést készítünk pénzügyi, banki témakörben.