Referenciák

OKTATÁS

Testre szabott képzési programok kidolgozása és megvalósítása (1990- )

A megrendelőink részére egyedi igényeiknek megfelelő komplett képzési csomagot állítunk össze. A képzési csomag tartalmazza – a megrendelő igényeinek megfelelően - a képzési koncepció kidolgozását, az oktatási igények felmérését, a megrendelő céljaival összhangban a legmegfelelőbb oktatási forma (tantermi, elektronikus, vagy ezek kombinációja, mentoring stb.) kiválasztását, a tananyag kidolgozását, az oktatás megszervezését és lebonyolítását is. Az elmúlt években komplett, egyedi képzési programokat dolgoztunk ki több bank és pénzügyi intézmény részére.

Egyedi tanfolyamok, szemináriumok (1992- )

A nyílt, standard tanfolyamaink tematikájával azonos vagy hasonló tartalommal egyedi megrendeléseknek is eleget teszünk, vagyis a tanfolyamot egy adott cég munkatársai végzik el. Így az átadott szakmai ismereteket, információt a megrendelő specialitásaira szabhatjuk.

Nemzetközi oktatási programok (1993- )

Több esetben vettünk részt – általában külföldi támogatásból finanszírozott – oktatási projektekben: távoktatási programot dolgoztunk ki a litván bankárképző központ, illetve a Kassai Műszaki Egyetem számára; Üzbegisztánban és Kazahsztánban lízing és biztosítás témában oktattunk helyi bankszakembereket; orosz bankárok számára devizaműveleti szimulációt, bankszimulációt, nyugdíjpénztár szervezési tanfolyamot, illetve pénzforgalmi ismeretek, eszköz/forrás menedzsment, illetve hitelezés témában szerveztünk tanfolyamot. Együttműködésben állunk a lengyel, ukrán és grúz bankárképzővel, akikkel közös programokat bonyolítottunk le.

Bázel II/III és CRD/ICAAP oktatási programok (2003- )

A Bankárképző már a Bázel II ajánlás felkészülési szakaszában elindította felkészítő kurzusait az új intézményi tőkeszabályozás témaköreiben. Azóta is népszerű témát meghirdetett tanfolyamainkon kívül egyedi, testreszabott kurzusok formájában, menedzsment tréningeken és workshopokon dolgozzuk fel.

TANÁCSADÁS

Bázel II/CRD tanácsadási projektek (2000- )

A Bázeli tőkeszabályozás folyamatos kihívást jelent a bankok számára. A Bankárképző mint projektmenedzser vagy projektvezető, elősegíti a bankok felkészülését a Bázel II szabályainak alkalmazására. Ezek a projektek többnyire részletes eltéréselemzéssel kezdődnek, mely a szabályrendszer főbb logikai egységei mentén tartalmazza a banki belső szabályok és gyakorlat valamint a jogszabályi környezet közötti eltéréseket. IRB projekt esetében ezek a területek többek között a minősítő rendszerek fejlesztése, fedezetmenedzsment, hitelezési folyamatok, paraméterbecslés, tőkeszámítás, adattárház.

A Bankárképző szakértői csapata az intézmények igényeihez igazodva, maximális rugalmassággal vonódhat be az IRB projektek megvalósításába. Számos olyan referenciával büszkélkedhetünk, ahol a Bankárképző nemcsak egyes jól körülhatárolható feladatok megvalósításában vett részt, úgymint valamely minősítő rendszer kialakítása, hanem bevonódott az intézmények IRB projektjének mindennapi munkálataiba, folyamatos szakmai kontrollt és segítséget biztosítva az intézmények számára.

A Bankárképző volt a vezető tanácsadója számos hazai hitelintézetnek, amely sikerrel adta be a fejlett IRB módszer alkalmazási kérelmét. Szakértőink releváns tapasztalatokra tettek szert a különböző anyabanki és szabályozói gyakorlatokat illetően, amely lehetővé teszi a Bankárképző számára, hogy magabiztosan, hatékonyan és magas színvonalon támogasson IRB projekteket a gap elemzéstől a modellezési tevékenységen keresztül az IRB jelentkezési csomag összeállításáig.

Minősítő rendszerek (rating / scoring modellek) fejlesztése és validálása (2005-)

A Bankárképző immár tíz éves tapasztalattal rendelkezik különböző rating és scoring modellek fejlesztésében, melyek kialakítása a nemzetközi legjobb gyakorlatot és a bázeli követelményeket követi. Ezen évek során számos különböző típusú minősítő rendszer kialakítását végeztük el:

  • rating ill scoring modellek nagy számosságú portfóliókra, úgymint magánszemélyek, kisvállalkozások vagy éppen speciális szegmensekre kis elemszámmal vagy éppen alacsony default rátákkal, úgymint önkormányzatok, egyéni vállalkozók, nagyvállalatok, projektfinanszírozás
  • jelentkezési scoring rendszerek és viselkedési scoring rendszerek magánszemély, egyéni vállalkozó és kisvállalkozó portfóliókra,
  • statisztikai módszerekkel fejlesztett minősítő rendszerek és jórészt szakértői módszerrel fejlesztett minősítő rendszerek

A modellek fejlesztése mellett a Bankárképző számos esetben működött közre független validációs szerepben, alkalmazkodva az adott intézmény validációs keretrendszeréhez vagy éppen a Bankárképző saját fejlesztésű, nemzetközi legjobb gyakorlaton alapuló statisztikai eszközkészletének alkalmazásával.

Szakértőink jelentős szakértelmet és tapasztalatot szereztek a minősítő rendszerek fejlesztésének valamennyi szakaszában a modellezési adatbázis kialakításától kezdve az implementációhoz szükséges informatikai rendszerspecifikáció elkészítéséig.

Kockázati paraméterbecslési modellek (PD, LGD, CCF) kialakítása (2005-)

Bázel II projektek keretében a Bankárképző számos esetben alakított ki paraméterbecslési modelleket IRB vagy éppen ICAAP tőkeszámításhoz. A PD modelleket általában a minősítő rendszerek eredményei alapján, a nemzetközi legjobb gyakorlat szerinti kalibrációs technikákkal alakítjuk ki és refereniáink között szerepelnek modellek magas és alacsony default rátával rendelkező portfóliókra egyaránt. LGD modellezési tapasztalataink lefedik egy tipikus LGD modellezés valamennyi lépését, úgymint LGD adatbázis összeállítása különböző adatforrásokból a kitettségre, fedezetre és pénzmozgásokra vonatkozóan; LGD modellezés (gyógyulási ráta, fedezeti megtérülések, stb) vagy a rendszeres LGD számítás implementáción informatikai specifikációja. Szakértőink releváns tapasztalatokra tettek szert a különböző adatbázis struktúrákat és behajtási rendszereket illetően, mely lehetővé teszi hogy hatékony módon végezzük a modellezési tevékenységet.

Átfogó ICAAP módszertan kialakítása és implementáció (2007- )

Több hazai hitelintézet, pénzügyi vállalkozás részére dolgoztunk ki átfogó, a hitelintézet jellegének megfelelő, belső tőkeszámítási módszertant, illetve a kapcsolódó szabályzatokat, eljárásrendeket, segítettünk a PSZÁF által kidolgozott ICAAP útmutató értelmezésében. Közreműködtünk nemzetközi bankcsoport által elfogadott módszertani keret lokális implementálásában. Feladataink közé tartozott a kockázati riport rendszer kialakítása, kockázati térkép megalkotása, a felügyeleti dokumentáció elkészítése. Szakértőink otthonosan mozognak a portfólió modellek világában, úgymint a CreditRisk+ modell vagy az LDA (veszteségalapú megközelítés) típusú működési kockázati belső modellek; illetve az ökonometriai modellek kialakításában a stressz tesztek témaköréhez kapcsolódóan.

Fejlett működési kockázati keretrendszer kialakításában való részvétel (2005- )

A Bankárképző számos sikeres AMA megfelelési projektben vett részt, melyek során számos különböző területen támogatta az intézményeket a fejlett működési kockázati keretrendszer kialakításában. Referenciáink között megtalálható RCSA folyamatok (működési kockázati önértékelés) és Szcenárióelemzési workshopok szakmai vezetése illetve támogatása, KRI (kulcskockázati indikátor) keretrendszer felülvizsgálata, anyabankok által fejlesztett AMA modellek értelmezése, vagy működési kockázati adatbázisok historikus tisztítása. A Magyar Bankszövetség megbízásából a Bankárképző felel a hazai működési kockázati adatkonzorcium (HUNOR) szakmai koordinációjáért.

A felhalmozott szakmai tudáson alapulva a Bankárképző az elmúlt néhány évben kidolgozta az ITCB Oprisk Managert, mely komplex, integrált és rugalmas szoftveres megoldást jelent a fejlett működés kockázat mérési keretrendszerének támogatására.

Stratégia kialakításban való részvétel (1995- )

Több hitelintézet, pénzügyi vállalkozás bank számára is végeztünk stratégiai tanácsadó tevékenységet a közép- vagy rövid távú stratégiájának kialakításakor. A megbízások a cégek jövőképének kialakítására, SWOT elemzésre, pénzügyi szcenáriók felvázolására, illetőleg szervezet fejlesztésre avagy ezek egyes elemeire vonatkoztak. Több esetben konkrét üzleti modellt alakítottunk ki, amely felölelte az üzleti tevékenységi kör meghatározásától a termékfejlesztésen keresztül a szervezeti és működési keretek felrajzolását. Az üzleti modell kialakításával egyidejűleg a Bankárképző szakértői részletes üzleti tervet készítettek több éves időtávra, amely a makrogazdasági paraméterek és az üzleti modell által definiált tényezők alapján jelezte előre az intézmény cash flowját és pénzügyi eredményét.

Hitelintézetek átvilágítása (2000- )

Hitelintézet, befektetési vállalkozás, pénzügyi vállalkozás teljeskörű átvilágítását végeztük el több esetben. Az átvilágítás kitért a pénzügyi beszámolók alátámasztottságának és valódiságának vizsgálatára, az üzleti folyamatok feltárására és a portfólió minőségének tételes megállapítására. A Bankárképző az értékelés során kitért – többek közt – a piaci helyzet, tőkehelyzet, likviditási helyzet és a kamatkockázat értékelésére, valamint a rejtett, potenciális kockázati tényezők feltárására. A hitelportfóliót általában mintavételes eljárással vizsgáljuk, míg a portfólió-elemzést aggregált és egyedi adatokon statisztikai módszerekkel végezzük. Több esetben a pénzügyi intézmény reális cégértékét is megállapítottuk.

Folyamat átvilágítás és átalakítása (2003- )

A Bankárképző részt vett több pénzügyi intézmény, hitelintézet üzleti, kockázatvállalási folyamatainak átvilágításában. Feladatunk volt a működő, illetve hiányzó üzleti folyamatok azonosítása és felmérése. A folyamatelemzés kiemelt szempontja a hatékonyság fokozása, a racionálisabb erőforrás-felhasználás volt.

Pénzügyi intézmény alapításában, átalakulásában való közreműködés (2002- )

A Bankárképző tanácsadóként részt vett pénzügyi vállalkozások, intézmények alapításában, átalakulásában, felvásárlásában. Feladatunk kiterjedt a jogszabályi követelményeknek való megfelelés biztosítására, a belső folyamatok, rendszerek kialakítására, átalakítására is.

Termékfejlesztésben, brand-kialakításban való részvétel (2006-)

A Bankárképző feladata a pénzügyi intézmény tervezett új termékének bevezetésével kapcsolatban a szervezeti és működési szabályzat, üzletszabályzat, hirdetmény módosítására javaslat, az új termékkel kapcsolatos üzleti terv és szabályozás elkészítése volt. Részt vettünk a termékfejlesztésben, a pénzügyi modell kialakításban, valamint a kapcsolódó üzleti folyamatok megalkotásában.

Szabályzati rendszer értékelése, kialakítása, átalakítása (2002-)

A Bankárképző több hazai hitelintézet és pénzügyi vállalkozás szabályozási rendszerének, szabályzatainak áttekintését, minőségi ellenőrzését és szakmai értékelését végezte el. A szabályzatok minőségi ellenőrzése során különös tekintettel az alábbi feladatokat végeztük:

  • szabályzatok összhangjának vizsgálata;
  • szabályzatok a jelenlegi magyar szabályozásnak és uniós előírásoknak való megfelelésének megállapítása (szabályzatok és hatályos törvények és rendeletek szövegelemzésével tartalom-megfelelés vizsgálata);
  • szabályzatok összhangjának megteremtése a jelenlegi banki gyakorlattal, javaslattétel a szabályzatmódosításra.

A szabályzatok minőségi ellenőrzését követően több esetben a szabályzatok módosításait, hiányzó szabályzatokat is elkészítette a Bankárképző.

Magyarországi Bankközi Működési Kockázati Adatbázis (HunOR) szakmai felügyelete (2006-)

A Magyar Bankszövetség megbízásából a Bankárképző vezette a Magyarországi Bankközi Működési Kockázati Adatbázis (HunOR) megvalósítási projektjét. Az adatbázisban magyarországi kereskedelmi bankok vesznek részt. 2007-től a Bankárképző látja el a szakmai felügyeleti feladatokat, koordinálja az intézmények együttműködését, illetve az együttműködő intézmények Döntéshozó Testületének munkáját.

Bankszámlaindex (2008-)

A Bankszámlaindex a Bankárképző féléves rendszerességel készített elemzése, amely a magyar bankpiac lakossági bankszámlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatásainak teljesítményét vizsgálja. Az értékelés a bankok honlapján nyilvánosságra hozott információkra épít, melyek alapján, különböző ügyféltípusokat feltételezve rangsorolásra kerülnek az elérhető konstrukciók költségük szempontjából, segítve az ügyfeleket a közöttük való választásban.