Befektetési tanácsadás a gyakorlatban - szimuláció

Program

A tanfolyam célja, hogy az értékpapírokat, befektetési jegyeket értékesítő kollégák:

 • megismerjék a modern portfólió-elmélet alapjait, és a megszerzett ismereteket hasznosítani tudják napi tanácsadói munkájuk során;
 • az ügyfél kockázattűrését figyelembe véve merjenek magasabb kockázatú termékeket ajánlani;
 • testközelből megismerjék a széles termékválasztékot, mely rendelkezé-sükre áll;
 • tapasztalják meg, hogy magasabb hozam tartósan csak magasabb kockázati szint mellett érhető el.

A szimuláció során a szükséges elméleti alapok elsajátítását követően a résztvevők valós, piaci környezetben alakítanak ki portfóliókat, különböző mintaügyfelek kockázati profiljaira támaszkodva. A kialakított portfólió hozamát, kockázatát és a levonható tanulságokat a hallgatók trénereink segítségével közösen elemzik. A program során a Ramasoft Pozitron szoftvere által biztosítjuk a szimulációs környeztet.

A képzésben részt vevő a képzést követően:

 • tapasztalatokkal rendelkezik a hozam-kockázat összefüggések természetéről, tisztában van azzal, hogy az akciós betétet tartósan meghaladó hozamot csak befektetési portfólióval lehet elérni;
 • ismeri, érti és alkalmazza a diverzifikációt a befektetési döntései és javaslatai során;
 • ismeri, érti és meri értékesíteni a befektetési termékek széles körét;
 • az ügyfelek kockázattűrő képességének és céljainak megfelelő portfólió kialakítására tud javaslatot tenni.

A képzést egyedi, megrendelt tanfolyamként is készséggel megvalósítjuk. Amennyiben a Bank igényli, a befektetési szimulációban a Bank által forgalmazott értékpapírokat szerepeltetjük, és a portfóliók kialakítását ezekre végezzük el. Amennyiben a Bank rendelkezik olyan feldolgozható saját esetekkel, melyeket – vagy melyek tanulságait – valamilyen szempontból fontosnak tartana bemutatni a résztvevők számára, készséggel vállaljuk ezeknek az eseteknek a feldolgozását esettanulmánnyá, anonimmá tesszük az ügyeket, és ezeket építjük be a képzési programba.  Továbbá, amennyiben a Bank rendelkezésünkre bocsátja saját MiFID tesztjét, a szimuláció során ezeket is felhasználjuk az ügyfélprofilok ismertetése során.

Kinek ajánljuk?

A tanfolyamot ajánljuk bankoknál és befektetési társaságoknál:

 • prémium ügyintézőknek,
 • befektetési termékeket értékesítő prémium tanácsadóknak;
 • privát bankároknak

Tematika

A tanfolyam során az alábbi témakörök kerülnek feldolgozásra:

1. nap – általános összefoglaló képzés

I. Blokk

 • A kockázat és a hozam összefüggéseinek megvilágítása.
 • A befektetések hozamának mérése:
 • Dollársúlyozású vs. idősúlyozású hozam, az egyes helyzetekben melyik mérőszám a helyes, gyakorlati alkalmazások.
 • Számtani átlagolású vs. mértani átlagolású hozam, a különbségek megvilágítása.

II. Blokk

 • A kockázati mutatók típusai: itt részletesen bemutatásra kerül a szórás, mint kockázati mérték, de egyéb mérőszámokat is bemutatunk (pl. VaR (Value at Risk)).
 • Bemutatásra kerülnek a kötvények, illetve kötvényportfóliók kamatláb-kockázatának mérőszámai (duration, módosított átlagidő, konvexitás), a hallgatókkal közösen értelmezzük egy befektetési alap nyilvános havi jelentésében feltüntetett mérőszámokat.
 • Kötvényportfólió-menedzsment a gyakorlatban (aktív, illetve passzív befektetés kezelés, immunizáció).

III. Blokk

 • Tárgyalásra kerülnek a befektetők típusai kockázathoz való viszonyuk alapján, illetve azon befektetési termékek köre, melyek ajánlhatóak a különböző típusoknak.
 • Röviden bevezetésre kerül a Markowitz-féle portfólióelmélet. Itt elsődleges cél a portfólióban való gondolkodás elmélyítése, valamint a Sharpe-mutató megismertetése a hallgatókkal, amely az egyik legegyszerűbb kockázattal korrigált hozammutató. Segítségével összehasonlíthatóvá válnak a különböző befektetések.
 • Részletesen bemutatásra kerül a diverzifikáció fogalma, hatása a kialakított portfólió jellemzőire.

IV. Blokk

 • Befektetési alapok összehasonlítása költség alapon (pl. TER mutató), valamint múltbeli teljesítmény alapján. Itt a cél annak a megvilágítása, hogy egy alap múltbeli hozama miért nem jó döntési kritérium az alapok közötti választás során.
 • Összefoglalás, az elméleti képzés tanulságainak szintetizálása.

2. nap – befektetési szimuláció

I. Blokk

 • Bef0Bevezetés, a képzés célja.
 • Döntéstámogató előadás:
 • Kockázat-hozam összefüggései, eszközosztályok múltbeli hozama és kockázata
 • Teljesítményértékelés módszerei és alkalmazása.
 • Termékek bemutatása (Többek között a befektetési alapok típusai és jellemzői. Mi van egy hozamgarantált alap mögött? Mit jelent, hogy abszolút hozamú? Melyik milyen időtávra alkalmas és miért?)
 • A Pozitron (szimulációs szoftver) rövid bemutatása, a funkciók megismerése.

II. Blokk

 • Bef1Esettanulmányok: termékajánlások megfogalmazása és közös elemzése, különböző ügyféltípusokra a kiemelt/prémium banki ügyfélkörben.
 • Portfólióképzés egy konzervatív ügyfélre közösen, a tranzakciók rögzítése a szimulációs szoftverben, az eredmények elemzése.
 • Irányított esettanulmányok kiscsoportos feldol-gozása: a résztvevők 3-4 fős csoportokban dolgozva, önállóan is kialakítanak egy magasabb elemszámú portfóliót ugyanarra az ügyfélre, annak kockázati preferenciái, pénzügyi céljai és befektetési időtávja függvényében.
 • A javasolt portfólió felvitele a Pozitronba, közös elemzés, a trénerek által moderált csoportos vita.

III. Blokk – IV. Blokk

 • Bef2Próbavásárlás egy kiegyensúlyozott kockázati attitűddel rendelkező ügyfél és egy tanácsadó közreműködésével. A próbavásárlást diszkusszió követi.
 • Döntéstámogató előadás: Modern portfólióválasztás (diverzifikáció, eszközallokáció), valamint a kockázat és a hozam összefüggéseinek elmélyítése.
 • Egy dinamikus ügyfélre is kialakítanak a részvevő csapatok először egy rossz (dinamikus attitűdje ellenére konzervatív), majd egy – az ügyfél kockázati profiljának megfelelő – jó portfóliót. A tanulságokat a hallgatók és a trénerek közösen értékelik.
 • Tapasztalatok összefoglalása, tudatosítása, szintetizálás.

Hallgatóink mondták

„Átlagos elvárásaim voltak, amit felülírt a valóság.”

„Interaktív, érthető, gyakorlatias.”

„Kölcsönös kommunikáció, közérthető előadásmód.”

„Elméleti oktatást vártam, és azzal, hogy gyakorlatban is kipróbálhattuk a tanultakat, sokkal maradandóbb és hasznosabb lett a képzés.”

„Kiválóak voltak az előadók és az oktatási anyag, szemléletes és jól előkésztett.”

„Merészebben, nyitottabban merek ajánlani a jövőben részvényalapokat.”

„Jól éreztük és éreztem magam, szinte elrepült az idő – ami azt jelenti, hogy HIBÁTLAN volt minden! Köszönöm szépen!”

Kapcsolat

Letölthető anyagok

Programismertető

Programinformáció

Tanfolyam dátuma Megrendelhető
Ár Kérjen ajánlatot!
MegrendelhetőTovábbi információkért keresse kollegánkat
vagy kérjen személyre szabott ajánlatot!