Vállalati compliance hatékony működtetése – Aktualitások

BIB NBK kozos program 2

Program

streaming nbkEzen a képzésen is biztosítjuk a választást a helyszínen vagy az élő online módon történő részvétel között.
Amennyiben a járványhelyzet indokolja, a képzés csak online módon kerül megtartásra.


A kurzus célja megismertetni a résztvevőkkel a compliance új kihívásait, trendjeit, gyakorlati alkalmazási követelményeit, áttekinteni azokat a compliance módszereket és eszközöket, melyek lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy a szakterület legjobb gyakorlatával és naprakész szaktudással rendelkezzenek.

Mi is az a compliance?
Legegyszerűbben úgy definiálhatjuk a compliancet, mint megfelelőség. Számos jogi, etikai és társadalmi rendelkezésnek való megfelelés, ahhoz, hogy a vállalat eredményes tevékenységet folytathasson és megbízhatóságot sugalljon mind a munkavállalói, mind a partnerei számára.

Miért válassza képzésünket?
A folyamatosan megújuló jogi környezetből és elvárásokból adódóan kiemelkedően fontos a compliance területen dolgozó szakemberek folyamatos képzése és továbbképzése. Ezen a területen kifejezetten hasznos és szükséges a gyakorlati ismereteket is átadó, friss jogi szabályozásoknak megfelelő oktatási tananyag, - mely a Bankárképző és a BIB által közösen szervezett képzésen - interaktívan, a szakértők által értelmezve kerül átadásra.

Kinek ajánljuk

Kinek ajánljuk?

 • A versenyszektorban, állami szektorban dolgozó szakemberek részére, akik munkájához gyakorlati, a legjobb gyakorlatokon alapuló ismeretet szeretnének szerezni.

Milyen feladatokat lát el egy compliance-es? Milyen sajátosságokkal kell rendelkeznie egy itt dolgozó szakembernek?

 • A compliance feladatok ellátására a megfelelő szakemberek alkalmazása kulcsfontosságú. Compliance szakemberként a szakmai ismereteken túl fontos, hogy tisztességesen és elfogulatlanul tudjuk kezelni a felmerülő eseteket. Ehhez szükséges a motiváció, a folyamatos tanulás, a kollégákkal való szoros együttműködés és kommunikáció, valamint a komplex gondolkodásmód.

  Sokszor egy kis kitekintés is nagy segítséget tud jelenteni egy-egy compliance probléma megoldásában vagy áthidalásában, amihez kiváló alkalom a képzésünkön a szakmabeliekkel való beszélgetés. Akár a területre frissen belépőként, akár tapasztalt szakemberként értékes információkra és kapcsolatokra tehet szert a Vállalati compliance képzésünkön.

Technikai feltétel:

 • Felhívjuk figyelmüket, hogy az online képzések esetén a hallgatónak kell azokat a technikai eszközöket/feltételeket biztosítania, amelyekkel a képzésben részt tud venni, a Bankárképző a jelentkező részére az online tanfolyamok, elearning képzések, illetve a tantermi képzések elearning elemei megtekintéséhez számítógépes eszközöket nem biztosít. A Bankárképző nem vállal felelősséget azért, hogy az általa közzétett technikai feltételeket a jelentkező nem tudja teljesíteni, vagy/és annak a jelentkező eszközei nem felelnek meg. A képzésen a Bankárképző által használt Webex alkalmazáson (a Cisco szolgáltatása) keresztül tud részt venni A programot internetböngészőn vagy telepítve is tudja használni - a Google Chrome böngésző használata ajánlott az oktatáson való részvételhez. A rendszer optimális használatához célszerű olyan számítógépet vagy notebookot használni, amely saját, vagy külső web kamerával felszerelt, illetve amelyhez mikrofon vagy headset kapcsolódik. A kamera lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy egymást láthassák, a mikrofon vagy headset pedig a szóbeli kommunikációhoz szükséges. A hallgatók okostelefont, tabletet is használhatnak a meetingen való részvételhez, de azok kijelzőjének mérete miatt nem igazán hatékony eszközök. Stabil internet összeköttetés szükséges, hogy a képzés élő közvetítését folyamatosan nyomon tudja követni. A képzés megkezdése előtt a Webex programhoz való csatlakozás feltételeiről részletes tájékoztató anyagot küldünk.

Tematika

1. nap - 2021. november 9. 

 • A ˝compliant˝ vállalati kultúra megteremtése  (Bácsfalvi András)
 • Köztulajdonban álló gazdasági társaságok compliance tevékenysége  (Dr Farkas Ádám)
 • A Whistleblowing Directive (Bejelentésvédelmi Irányelv), a bejelentésvédelem a magyar jogban, nemzetközi jó gyakorlatok.  (Dr Kertész Márton)
 • A legfontosabb gazdasági és korrupciós bűncselekmények ismertetése, azok megelőzésére nemzetközileg alkalmazott jó gyakorlatok, a korrupció ellenes szabvány, extraterritoriális hatályú antikorrupciós törvények.  (Dr Barta Áron)


2. nap - 2021. november 16.

 • Vállalati adatvédelmi compliance  (Dr Liber Ádám)
 • Etika és compliance - Etikus döntéshozatal a vállalati szférában  (Chrenóczy-Nagy Judit)


3. nap - 2021. november 23. 

 • Pénzmosás elleni küzdelem, AML szabályok megjelenése a compliance tevékenységben  (Dr Tóth Ákos)
 • Versenyjogi aktualitások compliance szempontból  (Dr Horányi Márton)
 • Compliance vizsgálatok  (dr Szűr Zoltán)
 • Milyen egy jól működő compliance rendszer?  (dr Lévai András)

 

Vizsga

 A program vizsgával zárul, amely:

 • írásbeli,
 • a képzés teljes anyagát felöleli,
 • feleltválasztós, kifejtős kérdések, esettanulmányok megoldása is szerepelhet benne,
 • tantermi vagy online formában is megrendezésre kerülhet.

Az írásbeli vizsga értékelésénél lehetséges eredmény: Megfelelt / Nem felelt meg
A megfelelt minősítéshez a vizsgán legalább az összpontszám 60 %-nak elérése szükséges.

A Bankárképző egyéb teljesítményt is figyelembe vehet a vizsga értékelésekor: a hallgatók otthoni munkavégzésre kaphatnak szorgalmi feladatokat, melyek helyes megoldása maximum 2%-ban számítható be az eredménybe.
A fenti egyéb teljesítmény csak abban az esetben kerül figyelembe vételre, ha azzal a hallgató „nem megfelelt” minősítése „megfelelt” minősítéssé módosítható, egyéb esetben nem.

Ár

 • Tanfolyam ára, ami a vizsgadíjat is tartalmazza: 230 000 Ft + Áfa
 • Pótvizsgadíj: 20 000 Ft + Áfa

Kapcsolat

Oktatók

bacsfalvi attila 200Dr. Bácsfalvi András

Banki és vállalati tapasztalattal egyaránt rendelkező közgazdász-szociológus. 2013 és 2016 között az Eximbank és a MEHIB compliance igazgatója, majd az MKB Bank Compliance Igazgatóság vezetője volt. A Magyar Bankszövetség Compliance, illetve Pénzmosás Elleni munkacsoportjainak tagja; utóbbinak 2016 júliusa óta elnöke és a szankciókkal, korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos aktualitások témafelelőse. 2016 óta tagja a pénzmosás elleni szakértők nemzetközi szervezetének (ACAMS). Compliance-szel és a pénzmosás-megelőzési témakörrel kapcsolatos konferenciák rendszeres előadója és a témakör oktatója. 

Dr Barta Áron 200Dr. Barta Áron

Dr. Barta Áron a Kinstellar Budapest társasági jogi csoportjának ügyvédje. Jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik a társasági jog és az M&A ügyletek különböző területein, a tőkepiaci ügyletek, illetve a compliance és belső vizsgálatok terén. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi karán végzett 2015-ben. Egy féléven keresztül Franciaországban tanult a Poitiers-i egyetem hallgatójaként.

Chrenóczy Nagy Judit 200Chrenóczy-Nagy Judit 

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdasági Karán szerezte diplomáját. Karrierjét a Johnson&Johnson vállalatnál kezdte, csaknem 20 évet dolgozott nemzetközi környezetben vezetőként. Az elmúlt 10 évben compliance tanácsadóként  és vezetői coachként dolgozik, tapasztalatait számos  iparágban kamatoztatja. A Budapesti Corvinus Egyetemen Üzleti Etikát tanít külföldi diákok részére. Érdeklődése és kutatási területe az etikus vezetői döntéshozatal és etikus vállalatirányítás (corporate governace).

Dr Farkas Ádám 200Dr. Farkas Ádám

Dr. Farkas Ádám a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán végzett, jogász szakon. Pályáját a közigazgatásban kezdte, majd a pénzügyi szektorban tevékenykedett, compliance területen. 2017 óta az EY munkatársa, az EY compliance tanácsadással foglalkozó Felelős Üzleti Működés Szolgáltatások területének vezetője. Rendszeresen előad, oktat és publikál compliance-hez köthető témakörökben, társszerzője a „Compliance alapkérdései – az etikus vállalati működés elmélete és gyakorlata” c. könyvnek. Jogi és közigazgatási szakvizsgával, Certified Fraud Examiner és Certified Information Systems Auditor minősítéssel rendelkezik.

horanyimartonDr. Horányi Márton

Márton a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által tartott versenyjogi szakjogász képzés előadója, a Versenyjogi Kutatóközpont és a Magyar Vállalati Compliance Társaság tagja, egyben a Baker & McKenzie Budapest versenyjogi csoportjának partnere. Márton kiváló versenyjogász, számos nemzetközi vállalat versenyjogi compliance programját ő készítette el, illetve rendszeresen tart versenyjogi compliance tréningeket.

Dr Lévai András x200Dr. Lévai András
Jogi Vezető - CE Ethics & Compliance

András 2009 – 2019 között a TESCO-nál dolgozott, előbb, mint jogtanácsos, aztán 1 évig, mint belső ellenőr, majd 2014-től, mint a magyarországi Tesco jogi vezetője, végül 2016-tól mint a közép-európai régió Ethics & Compliance vezetője. Ezen időszak alatt – a szokásos jogi feladatok mellett - András több nagy projektet (pl. Clubcard, Tesco Mobile, online üzletág bevezetése) támogatott jogi oldalról, illetve jelentős tapasztalatra tett szert a compliance területén is. A 2019. őszén András a Market Csoporthoz ment át, ahol a teljes cégcsoport jogi igazgatójaként az egyes beruházások jogi támogatása mellett a compliance rendszer bevezetése és annak megerősítése is a feladatát képezi.

Dr. Liber áDr. Liber Ádám
Ügyvéd, partner - PROVARIS

A PROVARIS adatvédelemre, informatikai jogra, iparjogvédelemre és versenyjogra szakosodott partnere.​ Felsőfokú iparjogvédelmi szakképesítéssel rendelkező ügyvéd, versenyjogi szakjogászi képzettséggel és számos nemzetközi adatvédelmi minősítéssel (CIPP/E, CIPM, FIP) rendelkezik. Közel másfél évtizedes tapasztalata van hazai és multinacionális vállalatok személyes adatok kezelésével, adatvédelmi auditokkal, adattovábbítási és adatfeldolgozási szerződések készítésével, továbbá magyar és európai adatvédelmi megfelelési projektek lebonyolításával kapcsolatosan. Rendszeresen képvisel adatkezelőket az adatvédelmi hatósági, illetőleg adatvédelmi hatóság közigazgatási határozata felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásokban bíróságok előtt. Az AmCham Szabályozási Bizottság adatvédelmi témavezetője; 2015 óta a Magyar Versenyjogi Egyesület főtitkári pozícióját is betölti. 

dardai maria 168x200Dárdai Mária

Mária Dárdai is a Special Counsel in the Budapest office and the head of the local Compliance, Risk & Sensitive Investigations (CRSI) service line. Mária is a senior compliance and investigation expert with more than 15 years of broad and in-depth experience as a Legal and Compliance leader at multinational companies active across a wide variety of industries, such as telecom, media, leisure, travel & tourism. She has substantial expertise in compliance advisory, risk assessment and compliance investigations, in particular, implementing compliance management systems, whistleblowing programs, conducting internal investigations and developing compliance policies and procedures. In addition, Mária has valuable knowledge in the telecommunication, regulatory, corporate and competition law. Mária is a member of the Regional Management Committees (for the CEE region) of the Association of Corporate Investigators.

szurzDr. Szür Zoltán

A Signal Rank Zrt. csalásmegelőzéssel foglalkozó compliance szakembere. Gépi adatelemzési technológiával segíti az üzleti partnerekkel és harmadik felekkel felmerülő compliance kockázatok kezelését. A vállalati visszaélések és a gazdasági bűnözés szakértője, korábban a Fővárosi Bíróságon gazdasági bűncselekményekkel foglalkozott. Egy nemzetközi ügyvédi iroda vitarendezési csoportjában szerzett peres gyakorlatot, számos multinacionális vállalatot képviselt hatósági eljárásokban.

Dr Tóth Ákos 200Dr. Tóth Ákos

Compliance lawyer (LL.M.) and Head of Group Compliance andAML with overall responsibility for shaping the culture of compliance/AML throughout the whole organization for all Porsche companiesand for all business units (wholesale, retail and financial services)in Hungary. Also leading Porsche Holding's (and Volkswagen AG's)activities in Hungary with regard to the Independent ComplianceMonitor and Independent Compliance Auditor Larry D. Thomsonaccording to the January 2017 settlement agreements (PleaAgreement and Third Partial Consent Decree) with the U.S.Department of Justice (DoJ).An experienced Compliance/AML Officer and Expert with ademonstrated history of working in the banking, financial andautomotive industry. Skilled in International Sanctions, InternalAudit, Analytical Skills, Banking, Fraud, Anti-Money Laundering,Anti-Terrorist Financing and Anti-corruption. Strong finance andcompliance/AML professional with a Doctor of Law (J.D.) degree from University of Szeged, Compliance LL.M. from University of Miskolc and a certified Anti-Money Laundering Specialist.

MVCT

2019. februári adatok alapján

mvct

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2021. november 9. 9:00
Program vége 2021. november 23. 16:15
Jelentkezési határidő 2021. november 8. 12:00
Ár 230 000 Ft + Áfa
Helyszín Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. - 1011 Budapest, Szalag u. 19.
Kérjen információt, visszahívást!Kérjen további információt!