Képesített tőkeszámítási szakértő

Program

A tanfolyam célja, hogy stabil hitelintézeti kockázatkezelői alaptudást adjon; átfogóan, egységes szerkezetben mutassa be a kockázatkezelés, kockázatelemzés és kockázati kontroll hatókörébe tartozó valamennyi feladatot, különös tekintettel a tőkekövetelmény számítására.

A tanfolyam során a hallgatók megismerkednek a hatályos jogszabályokkal, szabályozói elvárásokkal, valamint elsajátítják a kockázatok számszerűsítésének és a tőkekövetelmény számításának gyakorlati módszereit. Oktatóink széleskörű gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, így a hallgatók az aktuális legjobb iparági gyakorlatokkal ismerkedhetnek meg a tanfolyam során.

A tanfolyam végén sikeres vizsgát tett hallgatóink „Képesített tőkeszámítási szakértő” tanúsítványt kapnak, melyet a Bankárképző állít ki.

Képzési napok: : 2017.május 11., 18., 25.  (9:00 – 16:15)Tematika


1. nap

 • Bevezetés – A kockázatokról, kockázatkezelésről és szabályozásról (4*45perc)

A tanfolyam bevezető fél napja során megismerkedünk a kockázatkezelés alapfogalmaival, a hitelintézetek által kezelt kockázatok típusaival, valamint megbeszéljük a kockázatkezelés szerepét és helyét egy hitelintézet szervezeti felépítésében. Ezután rátérünk a szabályozói elvárásokra, melynek során bemutatjuk a Basel-i szabályozás változásait, illetve a Basel III és CRR/CRD IV alapvető keretét és megközelítéseit.

 • Hitelkockázat tőkekövetelménye – Standard módszer (4*45perc)

A hitelkockázat kiemelkedő jelentőségű, mivel ez hordozza a legnagyobb kockázatot egy hitelintézet számára. A tanfolyam ezen részében megismerkedünk a hitelkockázat tőkekövetelményének standard módszer szerinti számításával, a kapcsolódó jogszabályi követelményekkel, valamint kitérünk a fedezetek beszámításának kérdéseire is.

2. nap

 • Hitelkockázat tőkekövetelménye – Fejlett (IRB) módszer (2*45perc)

A hitelkockázat kezelésének fejlett, belső modellezésen alapuló (IRB) megközelítését ismerjük meg ebben a részben. A szabályozói előírásokon túl bemutatjuk a tőkekövetelmény számításának gyakorlati módszereit.

 • Hitelkockázati paraméterek becslése (2*45perc)

Az IRB módszerhez kapcsolódóan bemutatjuk a legfontosabb hitelkockázati paraméterek iparági legjobb modellezési megközelítéseit: megismerjük a PD, LGD, EAD és CF modelleket, valamint ezek gyakorlati alkalmazását.

 • Stressz teszt (2*45perc)

A hitelintézetek stabilitásának, ellenálló képességének megítélésére szabályozói elvárás stressz tesztek végzése. Az előadás során bemutatjuk a stressz tesztelés folyamatát, a szabályozói előírásokat, valamint a hitelkockázati paraméterek stresszelésére és a tőkehatásuk kiszámítására szolgáló iparági legjobb modelleket.

 • Piaci kockázat tőkekövetelménye (2*45perc)

A második nap végén a piaci kockázatok mérési módszereit mutatjuk be. Kitérünk a piaci kockázat gyakran használt mérőszámaira és modellezési lehetőségire, majd megismerkedünk ezek gyakorlati alkalmazásával, különösen tekintettel a kamatkockázatra és a devizakockázatra.

 • 3. nap
  • Működési kockázat tőkekövetelménye (4*45perc)

  A működési kockázat fejlett mérési módszereit taglaljuk a következő részben, amely során megismerkedhetünk a tipikus modellezési eljárásokkal, illetve a modellezés kritikus területeivel.

  • Második pillér alatt kezelt kockázatok – Likviditási kockázat (2*45perc)

  A második pillér alatt kezelt kockázatok közül külön előadásban foglalkozunk a likviditási kockázat mérési lehetőségeivel és a gyakorlatban használt mutatókkal.

  • Második pillér alatt kezelt kockázatok – Egyéb kockázatok (2*45perc)

  A tanfolyam utolsó előadásában az egyéb, második pillér alatt kezelt kockázatokról lesz szó: koncentrációs, elszámolási, reziduális, modellezési, reputációs, stratégiai és országkockázat.

  Kinek ajánljuk?

  A tanfolyamot elsősorban kezdő vagy specializált banki kockázatkezelőknek ajánljuk, akik átfogó képet szeretnének kapni a kockázatkezelési folyamatokról, szabályozói elvárásokról és a tőkeszámítás gyakorlatáról.

   

  Ár

   
  Tanfolyam ára: 150 000 Ft + ÁFA

  Vizsgadíj: 15 000 Ft + ÁFA

  Kedvezmény

  Kapcsolat

  Regiszter

  Képesített Kockázatkezelők Regisztere

  Mi is ez a regiszter?
  Minden a Képesített Kockázatkezelői Képesítést megszerző hallgatónak, akinek megvan a vizsgája és hozzájárul, lehetősége van a Bankárképző által a www.bankarkepzo.hu honlapon vezetett regiszterbe bekerülni.

  Miért érdemes bekerülni?
  A nyilvántartás fő célja, hogy a képzés elismertségét és a képesítést megszerzők munkaerő-piaci értékét növelje. A regisztrált hallgatók kedvezményekben részesülhetnek jövőbeli tanfolyamok, szakmai programok és workshopok áraiból, és egy szakmai alumni közösséget alkotnak.

  A regiszter érvényessége:
  A sikeres vizsgát követően - hozzájárulás esetén - 2 évig automatikus a regiszterben való megjelenés. Fontosnak tartjuk, hogy a regiszterben szereplők folyamatosan fejlesszék és karbantartsák tudásukat, ezért két év után a regisztráció megtartásának feltétele a képesített kockázatkezelők számára szervezett workshopokon vagy egyéb kockázatkezelési tanfolyamokon, illetve egyéb a Bankárképző rendezésében megtartott szakmai programon való részvétel, legalább két évente egy alkalommal .

  Szakmai workshopok:
  A regiszter megújítására irányuló szakmai workshopok időpontjáról és témájáról a végzett hallgatók számára a Felnőttképzési szerződésben megadott e-mailcímre tájékoztatást küldünk, valamint a workshopokkal kapcsolatos információk a www.bankárkepzo.hu oldalon is elérhetők lesznek. A Bankárképző holnapján szintén elérhetővé tesszük azon tanfolyamok és szakmai programok listáját, amelyen való részvétel a regiszter megújítását eredményezi.

  a Bankárképző Képesített Kockázatkezelő Képzésén sikeresen vizsgát tett és Képesített Kockázatkezelő képesítést szerzett hallgatók jegyzéke:

  Képesítés
  sorszáma

  Név Képesítés 
  megszerzésének 
  időpontja
  KKK001 Bejczi Éva 2013.09.12.
  KKK002 Benczéné Balázs Ivett 2013.09.12.
  KKK003 Bognár Beáta 2013.09.12.
  KKK004 Dérczy Ferenc 2013.09.12.
  KKK005 dr. Kondéné Szittya Gyöngyike 2013.09.12.
  KKK006 Erőss Dóra 2013.09.12.
  KKK007 Gángli Péterné 2013.09.12.
  KKK008 Gulyás Józsefné 2013.09.12.
  KKK009 Gyergyák Zoltán 2013.09.12.
  KKK010 Hrubi Erzsébet 2013.09.12.
  KKK011 Jákli Zsuzsanna 2013.09.12.
  KKK012 Kiss Ottó 2013.09.12.
  KKK013 Kopócsi Piroska 2013.09.12.
  KKK014 Paróczi Gábor 2013.09.12.
  KKK015 Polánszki Sándor 2013.09.12.
  KKK016 Rigóné Gyuris Ildikó 2013.09.12.
  KKK017 Róka-Dancs Beáta 2013.09.12.
  KKK018 Simonné Németh Marietta 2013.09.12.
  KKK019 Szabolcsi László 2013.09.12.
  KKK020 Szabóné Flajsz Márta 2013.09.12.
  KKK021 Szántó Tímea 2013.09.12.
  KKK022 Szlovicsákné Varga Magdolna 2013.09.12.
  KKK023 Tanács Mihályné 2013.09.12.
  KKK024 Tulok Hajnalka 2013.09.12.
  KKK025 Vassné Wilhelm Éva 2013.09.12.
  KKK026 Bakó Brigitta 2014.01.31.
  KKK027 Balázscsíkné Csák Gabriella 2014.01.31.
  KKK028 Bárdiné Balogh Krisztina 2014.01.31.
  KKK029 Ferencz-Bóta Bernadett 2014.01.31.
  KKK030 Gelybó Sándorné 2014.01.31.
  KKK031 Gere Zoltán 2014.01.31.
  KKK032 Hegedűsné Borbély Rita 2014.01.31.
  KKK033 Héjja Róbert 2014.01.31.
  KKK034 Horváth Helga 2014.01.31.
  KKK035 Horváthné Szőllősy Zsuzsanna 2014.01.31.
  KKK036 Lippai Ferenc 2014.01.31.
  KKK037 Lóskáné Hamvas Andrea 2014.01.31.
  KKK038 Mikulás Ádám 2014.01.31.
  KKK039 Nyitrai Zsolt 2014.01.31.
  KKK040 Pálinkás Ágnes 2014.01.31.
  KKK041 Pávkovics Gábor 2014.01.31.
  KKK042 Styeczné Frankó Gyöngyi 2014.01.31.
  KKK043 Szenes György 2014.01.31.
  KKK044 Szilágyi Éva 2014.01.31.
  KKK045 Takács Lívia 2014.01.31.
  KKK046 Zakarné Ágnecz Mónika 2014.01.31.
  KKK058 Galló Zsolt 2014.12.17.
  KKK059 Küss András 2014.12.17.
  KKK061 Varga Gábor 2015.01.28.
  KKK062 Morvay Levente 2015.01.28.
  KKK063 Rossz Ildikó 2015.01.28.
  KKK064 Szabó Anita 2014.12.17.
  KKK065 Szabó Imre 2014.12.17.
  KKK066 Gratzer Zoltán 2014.12.17. 
  KKK068 Szűcs Péterné 2014.12.17. 
  KKK074 Dr. Kozenkow Judit 2014.12.17. 
  KKK075 Bakóné Borbély Nóra 2015.05.20.
  KKK076 Gönczné Endrődy Anikó 2015.05.20.
  KKK077 Kadlecsik Krisztina 2015.05.20.
  KKK078 Kutosné Nagyiványi Noémi 2015.05.20.
  KKK079 Németh Gábor 2015.05.20.
  KKK080 Szakács Dániel 2015.05.20.
  KKK081 Szász Tibor 2015.05.20.
  KKK083 Lanther Tünde 2015.06.16.
  KKK084 Paller Endre Zsoltné 2015.06.16.
  KKK085 Harkai Károly 2016.04.07.
  KKK087 Kerekes Béla 2016.04.07.
  KKK088 Laczai Sándor Csaba 2016.04.07.
  KKK090 Pápai Dávid 2016.04.07.
  KKK091 Virág Katalin 2016.05.25.
  KKK092 Wieder Gergő 2016.04.07.

   

   

   

   

   

   

   

  Programinformáció

  Tanfolyam dátuma 2017. máj. 11. 9:00
  Program vége 2017. máj. 25. 16:15
  Jelentkezési határidő 2017. április 27.
  Ár* 150 000Ft + Áfa
  * A megjelölt képzés díja a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat főtevékenységként végző intézményekre vonatkozik. A Bankárképző egyéb intézmények, cégek munkatársai számára egyedi képzési díjat számíthat fel, melyről kérje előzetes ajánlatunkat az ügyfélkapcsolati menedzsertől (Kapcsolat menüpont)! Az érvényes kedvezményekről tájékozódjon a Kedvezmények menüpont alatt!
  Erre a tanfolyamra már nem tudunk jelentkezést elfogadni!