Képesített pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szakértő képzés (3 nap)

Program

A Bankszövetség és a Bankárképző közös célja, hogy a pénzmosás elleni hatékony fellépésért magasan képzett szakemberek feleljenek!

Az ezen a területen felelős funkciót, pozíciót betöltők részére a Bankszövetség által elismert közös szakmai vizsgát és a vizsgára felkészítő tanfolyamot szervezünk. 

A 3 napos program során a résztvevő megismeri a pénzmosás és terrorizmus elleni küzdelmet érintő

 • hazai és nemzetközi szabályokat, eljárásokat, az abban közreműködő szervezeteket;
 • új törvényi előírásokat: 2017 évi LII törvény – az új KIT, a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról; és a 2017 évi LIII törvény, az új PMT, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról; 
 • új törvényi szabályozásokkal kapcsolatos végrehajtási rendeleteket,
 • a szankciós intézkedéseket.

A képzés célja, hogy a résztvevő képes legyen a gyakorlatban magabiztosan alkalmazni a szabályokat!

Tanúsítvány


A vizsgát sikeresen teljesítők a Bankszövetség és a Bankárképző közös "KÉPESÍTETT PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÜZDELEM SZAKÉRTŐJE" tanúsítványát szerzik meg. 

A képzési időpontok: 2018. október - november
A vizsga időpontja: 2018. december

Ár: 235.000 Ft + Áfa, vizsgadíj 20.000 Ft + Áfa, összesen: 255.000 Ft + Áfa

Kinek ajánljuk

A programot ajánljuk

 • nemcsak a pénzügyi intézmények, de minden, a törvény értelmében szolgáltató vagy szolgáltatónak minősülő szervezet munkatársa számára, akiknek az ügyfél-azonosításban, a pénzmosásra utaló jelek beazonosításában, bejelentésében szerepük van,
 • bankbiztonsági szakembereknek, vagy akik most kezdik a pályájukat ezen a munkaterületen,
 • compliance munkatársaknak,
 • belső ellenőröknek

Tematika

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem törvényi szabályozása

 • hazai és nemzetközi szabályozás
 • szabályozó intézmények
 • törvényi változások indoka és jelentősége
  - a 2017. június 26-án hatályba lépett 2017. évi LIII. törvény
  - a 2017. július 20-án hatálybalépettvonatkozó 19/2017. MNB rendelet

Pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás által okozott károk, kockázatok

 • a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelem normarendszere és alapdokumentumai

A pénzmosás és terrorizmus elleni küzdelem intézményi szabályozása és eljárásrendje

 • belső szabályzat, felelős vezető, a vezető feladatai, a felelős vagy kijelölt vezető feladatai, az alkalmazottak feladatai
 • belső ellenőrzés és compliance szervezet

Kockázat alapú megközelítés

A pénzmosás és terrorizmus elleni küzdelem eljárásrendje

 • ügyfél-átvilágítás, az ügyfél-átvilágítás kockázatalapú megközelítése
 • az egyszerűsített és fokozottügyfél-átvilágítás
 • az auditált elektronikus hírközlő eszköz által végzett átvilágítás
 • tényleges tulajdonosi nyilatkozat
 • ügyfélkezelés
 • ügyfél-átvilágítási intézkedések, eljárások
 • bejelentendőtranzakciók
 • bejelentések és a bejelentés belső eljárásrendje

Kereskedelmi szankciók és korlátozó intézkedések

 • milyen országgal szemben milyen szankciók vannak életben
 • mit jelentenek ezek a szankciók
 • melyek lehetnek a korlátozó intézkedések

ESETTANULMÁNYOK

Ár

Tanfolyam ára: 235 000,- Ft + Áfa

Vizsgadíj: 20 000,- Ft + Áfa

Pótvizsgadíj: 20 000,- Ft + Áfa

Kapcsolat

Témavezető: Berendi Judit
Ügyfélkapcsolati menedzser: Szabó Noémi

Információs vonal: 06-1/224-0715

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2018. augusztus 12. 9:00
Program vége 2018. november 30. 16:15
Jelentkezési határidő 2018. augusztus 12. 23:00
Ár 255 000 Ft + Áfa
Helyszín
Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.
Budapest, Szalag utca 19, 1011 Magyarország
Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.
Erre a tanfolyamra 2018. szeptembertől tudunk
jelentkezést elfogadni!
255 000 Ft + Áfa