Képesített hitelkockázat kezelő képzés (4 nap)

Program

 Négy nap alatt átfogó, elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati hitelkockázatok felismerése és kezelése területén.

A beszámolókból megismerhető vagyoni és pénzügyi helyzet elemzéséből kiindulva az ügyfél és ügyleti kockázaton keresztül speciális területek (agrárium) és speciális ügyfélcsoportok (egyéni vállalkozók, őstermelők) finanszírozási kockázataival is foglalkozunk, valamint a kvázi konszolidáció lépéseivel is megismertetjük a résztvevőket.

 Képzési időpontok: 2018. október - november
 Vizsga: 2018. december

Ár: 

Tanfolyam díja: 310.000 Ft + Áfa,
vizsgadíj 20.000 Ft + Áfa,
összesen:330.000 Ft + Áfa

Kinek ajánljuk?

Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások munkatársainak, közvetítőknek:

• hitelezőknek,
• kockázatkezelőknek,
• követeléskezelőknek,
• pénzügyi elemzőknek,
• vállalati termékfejlesztők, belső ellenőrök, jogi és compliance területen dolgozók részére.

Tematika

• A mérlegbeszámolók információtartalma. 
• Az egyes mérlegsorok és az eredmény-kimutatás adatainak kockázatai. 
• Mi az a kreatív könyvelés? 
• Minek nézzünk utána, milyen logikai összefüggéseket keressünk? 
• Hogy elemezzünk főkönyvi kivonat alapján?
• Milyen információkat nyerhetünk a konszolidált vállalati beszámolóból?
• Mi az a cash flow, melyek a cash flow kategóriák?
• Hogy készítsünk cash-flow kimutatást?
• Mit mutat a számunkra a vállalati mérlegbeszámolóból előállított cash-flow kimutatás? Hogy elemezzünk egy cash-flowt?
• Honnan származ(hat)nak a pénzügyi mutatók számításához szükséges információk?
• Melyek a jellemző mutatók? Mit mutatnak az egyes mutatók értékei?
• Milyen összefüggések vannak az egyes mutatók között?
• Mikor milyen mutatót használjunk?
• Pici helyzet, működési feltételek, személyi kockázatok elemzése
• Esettanulmányok - vállalati mérlegbeszámolók alapján a pénzügyi és vagyoni helyzet elemzése kockázatok feltárása.
• Ágazati sajátosságok figyelembevétele
• Agrárium és őstermelők finanszírozásának kockázatai
• Egyéni vállalkozók sajátosságai
• Monitoring célok kialakítása,
• korai figyelmeztető jelek rendszere
• Hitelezési kockázatok számszerűsítése A mérlegbeszámolók információtartalma.

Ár

 

Tanfolyam ára: 310 000 Ft + Áfa
Vizsgadíj: 20 000 Ft + Áfa
Pótvizsgadíj: 20 000 Ft + Áfa

Kapcsolat

Regiszter

Képesített Kockázatkezelők Regisztere

Mi is ez a regiszter?

Azok a hallgatók, akik a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt, továbbiakban: Bankárképző

  • Képesített kockázatkezelő
  • Képesített hitelkockázat kezelő
  • Képesített tőkeszámítási szakértő
  • Képesített Bazel, ICAAP szakértő

képzésén részt vettek és azon sikeres vizsgát tettek, felkerülhetnek a Bankárképző által a www.bankarkepzo.hu honlapon vezetett regiszterbe, amennyiben adataik megjelenéséhez írásban hozzájárulnak.

Miért érdemes bekerülni?

A nyilvántartás fő célja, hogy

  • a képzés elismertségét, a képesítést megszerzők munkaerő-piaci értékét növelje,
  • alakuljon ki a kockázatkezelők szakmai közössége.

A regisztrált hallgatók kedvezményekben részesülhetnek jövőbeli tanfolyamok, szakmai programok és workshopok áraiból, és egy szakmai alumni közösséget alkotnak.

A regiszter érvényessége:

A sikeres vizsgát követően - hozzájárulás esetén - 2 évig automatikus a regiszterben való megjelenés.

Fontosnak tartjuk, hogy a regiszterben szereplők folyamatosan fejlesszék és karbantartsák tudásukat, ezért két év után a regisztráció megtartásának feltétele a Bankárképző által szervezett kockázatkezelési tárgyú képzésen, workshopon, egyéb szakmai programon való részvétel, legalább két évente egy alkalommal. A kockázatkezelők számára ajánlott szakmai programok időpontjáról és témájáról a végzett hallgatók számára az általuk megadott e-mail címre küldünk tájékoztatást, egyúttal a honlapon is megjelenítjük, mely képzéseket ajánljuk a regiszterben szereplőknek.

a Bankárképző Képesített Kockázatkezelő Képzésén sikeresen vizsgát tett és Képesített Kockázatkezelő képesítést szerzett hallgatók jegyzéke:

Képesítés
sorszáma

Név Képesítés 
megszerzésének 
időpontja
 munkahely  munkahely címe.
KKK001 Bejczi Éva 2013.09.12.    
KKK002 Benczéné Balázs Ivett 2013.09.12.    
KKK003 Bognár Beáta 2013.09.12.    
KKK004 Dérczy Ferenc 2013.09.12.    
KKK005 dr. Kondéné Szittya Gyöngyike 2013.09.12.    
KKK006 Erőss Dóra 2013.09.12.    
KKK007 Gángli Péterné 2013.09.12.    
KKK008 Gulyás Józsefné 2013.09.12.    
KKK009 Gyergyák Zoltán 2013.09.12.    
KKK010 Hrubi Erzsébet 2013.09.12.    
KKK011 Jákli Zsuzsanna 2013.09.12.    
KKK012 Kiss Ottó 2013.09.12.    
KKK013 Kopócsi Piroska 2013.09.12.    
KKK014 Paróczi Gábor 2013.09.12.    
KKK015 Polánszki Sándor 2013.09.12.    
KKK016 Rigóné Gyuris Ildikó 2013.09.12.    
KKK017 Róka-Dancs Beáta 2013.09.12.    
KKK018 Simonné Németh Marietta 2013.09.12.    
KKK019 Szabolcsi László 2013.09.12.    
KKK020 Szabóné Flajsz Márta 2013.09.12.    
KKK021 Szántó Tímea 2013.09.12.    
KKK022 Szlovicsákné Varga Magdolna 2013.09.12.    
KKK023 Tanács Mihályné 2013.09.12.    
KKK024 Tulok Hajnalka 2013.09.12.    
KKK025 Vassné Wilhelm Éva 2013.09.12.    
KKK026 Bakó Brigitta 2014.01.31.    
KKK027 Balázscsíkné Csák Gabriella 2014.01.31.    
KKK028 Bárdiné Balogh Krisztina 2014.01.31.    
KKK029 Ferencz-Bóta Bernadett 2014.01.31.    
KKK030 Gelybó Sándorné 2014.01.31.    
KKK031 Gere Zoltán 2014.01.31.    
KKK032 Hegedűsné Borbély Rita 2014.01.31.    
KKK033 Héjja Róbert 2014.01.31.    
KKK034 Horváth Helga 2014.01.31.    
KKK035 Horváthné Szőllősy Zsuzsanna 2014.01.31.    
KKK036 Lippai Ferenc 2014.01.31.    
KKK037 Lóskáné Hamvas Andrea 2014.01.31.    
KKK038 Mikulás Ádám 2014.01.31.    
KKK039 Nyitrai Zsolt 2014.01.31.    
KKK040 Pálinkás Ágnes 2014.01.31.    
KKK041 Pávkovics Gábor 2014.01.31.    
KKK042 Styeczné Frankó Gyöngyi 2014.01.31.    
KKK043 Szenes György 2014.01.31.    
KKK044 Szilágyi Éva 2014.01.31.    
KKK045 Takács Lívia 2014.01.31.    
KKK046 Zakarné Ágnecz Mónika 2014.01.31.    
KKK058 Galló Zsolt 2014.12.17.    
KKK059 Küss András 2014.12.17.    
KKK061 Varga Gábor 2015.01.28.    
KKK062 Morvay Levente 2015.01.28.    
KKK063 Rossz Ildikó 2015.01.28.    
KKK064 Szabó Anita 2014.12.17.    
KKK065 Szabó Imre 2014.12.17.    
KKK066 Gratzer Zoltán 2014.12.17.     
KKK068 Szűcs Péterné 2014.12.17.     
KKK074 Dr. Kozenkow Judit 2014.12.17.     
KKK075 Bakóné Borbély Nóra 2015.05.20.    
KKK076 Gönczné Endrődy Anikó 2015.05.20.    
KKK077 Kadlecsik Krisztina 2015.05.20.    
KKK078 Kutosné Nagyiványi Noémi 2015.05.20.    
KKK079 Németh Gábor 2015.05.20.    
KKK080 Szakács Dániel 2015.05.20.    
KKK081 Szász Tibor 2015.05.20.    
KKK083 Lanther Tünde 2015.06.16.    
KKK084 Paller Endre Zsoltné 2015.06.16.    
KKK085 Harkai Károly 2016.04.07.    
KKK087 Kerekes Béla 2016.04.07.    
KKK088 Laczai Sándor Csaba 2016.04.07.    
KKK090 Pápai Dávid 2016.04.07.    
KKK091 Virág Katalin 2016.05.25.    
KKK092 Wieder Gergő 2016.04.07.    
KKK093 Danyi Krisztián 2017.06.01.    
KKK094 Fodor László 2017.06.01.    
KKK095 Horváth László 2017.06.01.    
KKK096 Rácz Dániel 2017.06.01.    
KKK097 Reppa Gábor 2017.06.01.    
KKK098 Kardos Krisztina 2017.06.01.    
KKK099 Szabadkai Katalin 2017.06.01.    
KKK100 dr. Schulteisz Győző 2017.06.01.    

 

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2018. augusztus 12. 9:00
Program vége 2018. november 30. 16:15
Jelentkezési határidő 2018. augusztus 12. 10:00
Ár 330 000 Ft + Áfa
Erre a tanfolyamra 2018. szeptembertől tudunk
jelentkezést elfogadni!
330 000 Ft + Áfa