Képesített banki IFRS 9 szakértő képzés (3 nap)

 

Program

A pénzügyi instrumentumok besorolásával jelenleg az IAS 39 pénzügyi standard foglalkozik, ennek alkalmazását azonban 2018. január 1-jétől felváltja az IFRS 9.
A bankok számára kihívást jelent a folyamatosan változó nemzetközi gyakorlat és az új szabályozás követelményeinek megismerése és átültetése a banki gyakorlatba.

Tanfolyamunkon átfogó és naprakész ismeretanyagot nyújtunk a pénzügyi instrumentumok besorolására, értékelésére, fedezeti elszámolásra vonatkozó aktuális szabályozási keretrendszerről, illetve az IFRS 9 átállással kapcsolatos gyakorlati teendőkről.
Kiemelt figyelmet szentelünk az IFRS 9 banki pénzügyi beszámolókra, azon belül pedig az értékvesztés képzésre vonatkozó potenciális hatásainak bemutatására, melyeket esettanulmányok formájában is feldolgozunk. Foglalkozunk az IFRS 9 és a prudenciális szabályozáshoz kapcsolódó kockázati paraméterek összehangolásának kérdéskörével is.
A megszerzett ismeretek biztos alapokat nyújtanak a résztvevők számára, melyeket sikerrel alkalmazhatnak a napi munkájuk során.

A képzési időpontok: 2018. április 12., 19., 26.
A vizsga időpontja: 2018. május

Ár: 235.000 Ft + Áfa, vizsgadíj 20.000 Ft + Áfa, összesen: 255.000 Ft + Áfa

Kinek ajánljuk

A programot ajánljuk:  
olyan pénzügyi intézményi szakemberek számára, akiknek munkája során elengedhetetlen az IFRS 9 sztenderdek ismerete, azok alapján mérlegbeszámoló összeállítása, elemzése, összefüggéseinek bemutatása
• értékvesztés számítási módszertannal foglalkozó szakemberek számára, akik szeretnének rálátni az IFRS 9 sztenderdekre és a kapcsolódó számviteli összefüggésekre
• aki szeretne a gyakorlatban is hasznosítható tudást szerezni az IFRS 9-ről
• aki már valamilyen formában találkozott az IFRS-szel de szeretné elmélyíteni a témában való ismeretét.

Munkakör szerint ajánljuk:
• számviteli, elemzési, kontrolling területen dolgozóknak,
• pénzügyi kockázatkezelési és treasury területén dolgozóknak,
• compliance munkatársaknak,
• belső ellenőröknek.

Tematika

A. BEVEZETÉS AZ IFRS9 TÉMAKÖRÉBE (2*90 PERC)

I. Az IFRS-ek rendszere (45 perc)
• A standardalkotás folyamata, a standardok Európai Unió általi befogadása és annak jelentősége, 
• Az IFRS beszámolóról általában – beszámoló részei, az egyes részek tartalma, értékelési elvek, érdekhordozók. 
• Pénzügyi instrumentumokhoz kötődő standardok és vázlatos tartalmuk. (IAS 32, IFRS 7, IFRS 13, IAS/IFRS 9) 

II. A pénzügyi instrumentumok fogalma, jellemzői - IAS 32 alapján (45 perc)
• Az alapvető fogalmak, mint az eszközök, kötelezettségek, saját tőke, bevételek, ráfordítások és definíciója az IFRS keretrendszere alatt
• Pénzügyi eszközök és kötelezettségek
• Tőkeinstrumentumok

III. A pénzügyi instrumentumok értékelésének lehetőségei – IFRS 9 (és IAS 39) alapján (90 perc)

• A különféle megoldási lehetőségek bemutatása történik itt, még nem számviteli, hanem technikai szempontból:
• Amortizált bekerülési érték – effektív kamatláb számítása, kamatrealizálás módszertana
• Effektív kamatszámítás példákkal (kötvények és hitelek esetén, díjak figyelembevétele, változó kamatozás, cash-flow módosulás hatása)
• A valós érték meghatározásának lehetséges módszerei (IFRS 13 alapján), Valós érték hierarchia
• Valós értékelés eredményen keresztül (FVTP&L) - indokok és következmények
• Valós értékelés Egyéb átfogó eredményen keresztül (FVTOCI) – indokok és következmények

B. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BESOROLÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE IFRS 9 ALATT (2*90 PERC)
• Pénzügyi eszközök besorolása az IAS 39 alapján - ismétlés, • Pénzügyi eszközök besorolása az IFRS 9 alapján – üzleti modell és SPPI teszt. Az SPPI teszt elvégzése során alkalmazandó fogalmak és figyelembe veendő szempontok.
• Példák az SPPI teszt alkalmazására. • A besorolás és az értékelés összefüggése, következményei. Példák a pénzügyi eszközök értékelésére – besorolás, értékelés, könyvelés – hatás a beszámolóra.

C. AZ ÉRTÉKVESZTÉS MÓDSZEREI (4*90 PERC)
• Az értékvesztés-képzés elméleti háttere – képzésének okai, előnyei, lehetséges megfontolások – „felmerült” versus „várható” veszteség. A magyar szabályozás értékvesztés-fogalma.
• Az értékvesztendő pénzügyi eszközök köre. A várható veszteség modell (ECL) az értékvesztés elszámolásához.
• Az értékvesztés képzése és visszaírása.
• A pénzügyi eszközök besorolása a minősítés módszertana (egyedi-együttes) és az eszköz hitelkockázati tulajdonságai alapján (1., 2. és 3. kosár, ill. „Stage’ besorolásának kritériumrendszere).
• A hitelkockázat jelentős növekedésének kritériumai
• EAD, PD, és LGD fogalmának ismertetése
• Default ráta számítási módszertanok és PD kalkuláció
• PIT PD, TTC PD fogalma és kalkulációja
• 12 havi várható hitelezési veszteség és élettartamig várható hitelezési veszteség számításához szükséges PD kalkulációja
• számítási paraméterek meghatározásának lehetőségei kisintézmények esetén
• IFRS 9 és a prudenciális szabályozáshoz kapcsolódó kockázati paraméterek összehangolása
• Vevőkövetelések értékvesztése • Értékvesztett pénzügyi eszközök kamatrealizálása

D. PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK BESOROLÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE IFRS 9 ALATT (90 PERC)
• Pénzügyi kötelezettségek fajtái, értékelésük lehetőségei • Saját hitelkockázat kezelése

E. SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK (45 PERC)
• Származékos ügyletek fogalma, csoportjai
• Származékos ügyletek értékelési lehetőségei az IFRS 9 alapján
• Beágyazott származékos ügyletek elszámolása

F. FEDEZETI ELSZÁMOLÁS (2 *90 PERC)
• A fedezeti ügyletek fogalma, típusai, az elszámolás célja és hatóköre,
• Fedezett és fedezeti instrumentumok
• A fedezeti elszámolás minősítési kritériumai
• A minősített fedezeti kapcsolatok elszámolása
• Alternatíva: Valós érték opció
• A valós érték opció alkalmazásának indokai, alkalmazhatósága, következményei

G. TOVÁBBI MEGFONTOLÁSOK (45 PERC)
• IFRS 9 bevezetése: hatályba lépés és átmeneti követelmények,
• Az IFRS alapú beszámoló és a HAS összehasonlítása

Ár


Tanfolyam ára: 235 000,- Ft + Áfa
Vizsgadíj: 20 000,- Ft + Áfa
Pótvizsgadíj: 20 000,- Ft + Áfa

Kedvezmény

 

Kapcsolat

Letölthető anyagok

 

Programismertető

 

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2018. április 19. 9:00
Program vége 2018. máj. 3. 16:00
Jelentkezési határidő 2018. április 5. 23:00
Ár 255 000 Ft + Áfa
Helyszín
Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.
Budapest, Szalag utca 19, 1011 Magyarország
Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.
Erre a tanfolyamra már nem tudunk jelentkezést elfogadni!
255 000 Ft + Áfa