Képesített vállalati hitelelemző

BIB NBK kozos program 2

 

Program

streaming nbkA jelenlegi veszélyhelyzet miatt a képzés online közvetített formában indul. Amennyiben a körülmények megváltozása ezt lehetővé teszi, biztosítani fogjuk a tantermi részvételi lehetőséget is.


Ismerkedjünk meg, milyen lépések szükségesek egy vállalat vagyoni -pénzügyi helyzetének elemzéséhez, mit vizsgáljunk egy üzleti tervben, hogy tudjuk valószínűsíteni a fenntartható működést, és persze a hitel visszafizető képességet!

A tanfolyam célja, hogy felhívjuk a figyelmet a hitelezési tevékenység során adódó, és felismerhető kockázatokra, azok nyomon követhetőségére ill. a hitelezési tevékenység átláthatóságát, a kockázatok mérséklését célzó intézkedésekre, szabályozói elvárásokra, a jó gyakorlatra.
A három nap alatt átfogó, elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati hitelkockázatok felismerése és kezelése területén.

Az ismeretek elsajátításában a való életből vett esettanulmányok segítenek. A példákat, házi feladatokat közösen is feldolgozzuk, megbeszéljük. A kiváló előadók segítik a résztvevőket, hogy könnyebben tudják elemezni a vállalatokat a pénzügyi adataik alapján, felismerjék a kreativ könyvelés nyomait, a lehetséges kockázatokat, jól válasszák ki az egyes ügyletek biztosítékait, és feleljenek meg a szabályozói elvárásoknak.

khk fb borito 210222

A három napos képzést követően lehetőség van speciális hitelezési kérdésekben is elmélyülni az alábbi képzési programokon:

Kinek ajánljuk?

A képzést olyan hitelezési területen, kockázatkezelésen, belső ellenőrzésen dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik naprakész ismereteket kívánnak szerezni a hitelezési kockázatokról, a kockázatok felismerhetőségéről és a hitelezési tevékenység átláthatóságára, a kockázatok mérséklésére vonatkozó szabályozói elvárásokról.

Technikai feltétel:

 • Felhívjuk figyelmüket, hogy az online képzések esetén a hallgatónak kell azokat a technikai eszközöket/feltételeket biztosítania, amelyekkel a képzésben részt tud venni, a Bankárképző a jelentkező részére az online tanfolyamok, elearning képzések, illetve a tantermi képzések elearning elemei megtekintéséhez számítógépes eszközöket nem biztosít. A Bankárképző nem vállal felelősséget azért, hogy az általa közzétett technikai feltételeket a jelentkező nem tudja teljesíteni, vagy/és annak a jelentkező eszközei nem felelnek meg. A képzésen a Bankárképző által használt Webex alkalmazáson (a Cisco szolgáltatása) keresztül tud részt venni A programot internetböngészőn vagy telepítve is tudja használni - a Google Chrome böngésző használata ajánlott az oktatáson való részvételhez. A rendszer optimális használatához célszerű olyan számítógépet vagy notebookot használni, amely saját, vagy külső web kamerával felszerelt, illetve amelyhez mikrofon vagy headset kapcsolódik. A kamera lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy egymást láthassák, a mikrofon vagy headset pedig a szóbeli kommunikációhoz szükséges. A hallgatók okostelefont, tabletet is használhatnak a meetingen való részvételhez, de azok kijelzőjének mérete miatt nem igazán hatékony eszközök. Stabil internet összeköttetés szükséges, hogy a képzés élő közvetítését folyamatosan nyomon tudja követni. A képzés megkezdése előtt a Webex programhoz való csatlakozás feltételeiről részletes tájékoztató anyagot küldünk.

Tematika

Tervezett ütemezés:

ELSŐ NAP (2021. március 16.)

 • A hitelezési tevékenység törvényi szabályozása - Hpt, Bázel
 • Szabályozói elvárások - Felügyeleti elvárások és bemutatások, szabályozott területek
 • A kihelyezési kockázatok kezelése szervezeti szinten
  Kontrollok megjelenése a kihelyezési folyamatban, szervezeti keretek, kockázati kontroll, kockázat elemző és kezelő szerepe.
  Szerződések, közjegyzői okirat.
 • A vállalkozások vagyoni-pénzügyi helyzetének elemzése a mérlegbeszámolók alapján
  Az egyes mérlegsorok és az eredmény-kimutatás adatainak kockázatai (egyszerűsített és éves beszámolók adatstruktúráját követve)
  Minek nézzünk utána, milyen logikai összefüggéseket keressünk?

 

MÁSODIK NAP (2021. március 23.)

 • A vállalkozások vagyoni-pénzügyi helyzetének elemzése a mérlegbeszámolók alapján
  Könyvvizsgálat szerepe, kiegészítő melléklet információ tartalma - Minek nézzünk utána, milyen logikai összefüggéseket keressünk?
 • Cash flow elemzés
  Mi az a cash flow, melyek a cash flow kategóriák? Hogy készítsünk cash-flow kimutatást?
  Mit mutat a számunkra a vállalati mérlegbeszámolóból előállított cash-flow kimutatás?
  Hogy elemezzünk egy cash-flowt?
 • Pénzügyi mutatók elemzése
  Honnan származ(hat)nak a pénzügyi mutatók számításához szükséges információk?
  Melyek a jellemző mutatók? Mit mutatnak az egyes mutatók értékei?
  Milyen összefüggések vannak az egyes mutatók között? Mikor milyen mutatót használjunk?
  Rating, scoring alapú minősítés különbözősége. Vállalati és lakossági ügyfélkörben alkalmazható pénzügyi mutatók. Lakossági adósságfék mutatók.
 • Üzleti terv elemzése, piaci helyzet elemzése, kockázatok feltárása
  Üzleti terv logikája, érzékenység vizsgálatok, megtérülés vizsgálata.

 

HARMADIK NAP (2021. március 30.)

 • Üzleti terv elemzése, piaci helyzet elemzése, kockázatok feltárása
 • Piaci, működési, személyi kockázatok elemzése
 • Ágazati sajátosságok, monitoring célok kialakítása, korai figyelmeztető jelek rendszere

 

A három napos képzést követően lehetőség van speciális hitelezési kérdésekben is elmélyülni az alábbi képzési programokon:

Kapcsolódó workshopok

Az agrárfinanszírozás aktuális kérdései (2021. április 14.)

Szemléletformáló információk a növény és állattenyésztésről a vadgazdálkodás sajátosságairól. Hogy változtak az agrárium finanszírozására vonatkozó EU és hazai szabályok? Mit vegyünk figyelembe, mit vizsgáljunk  egy növénytermesztő, állattenyésztő üzem finanszírozásánál?  

 • Ágazati sajátosságok feltárása, figyelembevétele a kihelyezési folyamatban
 • Mi az információtartalma a KATA, KIVA, EVA beszámolóknak? - Beszámolótípusok sajátosságainak bemutatása

Teljes workshop megtekintése >>


Vállalatcsoportok konszolidált elemzése (2021. április 21.)

Az ügyfélcsoportok feltárása és ezzel a hitelkockázatok értékelése fontos szempont lehet a hiteldöntésekben. A konszolidáció alapelveit és a HAS szerinti konszolidált beszámolók elemzését mutatjuk be a programon, esettanulmányok alapján.
Készítsünk együtt egy kvázi konszolidációs beszámolót, és állapítsuk meg, hogy változik a kép ha külön vagy ha együtt elemezünk egy csoportot.

 • A konszolidált elvei: Ügyfélcsoport meghatározására vonatkozó szabályozói elvárások. Konszolidáció jelentősége, szerepe.
 • Konszolidáció lépései- Konszolidáció lépései példák alapján.
 • Konszolidáció - esettanulmány közös feldolgozása - Esettanulmány: hogyan kell egy kvázi konszolidációt elvégezni?
 • Konszolidációs beszámoló elemzése - Milyen információkat nyerhetünk a konszolidált vállalati beszámolóból? Elvégzett kvázi konszolidáció

 Teljes workshop megtekintése >>


Őstermelők működésének elemzése (2021. április 28.)

Tárjuk fel az őstermelők működésének sajátosságait és finanszírozási lehetőségeit. Milyen szabályok vonatkoznak az őstermelőkre, milyen az adózási rendszerük, és mit vehetünk figyelembe a rendelkezésre álló adatokból egy finanszírozási döntésnél?

 • Őstermelőkre vonatkozó aktuális szabályozás, finanszrozási lehetőségek, az alkalmazható pénzügyi mutatók

Teljes workshop megtekintése >>Biztosítékok alkalmazása a hitelügyletekben (2021. május 12.) 

 • Törvényi szabályozás: Bázel, Ptk, HPT
 • Biztosítékok alkalmazásának gyakorlati kérdései

Teljes workshop megtekintése >>

Vizsga

A program vizsgával zárul, amely:

 • írásbeli,
 • a képzés teljes anyagát felöleli,
 • feleltválasztós, kifejtős kérdések, esettanulmányok megoldása is szerepelhet benne,
 • tantermi vagy online formában is megrendezésre kerülhet.

Az írásbeli vizsga értékelésénél lehetséges eredmény: Megfelelt / Nem felelt meg
A megfelelt minősítéshez a vizsgán legalább az összpontszám 60 %-nak elérése szükséges.


A Bankárképző egyéb teljesítményt is figyelembe vehet a vizsga értékelésekor: a hallgatók otthoni munkavégzésre kaphatnak szorgalmi feladatokat, melyek helyes megoldása maximum 2%-ban számítható be az eredménybe. A fenti egyéb teljesítmény csak abban az esetben kerül figyelembe vételre, ha azzal a hallgató „nem megfelelt” minősítése „megfelelt” minősítéssé módosítható, egyéb esetben nem.

Ár

 • Tanfolyam ára: 210 000 Ft + Áfa és vizsgadíj: 20 000 Ft + Áfa
 • Pótvizsgadíj: 20 000 Ft + Áfa
 • Teljes képzés + 2 db ráépülő workshopok választása esetén 10% kedvezményt nyújtunk!

Kapcsolat

 

Oktatók

berendi judit 168x200

Berendi Judit

A Bankárképző partner tanácsadója, jelentős banki tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik a banki termékfejlesztés, finanszírozás és work-out területen. Kiemelt szakmai területe a KKV-k kockázatainak értékelése. Vezető oktatója a KKV finanszírozás, valamint a kockázatelemzés és belső ellenőrzés témakörű tanfolyamoknak.

cziljak laszlo 168x200Czilják László 

mérlegképes könyvelő és adótanácsadó, számviteli, tanácsadói, adószakértői tevékenységet végez több mint 20 éve. Jelenleg a vállalkozásán keresztül közel száz vállalkozás munkáját segítik számvitelhez kapcsolódó szolgáltatásokkal, de jelentős azon partnerei száma, akik emellett igénybe veszik a számlázás, bankszámla-kezelés, likviditástervezés, támogatások elszámolása, stb. szolgáltatásaikat is. A vállalkozások számára komplex üzletviteli tanácsadást is végeznek, így pénzügyi tervezést, adótanácsadást, számviteli tanácsadást - elősegítve gazdasági tevékenységüket, biztosítva az adminisztratív hátteret, tehermentesítve ezzel a vállalkozások menedzsmentjét. Emellett szervezet átvilágítási és követeléskezelési tanácsadás területen is dolgoznak.

gyorfi toth 168x200Dr. Györfi-Tóth Péter LL.M.

Jogász diplomáját az ELTE jogi karán szerezte, majd a heidelbergi Karl-Ruprecht Egyetemen legnum magister fokozatot szerzett. Ügyvédként dolgozik, az egyik vezető hazai és nemzetközi jogi szolgáltató iroda, a DLA Piper partnere, a magyar és a közép-kelet európai operáció finanszírozási és projektfejlesztési szakcsoportjának vezetője. A MKIK mellett működő Állandó Választott Bíróság pénz- és tőkepiaci, valamint energetikai szakterületén ajánlott választottbíró, óraadó tanár az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékén. Szakterülete a szabályozott iparágakban megvalósuló helyi és határokon átnyúló akvizíciók, projekt- és infrastruktúra fejlesztés és az ehhez kapcsolódó finanszírozás.

madarlDr. Madar László

A Bankárképző partner tanácsadója, a Corvinus Egyetemen végzett közgazdász, 2003 óta dolgozik a Bankárképzőben. A Bankárképző összes Bázel II projektjében aktívan közreműködik, a Bankárképző vezető modellezője. Az elmúlt 8 évben a modellezéssel kapcsolatos munkák projektvezetője. Számos banki scoring és rating rendszer, valamint kockázati paraméter-becslő modell kidolgozója. Kockázatkezelési képzések rendszeres előadója. A PhD fokozatát a Kaposvári Egyetemen gazdasági tőkemodellek területén szerezte. 

treso istvan 168x200Tresó István

Ügyvezető igazgató, Agrárüzletág vezető, K&H Bank Zrt, akinek több éves szakmai tapasztalata és gyakorlata van mind a mezőgazdaság, mind az élelmiszeripar finanszírozásában. A Magyar Bankszövetség Agrár munkacsoportjának elnöke, a MTA Agrárközgazdasági Bizottság állandó meghívottja.

 

Schauermann Henriksch henrik 168x200

Németországi banki szakképzés elvégzését követően közgazdász diplomáját a Budapesti Gazdasági Főiskolán pénzintézet szakirányon szerezte. Szakmai pályafutását nemzetközi hátterű bankokban kezdte és töltött be különböző vezetői pozíciókat, melyek során lakossági és vállalati hitelezéshez kapcsolódó hitelelőkészítéssel, hitelellenőrzéssel és könyveléssel, majd hitelezési folyamatok szabályozási feladataival foglalkozott. 2016. februárja óta a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti tanácsadójaként vezeti a Magyar Nemzeti Bank hitelkockázat és partnerkockázat munkacsoportját, részt vesz az EBA hitelkockázattal foglalkozó munkacsoportjának munkájában, de feladatkörébe tartoznak a betétbiztosítással, banki helyreállítással kapcsolatos témakörök is.

 

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2021. március 16. 9:00
Program vége 2021. március 30. 16:15
Jelentkezési határidő 2021. március 19. 16:55
Ár 230 000 Ft + Áfa
Kérjen információt, visszahívást!Kérjen további információt!