Képesített hitelkockázat-kezelés mesterfokon

BIB NBK kozos program 2

 

Program

A következő képzés 2020 őszén indul, dátumok pontosítás alatt.

A tanfolyam célja, hogy felhívjuk a figyelmet a hitelezési tevékenység során adódó, és felismerhető kockázatokra, azok nyomon követhetőségére ill. a hitelezési tevékenység átláthatóságát, a kockázatok mérséklését célzó intézkedésekre, szabályozói elvárásokra, a jó gyakorlatra. Az öt nap alatt átfogó, elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati hitelkockázatok felismerése és kezelése területén.

A beszámolókból (KATA, KIVA, EVA, egyszerűsített, éves beszámoló?) megismerhető vagyoni és pénzügyi helyzet elemzéséből kiindulva, az ügyfél és ügyleti kockázaton keresztül, speciális területek (agrárium) és speciális ügyfélcsoportok (egyéni vállalkozók, őstermelők) finanszírozási kockázataival is foglalkozunk, és még a kvázi konszolidáció lépéseivel is megismertetjük a résztvevőket! Az ismeretek elsajátításában a való életből vett esettanulmányok segítenek. A példákat, házi feladatokat közösen is feldolgozzuk, megbeszéljük. A kiváló előadók segítik a résztvevőket, hogy könnyebben tudják elemezni a vállalatokat a pénzügyi adataik alapján, felismerjék a kreativ könyvelés nyomait, a lehetséges kockázatokat, jól válasszák ki az egyes ügyletek biztosítékait, és feleljenek meg a szabályozói elvárásoknak.

Kinek ajánljuk?

A képzést olyan hitelezési területen, kockázatkezelésen, belső ellenőrzésen dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik naprakész ismereteket kívánnak szerezni a hitelezési kockázatokról, a kockázatok felismerhetőségéről és a hitelezési tevékenység átláthatóságára, a kockázatok mérséklésére vonatkozó szabályozói elvárásokról.

Technikai feltétel:

Felhívjuk figyelmüket, hogy az online képzések esetén a hallgatónak kell azokat a technikai eszközöket/feltételeket biztosítania, amelyekkel a képzésben részt tud venni, a Bankárképző a jelentkező részére az online tanfolyamok, elearning képzések, illetve a tantermi képzések elearning elemei megtekintéséhez számítógépes eszközöket nem biztosít. A Bankárképző nem vállal felelősséget azért, hogy az általa közzétett technikai feltételeket a jelentkező nem tudja teljesíteni, vagy/és annak a jelentkező eszközei nem felelnek meg. A képzésen a Bankárképző által használt Webex alkalmazáson (a Cisco szolgáltatása) keresztül tud részt venni A programot internetböngészőn vagy telepítve is tudja használni - a Google Chrome böngésző használata ajánlott az oktatáson való részvételhez. A rendszer optimális használatához célszerű olyan számítógépet vagy notebookot használni, amely saját, vagy külső web kamerával felszerelt, illetve amelyhez mikrofon vagy headset kapcsolódik. A kamera lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy egymást láthassák, a mikrofon vagy headset pedig a szóbeli kommunikációhoz szükséges. A hallgatók okostelefont, tabletet is használhatnak a meetingen való részvételhez, de azok kijelzőjének mérete miatt nem igazán hatékony eszközök. Stabil internet összeköttetés szükséges, hogy a képzés élő közvetítését folyamatosan nyomon tudja követni. A képzés megkezdése előtt a Webex programhoz való csatlakozás feltételeiről részletes tájékoztató anyagot küldünk.

Tematika

Tervezett ütemezés:

ELSŐ NAP

 • A hitelezési tevékenység törvényi szabályozása - Hpt, Bázel
 • Szabályozói elvárások - Felügyeleti elvárások és bemutatások, szabályozott területek
 • A kihelyezési kockázatok kezelése szervezeti szinten
  Kontrollok megjelenése a kihelyezési folyamatban, szervezeti keretek, kockázati kontroll, kockázat elemző és kezelő szerepe.
  Szerződések, közjegyzői okirat.
 • A vállalkozások vagyoni-pénzügyi helyzetének elemzése a mérlegbeszámolók alapján
  Az egyes mérlegsorok és az eredmény-kimutatás adatainak kockázatai (egyszerűsített és éves beszámolók adatstruktúráját követve)
  Minek nézzünk utána, milyen logikai összefüggéseket keressünk?

 

MÁSODIK NAP

 • A vállalkozások vagyoni-pénzügyi helyzetének elemzése a mérlegbeszámolók alapján
  Könyvvizsgálat szerepe, kiegészítő melléklet információ tartalma - Minek nézzünk utána, milyen logikai összefüggéseket keressünk?
 • Cash flow elemzés
  Mi az a cash flow, melyek a cash flow kategóriák? Hogy készítsünk cash-flow kimutatást?
  Mit mutat a számunkra a vállalati mérlegbeszámolóból előállított cash-flow kimutatás?
  Hogy elemezzünk egy cash-flowt?
 • Pénzügyi mutatók elemzése
  Honnan származ(hat)nak a pénzügyi mutatók számításához szükséges információk?
  Melyek a jellemző mutatók? Mit mutatnak az egyes mutatók értékei?
  Milyen összefüggések vannak az egyes mutatók között? Mikor milyen mutatót használjunk?
  Rating, scoring alapú minősítés különbözősége. Vállalati és lakossági ügyfélkörben alkalmazható pénzügyi mutatók. Lakossági adósságfék mutatók.
 • Üzleti terv elemzése, piaci helyzet elemzése, kockázatok feltárása
  Üzleti terv logikája, érzékenység vizsgálatok, megtérülés vizsgálata.

 

HARMADIK NAP

 • Házi feladat megbeszélése - Főkönyvi kivonat alapján mérleg/eredmény-kimutatás összeállítása és elemzése
 • Személyi kockázatok elemzése
 • Működési feltételek elemzése, ágazati sajátosságok, monitoring célok kialakítása, korai figyelmeztető jelek rendszere
  Kockázatok feltárása és figyelembevétele a kihelyezési folyamatban, monitoring feladatok. Ágazati sajátosságok feltárása.
 • Hogy lehet azt őstermelői tevékenységet vizsgálni? - Őstermelői szabályozás, alkalmazható pénzügyi mutatók.
 • A mezőgazdaság, agrárium ágazati sajátosságai - Ágazati sajátosságok feltárása, figyelembevétele a kihelyezési folyamatban

 

NEGYEDIK NAP

 • Házi feladatok megbeszélése - Hitelkérelem elemzése
 • Mi az információtartalma a KATA, KIVA, EVA beszámolóknak? - Beszámolótípusok sajátosságainak bemutatása
 • Konszolidáció
  Ügyfélcsoport meghatározására vonatkozó szabályozói elvárások. Konszolidáció jelentősége, szerepe. Konszolidáció lépései példák alapján.
  Esettanulmány: hogyan kell egy kvázi konszolidációt elvégezni?
  Milyen információkat nyerhetünk a konszolidált vállalati beszámolóból? Elvégzett kvázi konszolidáció alapán csoportmunkában elemzés

 

ÖTÖDIK NAP

 • Biztosítékok - Törvényi szabályozás: Bázel, Ptk, HPT
 • Biztosítékok alkalmazásának lehetőségei, kockázatai - Biztosítékok alkalmazásának gyakorlati kérdései
 • Hitelezési kockázatok számszerűsítése - PD, LGD számítás


Vizsga

A program vizsgával zárul, amely:
- írásbeli,
- a képzés teljes anyagát felöleli,
- feleltválasztós, kifejtős kérdések, esettanulmányok megoldása is szerepelhet benne,
- tantermi vagy online formában is megrendezésre kerülhet.

Az írásbeli vizsga értékelésénél lehetséges eredmény: Megfelelt / Nem felelt meg
A megfelelt minősítéshez a vizsgán legalább az összpontszám 60 %-nak elérése szükséges.

A Bankárképző egyéb teljesítményt is figyelembe vehet a vizsga értékelésekor: a hallgatók otthoni munkavégzésre kaphatnak szorgalmi feladatokat, melyek helyes megoldása maximum 2%-ban számítható be az eredménybe. A fenti egyéb teljesítmény csak abban az esetben kerül figyelembe vételre, ha azzal a hallgató „nem megfelelt” minősítése „megfelelt” minősítéssé módosítható, egyéb esetben nem.

Ár

 • Tanfolyam ára: 355 000 Ft + Áfa és vizsgadíj: 20 000 Ft + Áfa
 • Pótvizsgadíj: 20 000 Ft + Áfa

Kapcsolat

Regiszter

Képesített Kockázatkezelők Regisztere

Mi is ez a regiszter?

Azok a hallgatók, akik a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt, továbbiakban: Bankárképző

 • Képesített kockázatkezelő
 • Képesített hitelkockázat kezelő
 • Képesített tőkeszámítási szakértő
 • Képesített Bazel, ICAAP szakértő

képzésén részt vettek és azon sikeres vizsgát tettek, felkerülhetnek a Bankárképző által a www.bankarkepzo.hu honlapon vezetett regiszterbe, amennyiben adataik megjelenéséhez írásban hozzájárulnak.

Miért érdemes bekerülni?

A nyilvántartás fő célja, hogy

 • a képzés elismertségét, a képesítést megszerzők munkaerő-piaci értékét növelje,
 • alakuljon ki a kockázatkezelők szakmai közössége.

A regisztrált hallgatók kedvezményekben részesülhetnek jövőbeli tanfolyamok, szakmai programok és workshopok áraiból, és egy szakmai alumni közösséget alkotnak.

A regiszter érvényessége:

A sikeres vizsgát követően - hozzájárulás esetén - 2 évig automatikus a regiszterben való megjelenés.

Fontosnak tartjuk, hogy a regiszterben szereplők folyamatosan fejlesszék és karbantartsák tudásukat, ezért két év után a regisztráció megtartásának feltétele a Bankárképző által szervezett kockázatkezelési tárgyú képzésen, workshopon, egyéb szakmai programon való részvétel, legalább két évente egy alkalommal. A kockázatkezelők számára ajánlott szakmai programok időpontjáról és témájáról a végzett hallgatók számára az általuk megadott e-mail címre küldünk tájékoztatást, egyúttal a honlapon is megjelenítjük, mely képzéseket ajánljuk a regiszterben szereplőknek.

A Bankárképző Képesített Kockázatkezelő Képzésén sikeresen vizsgát tett és Képesített Kockázatkezelő képesítést szerzett hallgatók jegyzéke:

Képesítés
sorszáma

Név Képesítés 
megszerzésének 
időpontja
 munkahely  munkahely címe.
KKK001 Bejczi Éva 2013.09.12.    
KKK002 Benczéné Balázs Ivett 2013.09.12.    
KKK003 Bognár Beáta 2013.09.12.    
KKK004 Dérczy Ferenc 2013.09.12.    
KKK005 dr. Kondéné Szittya Gyöngyike 2013.09.12.    
KKK006 Erőss Dóra 2013.09.12.    
KKK007 Gángli Péterné 2013.09.12.    
KKK008 Gulyás Józsefné 2013.09.12.    
KKK009 Gyergyák Zoltán 2013.09.12.    
KKK010 Hrubi Erzsébet 2013.09.12.    
KKK011 Jákli Zsuzsanna 2013.09.12.    
KKK012 Kiss Ottó 2013.09.12.    
KKK013 Kopócsi Piroska 2013.09.12.    
KKK014 Paróczi Gábor 2013.09.12.    
KKK015 Polánszki Sándor 2013.09.12.    
KKK016 Rigóné Gyuris Ildikó 2013.09.12.    
KKK017 Róka-Dancs Beáta 2013.09.12.    
KKK018 Simonné Németh Marietta 2013.09.12.    
KKK019 Szabolcsi László 2013.09.12.    
KKK020 Szabóné Flajsz Márta 2013.09.12.    
KKK021 Szántó Tímea 2013.09.12.    
KKK022 Szlovicsákné Varga Magdolna 2013.09.12.    
KKK023 Tanács Mihályné 2013.09.12.    
KKK024 Tulok Hajnalka 2013.09.12.    
KKK025 Vassné Wilhelm Éva 2013.09.12.    
KKK026 Bakó Brigitta 2014.01.31.    
KKK027 Balázscsíkné Csák Gabriella 2014.01.31.    
KKK028 Bárdiné Balogh Krisztina 2014.01.31.    
KKK029 Ferencz-Bóta Bernadett 2014.01.31.    
KKK030 Gelybó Sándorné 2014.01.31.    
KKK031 Gere Zoltán 2014.01.31.    
KKK032 Hegedűsné Borbély Rita 2014.01.31.    
KKK033 Héjja Róbert 2014.01.31.    
KKK034 Horváth Helga 2014.01.31.    
KKK035 Horváthné Szőllősy Zsuzsanna 2014.01.31.    
KKK036 Lippai Ferenc 2014.01.31.    
KKK037 Lóskáné Hamvas Andrea 2014.01.31.    
KKK038 Mikulás Ádám 2014.01.31.    
KKK039 Nyitrai Zsolt 2014.01.31.    
KKK040 Pálinkás Ágnes 2014.01.31.    
KKK041 Pávkovics Gábor 2014.01.31.    
KKK042 Styeczné Frankó Gyöngyi 2014.01.31.    
KKK043 Szenes György 2014.01.31.    
KKK044 Szilágyi Éva 2014.01.31.    
KKK045 Takács Lívia 2014.01.31.    
KKK046 Zakarné Ágnecz Mónika 2014.01.31.    
KKK058 Galló Zsolt 2014.12.17.    
KKK059 Küss András 2014.12.17.    
KKK061 Varga Gábor 2015.01.28.    
KKK062 Morvay Levente 2015.01.28.    
KKK063 Rossz Ildikó 2015.01.28.    
KKK064 Szabó Anita 2014.12.17.    
KKK065 Szabó Imre 2014.12.17.    
KKK066 Gratzer Zoltán 2014.12.17.     
KKK068 Szűcs Péterné 2014.12.17.     
KKK074 Dr. Kozenkow Judit 2014.12.17.     
KKK075 Bakóné Borbély Nóra 2015.05.20.    
KKK076 Gönczné Endrődy Anikó 2015.05.20.    
KKK077 Kadlecsik Krisztina 2015.05.20.    
KKK078 Kutosné Nagyiványi Noémi 2015.05.20.    
KKK079 Németh Gábor 2015.05.20.    
KKK080 Szakács Dániel 2015.05.20.    
KKK081 Szász Tibor 2015.05.20.    
KKK083 Lanther Tünde 2015.06.16.    
KKK084 Paller Endre Zsoltné 2015.06.16.    
KKK085 Harkai Károly 2016.04.07.    
KKK087 Kerekes Béla 2016.04.07.    
KKK088 Laczai Sándor Csaba 2016.04.07.    
KKK090 Pápai Dávid 2016.04.07.    
KKK091 Virág Katalin 2016.05.25.    
KKK092 Wieder Gergő 2016.04.07.    
KKK093 Danyi Krisztián 2017.06.01.    
KKK094 Fodor László 2017.06.01.    
KKK095 Horváth László 2017.06.01.    
KKK096 Rácz Dániel 2017.06.01.    
KKK097 Reppa Gábor 2017.06.01.    
KKK098 Kardos Krisztina 2017.06.01.    
KKK099 Szabadkai Katalin 2017.06.01.    
KKK100 dr. Schulteisz Győző 2017.06.01.    

Oktatók

berendi judit 168x200Berendi Judit

A Bankárképző partner tanácsadója, jelentős banki tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik a banki termékfejlesztés, finanszírozás és work-out területen. Kiemelt szakmai területe a KKV-k kockázatainak értékelése. Vezető oktatója a KKV finanszírozás, valamint a kockázatelemzés és belső ellenőrzés témakörű tanfolyamoknak.

cziljak laszlo 168x200Czilják László 

mérlegképes könyvelő és adótanácsadó, számviteli, tanácsadói, adószakértői tevékenységet végez több mint 20 éve. Jelenleg a vállalkozásán keresztül közel száz vállalkozás munkáját segítik számvitelhez kapcsolódó szolgáltatásokkal, de jelentős azon partnerei száma, akik emellett igénybe veszik a számlázás, bankszámla-kezelés, likviditástervezés, támogatások elszámolása, stb. szolgáltatásaikat is. A vállalkozások számára komplex üzletviteli tanácsadást is végeznek, így pénzügyi tervezést, adótanácsadást, számviteli tanácsadást - elősegítve gazdasági tevékenységüket, biztosítva az adminisztratív hátteret, tehermentesítve ezzel a vállalkozások menedzsmentjét. Emellett szervezet átvilágítási és követeléskezelési tanácsadás területen is dolgoznak.

gyorfi toth 168x200Dr. Györfi-Tóth Péter LL.M.

Jogász diplomáját az ELTE jogi karán szerezte, majd a heidelbergi Karl-Ruprecht Egyetemen legnum magister fokozatot szerzett. Ügyvédként dolgozik, az egyik vezető hazai és nemzetközi jogi szolgáltató iroda, a DLA Piper partnere, a magyar és a közép-kelet európai operáció finanszírozási és projektfejlesztési szakcsoportjának vezetője. A MKIK mellett működő Állandó Választott Bíróság pénz- és tőkepiaci, valamint energetikai szakterületén ajánlott választottbíró, óraadó tanár az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékén. Szakterülete a szabályozott iparágakban megvalósuló helyi és határokon átnyúló akvizíciók, projekt- és infrastruktúra fejlesztés és az ehhez kapcsolódó finanszírozás.

madarlDr. Madar László

A Bankárképző partner tanácsadója, a Corvinus Egyetemen végzett közgazdász, 2003 óta dolgozik a Bankárképzőben. A Bankárképző összes Bázel II projektjében aktívan közreműködik, a Bankárképző vezető modellezője. Az elmúlt 8 évben a modellezéssel kapcsolatos munkák projektvezetője. Számos banki scoring és rating rendszer, valamint kockázati paraméter-becslő modell kidolgozója. Kockázatkezelési képzések rendszeres előadója. A PhD fokozatát a Kaposvári Egyetemen gazdasági tőkemodellek területén szerezte. 

treso istvan 168x200Tresó István

Ügyvezető igazgató, Agrárüzletág vezető, K&H Bank Zrt, akinek több éves szakmai tapasztalata és gyakorlata van mind a mezőgazdaság, mind az élelmiszeripar finanszírozásában. A Magyar Bankszövetség Agrár munkacsoportjának elnöke, a MTA Agrárközgazdasági Bizottság állandó meghívottja.


Schauermann Henriksch henrik 168x200

Németországi banki szakképzés elvégzését követően közgazdász diplomáját a Budapesti Gazdasági Főiskolán pénzintézet szakirányon szerezte. Szakmai pályafutását nemzetközi hátterű bankokban kezdte és töltött be különböző vezetői pozíciókat, melyek során lakossági és vállalati hitelezéshez kapcsolódó hitelelőkészítéssel, hitelellenőrzéssel és könyveléssel, majd hitelezési folyamatok szabályozási feladataival foglalkozott. 2016. februárja óta a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti tanácsadójaként vezeti a Magyar Nemzeti Bank hitelkockázat és partnerkockázat munkacsoportját, részt vesz az EBA hitelkockázattal foglalkozó munkacsoportjának munkájában, de feladatkörébe tartoznak a betétbiztosítással, banki helyreállítással kapcsolatos témakörök is.

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2020. szeptember 1. 9:00
Ár 375 000 Ft + Áfa
375 000 Ft + Áfa