Nemesfémmel kereskedők és árukereskedők PMT szerinti képzése

nemesfem Slider nagy2

 

MIÉRT FONTOS A TÉMA?
A nemesfémmel kereskedők és az árukereskedők részére célzottan kialakított fél napos felkészítő képzési program, vizsgával egybekötve, mely biztosítja a törvényi szabályozásnak való megfelelést. A program kiegészül a Kormányhivatal gyakorlati elvárásaival.

KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉRE KÖTELEZETTEK KÖRE
A 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet 21 §-ában foglaltak értelmében a kockázatértékelés készítésére köteles nemesfémmel kereskedők valamint Budapest Főváros Kormányhivatala közhiteles nyilvántartásában szereplő árukereskedők.

A KURZUS TARTALMA ÉS CÉLJA
A képzés alapvető célja, hogy a résztvevők:

  • megismerkedjenek a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem fogalmaival, jelentőségével és alapvetéseivel, megismerjék a legfontosabb jogszabályokat;
  • megismerjék a Kit. és a Pmt. végrehajtásának részletes szabályairól szóló, a kereskedelemi szektorra vonatkozó 33/2017.(X.26.) NGM rendeletet, különös tekintettel a belső szabályzat, valamint a kockázatértékelés elkészítésére és aktualizálására;
  • világosan lássák a legfontosabb pénzmosással és terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos kockázatokat és fenyegetéseket;
  • a bemutatott esettanulmányokon keresztül tisztában legyenek a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás tipikus megjelenési formáival, valamint gyakorlati tudást szerezzenek ezek felismerése érdekében;
  • megismerjék a pénzmosási bejelentések benyújtásának folyamatát;
  • megértsék és kövessék a pénzügyi és vagyoni korlátozások végrehajtásával kapcsolatos jogszabályi és felügyeleti elvárásokat.

A KURZUS FELÉPÍTÉSE
Az oktatás során esettanulmányok, gyakorlati feladatok segítik a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás tipikus megjelenési formáinak felismerését, a kockázatok értékelését és kezelését. A képzés módszere az élményalapú oktatáson nyugvó, interaktív elemekkel bővített ismeretátadó előadás.

A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉNEK IGAZOLÁSA
A képzést követően

  • a Bankárképzőnél zajló két képzés esetében azonnal írásbeli vizsgát tehetnek a hallgatók, a vizsga azonnal kiértékelésre kerül és a sikeres vizsgázók kézhez kapják a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítványt.
  • a Budapest Institute of Banking (BIB)-nél zajló képzések esetében a hallgatóknak lehetősége van elektronikus felületen biztosított vizsgát tenni, amelynek sikeres teljesítése esetén elektronikus úton megkapják a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt.

A képzés szakmai anyagának kialakításban a felügyeletet ellátó Budapest Főváros Kormányhivatal részt vett, a kiállított tanúsítványt elfogadja kötelező képzésként.

A KURZUSOK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

A kurzus pontos időpontjai a Bankárképzőnél:

2020. március 16. 13:00 - kb. 17:00
2020. május 18. 13:00 - kb. 17:00
2020. július 20. 13:00 - kb. 17:00

A képzés időtartama 4 óra, mely magában foglalja az előadást, és az azt követő írásbeli vizsgát is. A vizsga azonnal kiértékelésre kerül és a sikeres vizsgázók kézhez kapják a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítványt.

A kurzus pontos időpontjai a BIB-nél:

2020. február 17. 14:00-16:30.
2020. április 20. 14:00-16:30
2020. június 15. 14:00-16:30
2020. augusztus 17. 14:00-16:30

A kurzus 2*60 perces, elektronikus vizsgával zárul, amely meghatározott időkereten belül otthonról is elvégezhető.

TOVÁBBI IDŐPONTOK - A regisztráció során is kiválaszthatja majd, hogy Önnek melyik időpont a megfelelő!

A Bankárképző szervezésében megvalósuló képzésnél további információkért keresse a képzés oktatásszervezőjét:

Lájer Enikő
telefon: +36 1 224 0715
e-mail: elajer@bankarkepzo.hu

A Budapest Institute of Banking szervezésében megvalósuló képzésnél további információkért keresse a képzés oktatásszervezőjét:

Kozma Barbara 
telefon: +36 20 392 4228
e-mail: kozma.barbara@bib-edu.hu

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2020. február 17. 14:00
Program vége 2020. február 17. 16:30
Jelentkezési határidő 2020. február 10. 23:55
Ár 30 000 Ft + áfa
30 000 Ft + áfa