BADI - Posztgraduális Bankmenedzsment Program

Program

Miért válassza Ön is a BADI-t?

 • a program modulonként is látogatható, lásd "Részletek" fül alatt
 • korszerű, átfogó és aktuális bankszakmai ismereteket nyújt,
 • a képzés kis létszámú csoportokban, interaktívan és gyakorlatorientáltan folyik,
 • oktatóink a bankszakma és az egyetemi élet kiválóságai,
 • a képzés 4 szemeszteres, munka mellett is végezhető.

A BADI Magyarország egyetlen másoddiplomát nyújtó bankszakmai képzése, amely a Bankárképző és a Budapesti Corvinus Egyetem közös programja.

A képzés eredményeképpen a végzett hallgató:

 • a gyakorlatban alkalmazható, felelős és kockázattudatos bankszakmai tudást sajátít el,
 • átlátja a banki működés és a gazdaság összefüggéseit, az egyes banki területek feladatait, kockázatait és azok kapcsolódásait,
 • a bankszakmában azonnal alkalmazható tudással fog rendelkezni,
 • szakmai tudásával alkalmas lesz banki vezetői/középvezetői pozíció betöltésére.

A BADI számos volt hallgatója ma már banki/biztosítói közép-, illetve felsővezetői pozíciót tölt be.

A korábban végzett hallgatók szakmai Alumni közösséget alkotnak, akiknek rendszeres időközönként szervezünk szakmai programokat.  
Az elmúlt húsz évben több mint 400 magyarországi hitelintézeti, valamint jegybanki középvezető, illetve felsővezető végzett a BADI-n. 

Oklevél

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara oklevelet bocsát ki azon hallgatók számára, akik alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett diplomával, azaz felsőfokú végzettséggel rendelkeznek és a programot sikeresen elvégzik.

Az oklevél megnevezése:

 • bankmenedzsment szakközgazdász (korábbi gazdaságtudományi végzettség esetén)
 • bankmenedzsment szakreferens (korábbi gazdaságtudományon kívüli végzettség esetén)

A Bankmenedzsment programot elvégző hallgatók megkapják emellett a Bankárképző Tanúsítványát is.

Kinek ajánljuk?

A BADI képzést elsősorban azoknak ajánljuk, 

 • akik bankban vagy pénzügyi területen dolgoznak, van már diplomájuk, és szeretnének mélyebb szakmai tudást igénylő munkakörbe kerülni; olyan középvezetői állást vagy előléptetést megpályázni, amelyhez a bank egészének általános ismeretére és az összefüggések megértésére van szükség;
 • jogászok, ügyvédjelöltek számára, mert a programon megismerkedhetnek annak a szervezetnek mindennapos munkájával, amelyet képviselnek, amelynek jogi megfelelőségéért dolgoznak;
 • IT szakembereknek, vagy IT területen dolgozóknak, mert az IT technológia, az IT megoldások átszövik a bank minden területét! A programon belül most megismerhetik a banki IT terület kihívásait, a Business Technology koncepció bankszektori alkalmazásának lehetőségét;
 • akiknek van felsőfokú végzettségük és szeretnének Magyarországon vagy akár külföldön bankban, vagy a pénzügyi szektorban dolgozni;
 • akik munka mellett szeretnének továbbtanulni, és a piacon keresett tudást akarnak megszerezni.

A program gyakorlatorientált és kellően mély tudást nyújt a hitelintézeti területen előre lépni kívánók számára. A BADI-t ajánljuk a pénzügyi szektorban dolgozó közgazdász, jogász, informatikus, mérnök vagy más végzettséggel rendelkező pénzügyi- és bankszakembereknek, akik elmélyíteni, kiszélesíteni vagy/ és felfrissíteni szeretnék általános szakmai ismereteiket.

A bank gazdasági környezetére és a bankműködés egészére kiterjedő – az elemzést, a döntés-előkészítést és a döntési helyzetek kezelését segítő – ismeretanyag alapján nő a hallgatók szakmában való jártassága, tájékozottsága. A más szakmában tevékenykedő szakemberek számára szakmaváltási lehetőséget kínál a program, de az ismeretanyag bővítése hasznos a bankszakmára való rálátásban és az azzal való kommunikációban is. A végzett hallgatók az elsajátított ismeretanyag birtokában megerősíthetik a már megszerzett pozícióikat vagy növelhetik esélyeiket a vezetői pozíciók megszerzésére.

Tematika

Alapozó félév

A bank gazdasági környezete – 12 óra Major Klára (Hétfa Kutatóintézet)
Bankszakmai alapozó ismeretek – 12 óra Mérő Katalin (EU Pénzügyi Hatóságainak Közös Fellebbezési Tanácsának tagja)
Számviteli információk értelmezése – 12 óra Berendi Judit (Bankárképző)
Módszertani alapismeretek – 24 óra Pollák Zoltán (Bankárképző)
Vállalati pénzügyek – 18 óra Fazakas Gergely (BCE)
Vizsgakonzultáció
Alapozó vizsga – írásbeli/szóbeli

I. félév

Bankpiaci környezet: Monetáris makrogazdaságtan – 12 óra Szabó-Bakos Eszter (BCE)
Befektetések, értékpapírjog – 32 óra Száz János (BCE, Bankárképző) Vidovics-Dancs Ágnes (BCE) Dr. Tomori Erika (GFMT Ügyvédi Iroda) 
Bankszakmai ismeretek – 12 óra Marsi Erika (Bankárképző)
A banküzem működése – 15 óra Berendi Judit (Bankárképző)
Vizsgakonzultáció/Vizsga – írásbeli

II. félév

Vállalati és lakossági hitelezés – 24 óra Berendi Judit (Bankárképző)
Kockázatok, kockázatmérés – 12 óra Öcsi Béla (Bankárképző)
Banki eszköz-forrás menedzsment – 12 óra Öcsi Béla (Bankárképző)
Bankelemzés projektfeladat – 18 óra Marsi Erika (Bankárképző)
Vizsgakonzultáció / Vizsga – írásbeli

III. félév

Gazdaságpolitika – 12 óra Marsi Erika (Bankárképző)
Bankszimuláció, mérlegmenedzsment – 24 óra Öcsi Béla (Bankárképző)
Szakdolgozatírás (konzultációval)/Záróvizsga konzultáció
Záróvizsga – írásbeli/szóbeli

A program modulonként is látogatható, lásd "Részletek" fül alatt.

Részletek

Időbeosztás

A BADI program oktatási ideje 1+3 félév, az oktatás félévenként szeptembertől decemberig illetve februártól májusig tart. Havonta egy vagy két modul oktatására kerül sor. A modultól függően egy modul oktatási egysége lehet 3-6 napos. A tanórákat általában az alábbi időpontokban tartjuk:

csütörtök: 16.30-20.00
péntek: 16.30-20.00
szombat: 08.30-16.00

Az egyes féléveket írásbeli és/vagy szóbeli vizsga zárja le. A vizsgákat és vizsgakonzultációkat januárban és május-júniusban tartjuk. 

Alapozó félév

A programra jelentkező hallgatók eltérő képzettségét figyelembe véve alakítottuk ki az első szemesztert, a BADI alapozó félévét. Ennek célja a hallgatók tudásszintjének összehangolása. A félév általános bankszakmai, elemzési és módszertani ismereteket nyújt.

Programkezdés: 2017. szeptember

Corvinus levelező diákigazolvány igényelhető, amely jelentős utazási, közintézményi kedvezményekre jogosít fel.

A BADI program modulonként is látogatható!

2017 tavaszi félév moduljai:

Befektetések és értékpapírjog           március 2-4., 9-11.                 (4 nap)
Bankszakmai ismeretek                    március 30-április 1.               (2 nap)
A banküzem működése                    április 21-22., május 4-5.        (2,5 nap)

A modulonkénti részvétel díja: 52.500 Ft + ÁFA / nap

Érdeklődés esetén keresse munkatársunkat az alábbi e-mail címen:
Révay Réka, rrevay@bankarkepzo.hu

Videók

Bankárképző BADI diploma nyílt nap

Marsi Erika (Programismertető)
  Szabó-Bakos Eszter (Monetáris makroökonómia)
Öcsi Béla (Kockázatok és bankszimuláció)
   

 

Kapcsolat

Ár

A tandíj félévenként 475 000 Ft + Áfa, amire idén is 25% kedvezményt nyújtunk, így csak 356 250 Ft + Áfa a féléves díj.
A tandíj magában foglalja

 • az oktatást,
 • a konzultációkat,
 • a félévenkénti egyszeri vizsgadíjat,
 • a tananyagot,
 • a szakdolgozat egyszeri elbírálásának díját.

Alumni

A BADI-t sikeresen elvégző hallgatók szakmai Alumni közösséget alkotnak, számukra a Bankárképző rendszeresen szakmai programokat és találkozókat szervez.

Alumni kedvezmény


A végzett BADI hallgatók 30% kedvezménnyel vehetnek részt a Bankárképző meghirdetett szakmai tanfolyamain, workshopjain és konferenciáin is.


Alumni ajánlás


Azok a BADI hallgatók, akiknek ajánlásával új hallgató iratkozik be  a BADI-ra, a kezdődő BADI és CEFA (EFFAS) évfolyam időtartama alatt választhatnak egy modult, amelyre ingyenesen bejárhatnak.

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2017. szeptember 14. 16:30
Jelentkezési határidő 2017. szeptember 1.
Ár* 356 250 Ft + Áfa
Helyszín Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.
* A megjelölt képzés díja a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat főtevékenységként végző intézményekre vonatkozik. A Bankárképző egyéb intézmények, cégek munkatársai számára egyedi képzési díjat számíthat fel, melyről kérje előzetes ajánlatunkat az ügyfélkapcsolati menedzsertől (Kapcsolat menüpont)! Az érvényes kedvezményekről tájékozódjon a Kedvezmények menüpont alatt!