CEFA (EFFAS) - Befektetés-elemzői program

Program

effasterkep

Nemzetközi tanúsítvány

A képzés sikeres elvégzésével a hallgatók megszerzik az Európai Befektetéselemzők Szövetsége (EFFAS, European Federation of Financial Analyst Societies) által kibocsátott, nemzetközileg széles körben elismert CEFA© (Certified European Financial Analyst) képesítést.

A tanfolyam tartalmának kialakítása és a vizsgasorok összeállítása a legmagasabb szintű nemzetközi és hazai szakmai normák figyelembe vételével történik.

A program előnye más nemzetközi programokkal szemben, hogy ezt magyar nyelven, esti, konzultációs rendszerben lehet elvégezni, ami segíti a tudás elmélyítését és lényegesen könnyebbé teszi a vizsgára történő felkészülést.

A Bankárképző 1995-ben indította el az első CEFA© oktatást és vizsgákat, azóta mintegy 300 hallgató szerezte meg a képesítést és alapozta meg karrierjét a befektetések világában.

A EFFAS nemzetközi szervezetről bővebb információt a effas.net honlapon talál.

Kinek ajánljuk?

A CEFA (EFFAS) Befektetés-elemzői program elvégzését elsősorban ajánljuk:

 • befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, életbiztosítók vagyonkezelésével foglalkozó vezető szakembereinek;
 • befektetési szolgáltatók elemzőinek;
 • banki treasury munkatársaknak;
 • nagy és összetett értékpapír-portfóliók vagyonkezelőinek;
 • vállalatok pénzügyi vezetőinek;
 • mindazoknak, akik a fenti területek valamelyikén továbblépési lehetőséget szeretnének elérni;
 • azoknak, akik a fentiekre vonatkozó törvényalkotásban, szabályozásban és ellenőrzésben közreműködnek;
 • mindazoknak, akik ezen területek valamelyikén szeretnének elhelyezkedni, de nem rendelkeznek szakirányú végzettséggel, tapasztalattal;
 • mindazoknak, akik szeretnék megérteni a tőkepiacok működését, akár saját befektetéseik minél magasabb szintű kezelése érdekében, vagy megismerni néhány, itthon még nem használt terméket.

A jelentkezésnek nem előfeltétele felsőfokú diploma megléte, ám elsősorban szakirányú diplomával vagy azzal egyenértékű szakmai előképzettséggel rendelkező szakembereknek ajánljuk a programot.

Tematika

A három féléves képzés során a hallgatóknak 9 modult és a VAP (Vagyon, Alap, Portfólió) programot kell sikeresen teljesíteniük. A képzés nemzetközileg akkreditált tanrend szerint működik.

effas tematika v1

2019 őszi tervezett időbeosztás

Részletek

A PROGRAM MENETE

Az oktatás félévenként szeptembertől decemberig, illetve februártól májusig tart.

A tanórák csütörtökön, illetve péntekenként 16:30 és 19:45 óra között, szombatonként 9:00 és 16:15 óra között kerülnek megtartásra a Bankárképzőben (1011 Bp. Szalag utca 19.). Az órarend összeállításakor igyekszünk a hallgatók igényeihez alkalmazkodni, a hosszúhétvégéket és ünnepeket figyelembe véve.

Lehetőséget biztosítunk a tavaszi félévben történő becsatlakozásra, ám a modulok sorrendjét javasoljuk betartani a tananyagok egymásra épülése miatt.

KÖVETELMÉNYEK

Minden modul írásbeli vizsgával zárul. A tanórák, valamint az e-learning rendszerünkbe feltöltött tananyagok mellett minden modult követően konzultációval segítjük a vizsgákra való sikeres felkészülést.

A VAP programot már elvégzett résztvevők számára előzetes tudásfelmérést, konzultációs lehetőséget biztosítunk. Keresse munkatársunkat: zpollak@bankarkepzo.hu

Tanulmányi és vizsgaszabályzatok

Videók

Bankárképző CEFA (EFFAS) diploma nyílt nap

Móricz Dániel (Állampapírpiaci folyamatok)
  Dr. Tomori Erika (A tőkepiaci szabályozás területei)
Martin Hajdu György (Vállalat és részvényértékelés)
  Vidovics-Dancs Ágnes (Arbitrázs)
Dr. Száz János (CEFA program moduljai)
  Tripon Mariann véleménye az EFFAS-ról

 

Ár

A program díja 525 000 Ft + ÁFA, amely két (egymástól nem elválasztható) részből tevődik össze:

 • képzési díj: 495 000 Ft + ÁFA / félév
 • nemzetközi tanúsítvány díja: 30 000 Ft + ÁFA / félév


A program díja magába foglalja az oktatást, a vizsgafelkészítő konzultációkat, modulonként egyszeri vizsgalehetőséget, a tankönyveket, valamint az előadói segédanyagokat.

KEDVEZMÉNYEK

1. Előjelentkezési kedvezmény

Azon hallgatóink, akik július 15-ig leadják jelentkezésüket és július 31-ig befizetik az első féléves díjat, az első félév képzési díjából 20% kedvezményt kapnak. A VAP képesítéssel rendelkezőknek a fenti feltételek mellett TOVÁBBI 250.000 Ft KEDVEZMÉNYT biztosítunk a képzés díjából (melyet három félévre osztva érvényesíthetnek).

2. INGYENES első modul VAP végzetteknek 

A VAP képesítéssel rendelkezők a program első modulját INGYENESEN, KÖTÖTTSÉGEK NÉLKÜL látogathatják, valamint számukra 250.000 Ft KEDVEZMÉNYT biztosítunk a képzés díjából, melyet három félévre osztva érvényesíthetnek.

Az előjelentkezés 20%-os kedvezménye és az ingyenes első modul kedvezmény egymással nem összevonható!

Amennyiben nem kíván részt venni a képzésen, lehetősége van önálló tanulás mellett csak vizsgára jelentkezni. A modulvizsga díja (oktatáson való részvétel nélkül): 60.000 Ft + ÁFA / modul

A program modulonként is látogatható. A részletekről keresse Révay Rékát: rrevay@bankarkepzo.hu

Oktatók

 • o moriczd

  Móricz Dániel

  HOLD Alapkezelő Zrt., befektetési vezető (CIO) Tovább...

  1999-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy fő- és vállalatértékelés mellékszakirányán. 2000-ben kezdett el dolgozni a HOLD (akkori nevén Concorde) Alapkezelőnél, kezdetben elemzőként, majd 2002 óta kötvényportfólió-kezelőként. 2006 óta az Alapkezelő partnere, és azóta befektetési vezetőként irányítja Magyarország egyik legnagyobb portfóliókezelői csapatát. Kötvényportfóliók mellett néhány abszolút hozamú alapot is kezel. 2015-ben elnyerte a Privátbankár.hu Klasszis szavazásán „Az év portfóliómenedzsere 2015” díjat. 

  2011 óta pedig a HOLD Alapkezelő igazgatósági tagja. 2007-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástani programjában Ph.D. fokozatot szerzett. 1999-től, a Ph.D. program megkezdésétől rendszeresen tanít, elsősorban a befektetésekhez, vállalati pénzügyekhez, értékpapírpiacokhoz kapcsolódó témákban.

  A Bankárképzőben a VAP és a CEFA (EFFAS) programok keretén belül igyekszik átadni kötvénypiaci elméleti, valamint a portfóliókezelés során szerzett gyakorlati ismereteit.

 • o vidovicsdancsa

  Vidovics-Dancs Ágnes

  A Budaspesti Corvinus Egyetem Pénügy Tanszékének docense; a Diófa Alapkezelő Zrt. kockázatkezelési vezetője és a hazai EFFAS-tagszervezet elnökségi tagja. Tovább...

  2006 óta oktatok a Budapesti Corvinus Egyetemen, számos pénzügyi, illetve matematikai-pénzügyi tárgyat tanítok és tanítottam. Doktori fokozatomat a közgazdaságtudományok területén szereztem 2015-ben, jelenleg a Pénzügy Tanszéken vagyok egyetemi docens. 2016 óta specializáció-felelőse vagyok a Biztosítási és Pénzügyi Matematika szak Kvantitatív Pénzügyek specializációjának. Az egyetemi pálya mellett dolgoztam az Államadósság Kezelő Központban, illetve jelenleg is kockázatkezelési vezetője vagyok a Diófa Alapkezelő Zrt-nek.

  A CEFA-EFFAS programon 2006 óta tanítok, eddig 5 modulban vettem részt. Jelenleg az Opciók és a Kötvények modul felelőse vagyok, illetve oktatok a Portfólió modulban is. A képzéssel való kapcsolatomat még szorosabbá teszi, hogy 2013 óta elnökségi tagja vagyok a hazai EFFAS-tagszervezetnek (Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete), illetve hogy magam is rendelkezem a CEFA és a CIIA végzettségekkel.

  Szakmai érdeklődésem középpontjában a derivatíva-árazási modellek, illetve az államadósság-kezeléssel, adósságválságokkal kapcsolatos témák állnak.

 • o tomorie

  dr. Tomori Erika

  Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda partnere; számos szakcikk, pénzügyi jogi publikáció szerzője. Egyetemi oktatói tevékenységét a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem is címzetes egyetemi docensi címmel ismerte el. Tovább...

  A bankjog és az értékpapírjog területére specializálódott. Pályafutását 1987-ben, a kétszintű bankrendszer magyarországi megalakulásával kezdte, így együtt fejlődhetett a modern magyar pénzügyi rendszer kialakulásával. Tevékenységét banki jogászként, majd 1992-től a – jelenlegi nevén – Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda partnereként ügyvédként folytatta. Szakterületévé az értékpapírjog és a tőkepiaci szabályozás, a bankjog, a társasági jog vált, elsősorban ezeken a jogterületeken nyújt az ügyvédi iroda keretein belül jogi szolgáltatásokat a pénzügyi piacok szereplői számára.

  Tudását törekszik megosztani a piacra készülő szakemberekkel: 2005 óta oktatója a Budapesti Corvinus Egyetemnek, oktat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézeténél és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézeténél is. A Közép-európai Brókerképző Alapítvány Tőzsdei Szakvizsga Jogi Moduljának felelőse, és közel 20 éve oktat a Nemzetközi Bankárképző Központ szakmai tanfolyamain, 2018-ban pedig a Budapest Institute of Banking oktatójává is vált. Egyetemi oktatói tevékenységét a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem is címzetes egyetemi docensi címmel ismerte el. Számos szakcikk, pénzügyi jogi publikáció szerzője. Nevéhez fűződik az értékpapírjog és a tőkepiac szabályozásának átfogó bemutatását biztosító kiadvány, melynek 2000 óta történő folyamatos megjelentését szerzőként biztosítja.

  Aktív tagja különböző szakmai testületeknek, így a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége Etikai Bizottságának, a Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesületének, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróságnak. Közreműködött több, a tőkepiacot szabályozó törvénytervezet kidolgozásában is.

 • o misiks 2

  Misik Sándor

  MOL Nyrt, Pénzügyi Kockázatkezelési Menedzser Tovább...

  Misik Sándor 2005-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy szakirányán. 2004 és 2010 között a Hamilton Zrt.-nél sales brókerként dolgozott, 2010-től pedig a Solar Capital Markets Zrt.-nél volt portfóliókezelő.

  Ugyanebben az évben megszerezte a nemzetközi befektetés-elemzői (CIIA) diplomát. 2013-tól a Budapesti Corvinus Egyetemen több tantárgy keretén belül is óraadó, 2016-tól a Mol pénzügyi kockázatkezelési részlegének szakértője.

 • mohl gábor

  Dr. Mohl Gergely

  A Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa Tovább...

  Dr. Mohl Gergely 2004 óta a Budapesti Corvinus Egyetem (és jogelődei) oktatója az intézmény Pénzügyi Számvitel Tanszékén. Az általa jelenleg és korábban oktatott kurzusok között találjuk a pénzügyi számvitelt (Bsc, MA, MBA szinten, magyar és angol nyelven), a vezetői számvitelt, a pénzügyi kimutatások elemzését és a könyvvizsgálatot.

  Emellett több képzőhelyen a kezdetek óta aktív résztvevője a mérlegképes könyvelők IFRS képzésének és vizsgáztatásának, 2011 óta a McDaniel College Budapest óraadó oktatója (pénzügyi és vezetői számvitel oktatása angol nyelven).

  Több mint másfél évtizede saját vállalkozásban vállalkozások teljeskörű számviteli és adózási adminisztrációjával, illetve szakmai tanácsadással foglalkozik, 2015-2017-ben a MÁV csoportnál mint számviteli szakértő tevékenykedett.

  Szakmai képesítései: mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, okleveles könyvvizsgáló.

  A CEFA képzésben a Pénzügyi számvitel és pénzügyi kimutatások elemzése modul oktatója.

SUMMER SCHOOL

Az EFFAS nemzetközi szervezete idén 12. alkalommal szervezi meg az EFFAS Nyári Egyetemet, melyet idén az Amundi Asset Management tagszervezet és az SFAF jóvoltából Párizsban tartanak 2019. július 3-5. között.

A Nyári Egyetemet 12 évvel ezelőtt kettős céllal indították útjára:

 • egyrészt lehetőséget teremtsen pénzügyi szakemberek számára, hogy konferencia szerűen a legaktuálisabb témákban világszintű előadóktól tájékozódhassanak;
 • másrészt segítséget nyújtson a vizsgára készülők és a tudás frissítésre vágyók számára célzott workshopok keretében.

A Nyári Egyetem emellett kivételes lehetőséget nyújt különböző országokban dolgozó szakmabeliekkel értékes network építésére:

Austria / Belgium / Bosnia / Bulgaria / Croatia / Finland / France / Germany / Greece / Hungary / Italy / Lithuania / Malta / Norway / Portugal / Romania / Spain / Sweeden 

A Summer school programja (a konferencia nyelve az angol):

summer school v1

Részvételi díj: 

 • EFFAS tagok számára: 650 EUR (Az ár tartamazza a 2 éjszakát a Hotel Concorde Montparnasse ****-ban, illetve az étkezést.)
 • Nem EFFAS tagok számára: 900 EUR 
 • Lehetőség van csak a konferencián való részvételre is, melynek díja: 250 EUR

 További információért és a regisztrációval kapcsolatban keresse: Révay Rékát, rrevay@bankarkepzo.hu, + 36 1 224 0742

A 2019-es esemény tájékoztatója

Részletes program-tematika

Kapcsolat

Amennyiben a képzés felkeltette érdeklődését, keresse munkatársainkat:

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2019. szeptember 12. 16:30
Jelentkezési határidő 2019. szeptember 11.
Ár 525 000 Ft + Áfa
Helyszín Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. - 1011 Budapest, Szalag u. 19.
525 000 Ft + Áfa