Partnerkockázat a gyakorlatban - CVA-tól a XVA-ig

Program

A tanfolyam célja, hogy egy intézmény piaci- és partnerkockázatok kezelésével, fedezésével foglalkozó kollégái

 • megismerjék és bővítsék meglévő tudásukat a kereskedés során felmerült kockázatok hatékonyabb kezelésére, illetve fedezésére vonatkozóan;
 • a Bázel III szabályozásban szereplő új kockázatok számszerűsítéséről bővebb képet kapjanak;
 • megismerjék a legújabb értékelési korrekciókat és mindennapi munkájuk során alkalmazni tudják;
 • átfogó képet kapjanak a különböző nettósítási eljárásokról, egyezmé-nyekről, illetve az azt támogató „Credit Support Annex” működéséről, jelentőségéről.

A képzés során a szükséges elméleti alapok elsajátítását követően a résztvevők gyakorlati példákon keresztül mélyíthetik el az újonnan megtanult ismereteiket.

Kinek ajánljuk?

Bankok, befektetési vállalkozások munkatársainak a következő területeken:

 • piaci kockázatkezelés
 • likviditási kockázatkezelés,
 • partnerkockázat kezelés,
 • fedezeti ügyletek kötéséért felelős területek.

Tematika

A tanfolyam tematikája négy nagy blokkból tevődik össze, melyek a következők:

I. Blokk – Kitettség, fedezet, nettósítás
A tanfolyam első blokkjában a résztvevők behatóan megismerhetik azon ügylettípusokat, ügyleteket, amelyek partnerkockázatnak vannak kitéve. Részletesebben a partnerkockázatnak azon részéről lesz szó, amely a potenciális jövőbeli kitettségen alapszik. Ezek mellett bemutatásra kerülnek olyan technikák, egyezmények, amelyekkel az intézmények partnerkockázatait képesek csökkenteni. Ilyen tipikus egyezmény az ISDA nettósítási egyezmény, amely magán az ISDA egyezményen alapszik. Továbbá szó esik a hiteltámogatási függelékről (Credit Support Annex), amely a partnerkockázati kitettségek csökkentése érdekében bevont fedezetek adekvát kezeléséről szól.

II. Blokk – Hitelkitettség
A második blokkban az éves kumulált csőd és túlélési valószínűségek, illetve a partnerkockázatnak kitett portfólió ismeretében bemutatjuk miként lehetséges kiszámítani azt a veszteséget, amely a partner leminősítéséből, bedőléséből fakadhat (CVA). A partnerkockázatokhoz szorosan kapcsolódó „rossz irányú kockázat” (wrong way risk) is bemutatásra kerül. A kurzus végére a hallgatók megismerik a rossz és jó irányú kockázatokat, illetve a rossz irányú kockázaton belül az általános (GWWR) és egyedi (SWWR) rossz irányú kockázatokat.

III. Blokk - XVA
A harmadik blokkban bemutatjuk a különböző értékelési korrekciókat (XVA), illetve azok felhasználási területeit. Az XVA számos fajtája közül a leggyakrabban előforduló típusokat részletesen ismertetjük. A kurzus végére a résztvevők megtanulják, hogy az alábbi értékelési korrekció, milyen kapcsolatban vannak egymással:

 • Finanszírozás-értékelési korrekció (Funding Valuatuion Adjustment, FVA)
 • Fedezetértékelési korrekció (Collatateral Valuation Adjustment, collatVA)
 • Letétértékelési korrekció (Margin Valuation Adjustment, MVA)
 • Tőkeértékelési korrekció (Capital Valuation Adjustment, KVA)

IV. Blokk – Egyéb tényezők
Az utolsó blokkban bemutatjuk a Bázel III-as szabályozási rendszeren belül alkalmazott CVA tőkekövetelményt, annak hatását a tőkére. Megmutatjuk milyen módszerekkel lehetséges a CVA kockázatokra a szabályozói tőkét megképezni. Bemutatjuk a hallgatóknak az XVA-val foglalkozó „trading desk”-ek működését, a XVA-k fedezésére szolgáló technikákat, stratégiákat. Továbbá szó esik a központi klíring rendszerekről is.

Kedvezmény

Kapcsolat

Letölthető anyagok

Programismertető

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2018. február 23. 9:00
Program vége 2018. március 2. 16:15
Jelentkezési határidő 2018. február 20. 23:55
Ár 175 000 Ft + Áfa
Helyszín
Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.
Budapest, Szalag utca 19, 1011 Magyarország
Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.
Erre a tanfolyamra már nem tudunk jelentkezést elfogadni!
175 000 Ft + Áfa