Képesített bankbiztonsági specialista - CPE kreditpontos képzés

BIB NBK kozos program 2 

Program

CPE MÜK pontokA képzésen való részvétel esetén az ISACA álatal elismert CPE pont szerezhető! 
A képzéssel szerezhető CPE pontok száma: 21,5 pont


streaming nbkA képzés online módon kerül megtartásra.

A Bankszövetség célja, hogy magasan képzett szakemberek feleljenek a pénzügyi intézmények, biztosítók szervezetén belül a biztonság, az adatvédelem, az IT védelem területének jogszabályi előírások szerinti, fenntartható, biztonságos működéséért.


fb bank biztonsagi 0310 logoA program során a résztvevő:

 • megismeri az e területekre vonatkozó jogszabályi előírásokat és azok alkalmazásának legjobb gyakorlatát,
 • elsajátítja a bankbiztonság körébe tartozó, az üzletmenet folytonosságot és üzletmenet-biztonságot szolgáló ismereteket és a szabályozói, felügyeleti elvárásokat is.
 • megismeri a
  • fizikai biztonság,
  • adatvédelem,
  • informatikai biztonság,
  • humánbiztonság területét érintő kihívásokat.

Ezen ismeretek birtokában majd gyakorlati tevékenysége során magabiztosan tudja alkalmazni a bankbiztonság megteremtéséhez szükséges technikákat, eszközöket, az adatvédelemmel és IT védelemmel kapcsolatos ismereteket.

Kinek ajánljuk

A bankbiztonságot érintő területeken és a belső ellenőrzésen felelős funkciót, pozíciót betöltők részére a Bankszövetség által elismert közös szakmai vizsgát és a vizsgára felkészítő tanfolyamot szervezünk.

Ajánljuk

 • minden, a törvény értelmében szolgáltató vagy szolgáltatónak minősülő szervezet munkatársa számára, akiknek az ügyfél-azonosításban, a pénzmosásra utaló jelek beazonosításában, bejelentésében szerepük van,
 • a pénzügyi intézmények, biztosítók fizikai biztonsági kérdéseivel, IT és adatvédelemmel foglalkozó munkatársai számára,
 • akik most kezdik a pályájukat ezen a munkaterületen,
 • compliance munkatársaknak,
 • belső ellenőröknek.

  Technikai feltétel:

  Felhívjuk figyelmüket, hogy az online képzések esetén a hallgatónak kell azokat a technikai eszközöket/feltételeket biztosítania, amelyekkel a képzésben részt tud venni, a Bankárképző a jelentkező részére az online tanfolyamok, elearning képzések, illetve a tantermi képzések elearning elemei megtekintéséhez számítógépes eszközöket nem biztosít. A Bankárképző nem vállal felelősséget azért, hogy az általa közzétett technikai feltételeket a jelentkező nem tudja teljesíteni, vagy/és annak a jelentkező eszközei nem felelnek meg. A képzésen a Bankárképző által használt Webex alkalmazáson (a Cisco szolgáltatása) keresztül tud részt venni A programot internetböngészőn vagy telepítve is tudja használni - a Google Chrome böngésző használata ajánlott az oktatáson való részvételhez. A rendszer optimális használatához célszerű olyan számítógépet vagy notebookot használni, amely saját, vagy külső web kamerával felszerelt, illetve amelyhez mikrofon vagy headset kapcsolódik. A kamera lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy egymást láthassák, a mikrofon vagy headset pedig a szóbeli kommunikációhoz szükséges. A hallgatók okostelefont, tabletet is használhatnak a meetingen való részvételhez, de azok kijelzőjének mérete miatt nem igazán hatékony eszközök. Stabil internet összeköttetés szükséges, hogy a képzés élő közvetítését folyamatosan nyomon tudja követni. A képzés megkezdése előtt a Webex programhoz való csatlakozás feltételeiről részletes tájékoztató anyagot küldünk.

Tematika

ELSŐ NAP (2020. október 1.)

 • Bankbiztonság alapjai
  • fogalmak
  • jogszabályi és egyéb szabályozási környezet (jogszabályok, ajánlások, szabványok, „best practice”)
  • a bankbiztonság szervezeti és szabályozási környezete
  • banki védelmi vonalak és együttműködésük

 • Üzletmenet folytonosság és katasztrófa elhárítás tervezése (Business Continuity Management) 
  • üzleti hatás elemzés
  • kockázat elemzés -akciótervek (tesztelés, végrehajtás)
  • incidens kezelés

MÁSODIK NAP (2020. október 8.)

 • Az információbiztonság alapjai
  • alapfogalmak
  • informatikai biztonsági kockázatok felmérése, kezelése
  • az információbiztonságra vonatkozó ágazati szabályozások
  • logikai biztonság, hozzáférésmenedzsment
  • beszerzések, fejlesztések, tesztelések változáskezelés biztonsági aspektusai
  • biztonságos rendszerüzemeltetés és a hálózatbiztonság alapjai
  • naplóelemzés, incidenskezelés
 • Fraud management
  • alapok, eszközök, feladatok
  • fraud térkép
  • tipikus csalási események és kezelésük

HARMADIK NAP (2020. október 15.)

 • Adatvédelem, a GDPR kihívásai
 • A bank fizikai biztonságának elemei
  • készpénzkezelés biztonsága
  • pénzszállítás, értékkezelés, pénz és okmányvizsgáló eszközök
  • erőszakos támadások megelőzése, kezelése -bankhelyiségek kialakítása, építészeti követelmények,  biztonságtechnikai rendszerek
  • külső ATM rendszerek védelme

 • A bank humán védelme
  • humánbiztonsági kockázati besorolás, módszertanok.

A képzés vizsgával zárul.Vizsga

A program vizsgával zárul, amely:
- írásbeli, - a képzés teljes anyagát felöleli,
- feleltválasztós, kifejtős kérdések, esettanulmányok megoldása is szerepelhet benne,
- tantermi vagy online formában is megrendezésre kerülhet.

Az írásbeli vizsga értékelésénél lehetséges eredmény: Megfelelt / Nem felelt meg
A megfelelt minősítéshez a vizsgán legalább az összpontszám 60 %-nak elérése szükséges.

A Bankárképző egyéb teljesítményt is figyelembe vehet a vizsga értékelésekor: a hallgatók otthoni munkavégzésre kaphatnak szorgalmi feladatokat, melyek helyes megoldása maximum 2%-ban számítható be az eredménybe. A fenti egyéb teljesítmény csak abban az esetben kerül figyelembe vételre, ha azzal a hallgató „nem megfelelt” minősítése „megfelelt” minősítéssé módosítható, egyéb esetben nem.

 

Ár

 • Tanfolyam ára: 210 000,- Ft + Áfa 
 • Vizsgadíj: 20 000,- Ft + Áfa
 • Pótvizsgadíj: 20 000,- Ft + Áfa

Kapcsolat

Oktatók

birogBiró Gabriella
Programtervező matematikusként végzett 2004-ben az Eötvös Loránd Tudmányegyetem Informatikai Karán. Informatikai biztonsági felelősként dolgozott a Tata Consultancy Services budapesti fejlesztőközpontjában, informatikai biztonsági tanácsadóként pedig a KPMG és a PwC színeiben szerzett tapasztalatot, majd a Banco Popolare Hungary informatikai biztonsági vezetője, később az UniCredit Bank Hungary IT biztonsági és bankbiztonsági vezetője volt. 2018 januárjától a Magyar Nemzeti Bank Informatikai Felügyeleti Főosztályát vezeti. CFE, CISA, CISSP és CEH minősítésekkel rendelkezik, az (ISC)2 Hungary Chapter elnökségi tagja és a WITSEC (Women in IT Security) alapító elnökségi tagja.

barázdapBrázda Péter
2016. szeptemberétől 2017. decemberéig a Magyar Bankszövetség Biztonsági munkabizottság Humán- és fizikai biztonsági munkacsoport vezetője, közreműködik a Magyar Rendészettudományi Társaság Fizikai Védelmi és Intézkedés Módszertani Önálló Szakosztályában. Korábban az FHB Bank a csalásmegelőzési terület kialakítója, majd 2013. januártól a Bankbiztonsági és Csalásmegelőzési Főosztály vezetője, valamint a Magyar Posta Befektetési Zrt. üzletbiztonsági vezetője. Jelenleg a Tungsram Ombuds program vezetője, vezető központi belső ellenőre és adatvédelmi felelőse.

jakabpJakab Péter  |  Főosztályvezető - Raiffeisen Bank
Több mint 20 éve foglalkozik a komplex bankbiztonság legfontosabb elemeivel, így a fizikai és elektronikai védelmi rendszerekkel, információbiztonsággal, informatikai biztonsággal és kockázatelemzéssel, humán biztonsággal, csalásmegelőzéssel, incidens menedzsmenttel, valamint az üzletmenet-folytonosság és katasztrófa elhárítás tervezésével és menedzsmentjével, kritikus infrastruktúrák védelmi problémáival. E szakterületeken kiterjedt elméleti ismeretekkel és beosztásánál, feladatainál fogva széleskörű gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik. Olvassa el Jakab Péter blogbejegyzését „Bankbiztonság a koronavírus idején” címmel.

 

Dr. Liber áDr. Liber Ádám  |  Ügyvéd - Baker McKenzie
LL.M., európai adatvédelmi (CIPP/E), adatvédelmi program menedzsment (CIPM), Fellow of InformationPrivacy (FIP) minősítésekkel rendelkező ügyvéd, a Baker McKenzie budapesti TMT csoportjának vezető munkatársa. Liber Ádám a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértője a szerzői jog internettel kapcsolatos kérdéseiben, továbbá a Magyar Versenyjogi Egyesület főtitkári pozícióját is betölti. Szakterülete az adatvédelem, az elektronikus kereskedelem joga, az informatikai jog, az iparjogvédelem és a versenyjog. Számos adatvédelmi tárgyú publikáció szerzője, több mint nyolc éve a DataPrivacy.hu adatvédelmi blog főszerkesztője.

 • A képzésen való részvétel esetén az ISACA álatal elismert CPE pont szerezhető!

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2020. október 1. 9:00
Jelentkezési határidő 2020. szeptember 28. 23:55
Ár 230 000 Ft + Áfa
Kérjen információt, visszahívást!Kérjen további információt!