MEGRENDELHETŐ KÉPZÉSEINK

A megrendelő egyedi igényeit figyelembe vesszük a képzés tematikájának összeállításánál, súlypontjainak meghatározásánál. A képzés akár a megrendelő, akár a Bankárképző székhelyén megvalósulhat, egyeztetett időpontban és létszám mellett. Ezeknél a képzéseknél képzési napidíjat határozunk meg, nem résztvevői díjat.

 KEZELJÜK A HITELEZÉSI KOCKÁZATOKAT!
 Felkészítés a jelzáloghitelezésre
 Mérlegbeszámolók komplex elemzése
 Ügyfél és ügyleti kockázatok elemzése
 Vállalatcsoportok konszolidált elemzése
 Agrárfinanszírozás speciális kérdései
 Egyéni vállalkozók és őstermelők működésének elemzése
 Monitoring és korai figyelmeztető rendszerek
 Amit a hitelelőterjesztés-írásról tudni kell

 

 BANKSZAKMAI ISMERETEK
 Bankszakmáról közérthetően
 Új irányok a retail termékfejlesztésben
 Banki kontrolling
 Hatékony fiókműködtetés
 Banki termékjövedelmezőség mérése
 Kockázat alapú belső ellenőrzés felépítése és gyakorlata
 Treasury műveletek

 

 ISMERJÜK MEG A LEGÚJABB CRR / BASELI SZABÁLYOZÁST
 Hitelkockázati tőkeszámítási módszerek
 Működési kockázati tőkeszámítási módszerek
 Likviditási kockázatok mérése
 Szavatoló tőkeszámítás
 COREP tábla kitöltési gyakorlata

 

 SZÁMOLJUNK!
 SQL alkalmazása a hitelintézeti gyakorlatban
 Banki jelentéskészítés automatizálása Excelben
 ICAAP modellek, VaR számítás
 Excel, visual basic használata
 Pénzügyi számítások Visual Basic segítségével
 Pénzügyi számítások Access segítségével

 

 MODELLEZZÜNK
 Scoring és Rating modellek
 PD, LGD paraméterek becslési gyakorlata
 Mindent a stressz tesztekről

 

 MiFID II.

 

 SZIMULÁCIÓK
 FINSIM BANKSZIMULÁCIÓ
 BEFEKTETÉSI SZIMULÁCIÓ
 TREASURY SZIMULÁCIÓ