MEGRENDELHETŐ KÉPZÉSEINK

A megrendelő egyedi igényeit figyelembe vesszük a képzés tematikájának összeállításánál, súlypontjainak meghatározásánál. A képzés akár a megrendelő, akár a Bankárképző székhelyén megvalósulhat, egyeztetett időpontban és létszám mellett. Ezeknél a képzéseknél képzési napidíjat határozunk meg, nem résztvevői díjat.

 KEZELJÜK A HITELEZÉSI KOCKÁZATOKAT!
 Felkészítés a jelzáloghitelezésre
 Mérlegbeszámolók komplex elemzése
 Ügyfél és ügyleti kockázatok elemzése
 Vállalatcsoportok konszolidált elemzése
 Agrárfinanszírozás speciális kérdései
 Egyéni vállalkozók és őstermelők működésének elemzése
 Monitoring és korai figyelmeztető rendszerek
 Amit a hitelelőterjesztés-írásról tudni kell

 

 BANKSZAKMAI ISMERETEK
 Bankszakmáról közérthetően
 Új irányok a retail termékfejlesztésben
 Banki kontrolling
 Hatékony fiókműködtetés
 Banki termékjövedelmezőség mérése
 Kockázat alapú belső ellenőrzés felépítése és gyakorlata
 Treasury műveletek

 

 ISMERJÜK MEG A LEGÚJABB CRR / BASELI SZABÁLYOZÁST
 Hitelkockázati tőkeszámítási módszerek
 Működési kockázati tőkeszámítási módszerek
 Likviditási kockázatok mérése
 Szavatoló tőkeszámítás
 COREP tábla kitöltési gyakorlata

 

 SZÁMOLJUNK!
 SQL alkalmazása a hitelintézeti gyakorlatban
 ICAAP modellek, VaR számítás
 Riportok, jelentéskészítések automatizálása Excelben az alapoktól
 Pénzügyi számítások Access segítségével

 

 MODELLEZZÜNK
 Scoring és Rating modellek
 PD, LGD paraméterek becslési gyakorlata
 Mindent a stressz tesztekről

 

 MiFID II.

 

 SZIMULÁCIÓK
 FINSIM BANKSZIMULÁCIÓ
 BEFEKTETÉSI SZIMULÁCIÓ
 TREASURY SZIMULÁCIÓ