Elroy Dimson - Paul Marsh: Esettanulmányok a vállalati pénzügyekhez

Az utóbbi években a vállalati pénzügyi vezetők munkája gyökeres és széles körű változáson ment át. A vállalatoknak bonyolult döntéseket kellett hozniuk arról, mibe és hogyan fektessenek be, illetve mivel és hogyan finanszírozzák a cég tevékenységét. Ennek során az utóbbi tízegynéhány évben kialakult új pénzügyi eszközök és módszerek hatalmas skálájából kellett választaniuk. Ezzel egyidőben a gazdálkodó szervezetek egyre inkább felismerték a pénzügyi irányítás és a saját jövedelmezőségük közötti szorosabb összefüggést. A pénzügyi piacok kifinomultsága, a részvényesek növekvő száma és a vállalatfelvásárlástól való félelem egyaránt a vállalaton belül kialakítandó hatékony pénzügyi döntéshozatal szükségességére ösztönözte az igazgatósági tagokat és a vállalatvezetőket.
A pénzügyi alapelvek megértése rendkívül fontossá vált a legfelső vezetők és a nem pénzügyes szakemberek számára is. Ezek az emberek azok, akik a vállalat vagyonát érintő kulcsfontosságú döntéseket hozzák, és akik egyre inkább arra kényszerülnek, hogy pénzügyi nyelven értessék meg magukat. Ebből eredően sosem látott mértékben felerősödött az üzletemberek igénye arra, hogy a befektetési/beruházási döntések és a pénzügyi tervezés alapelveit megismerjék. Egy jó vezető ma már nem engedheti meg magának, hogy a pénzügyekben való járatlanságára hivatkozzon.
Véleményünk szerint a pénzügyi gyakorlat továbbfejlődése mindig a jó elméletből és a világ valós pénzügyi problémáinak megalapozott elemzéséből jön létre. Új és jobb elmélet csak a jelenlegi elmélet és a jelenlegi gyakorlat közötti konfliktus megfigyeléséből fejlődhet ki. Elmélet és gyakorlat tehát kiegészítik egymást, nem érthetjük meg teljesen az egyiket a másik tanulmányozása nélkül.
Ebben játszanak kiemelkedő fontosságú szerepet az esettanulmányok, mivel segítenek abban, hogy a pénzügyi elméletet valós döntéshozatali helyzetekben alkalmazzuk és teszteljük. A pénzügyi kérdésekre koncentráló, jól használható esettanulmányok száma azonban meglehetősen csekély, főleg európai kontextusban. Az itt olvasható esetgyűjteménnyel ezt az igényt próbáltuk meg kielégíteni. Jó kiegészítője lesz a Panem Kiadó sikeres Modern vállalati pénzügyek című tankönyvének.

Ára: 3.490 Ft
(Megjelenés: 1999)