Jogi Nyilatkozat

A Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. (székhely: 1011 Budapest, Szalag u. 19.), továbbiakban “Bankárképző” tulajdonában lévő honlapok (http://www.bankarkepzo.hu és aloldalai; www.effas.hu) oldalainak tartalma minden képi és szöveges tartalommal, illetve azok elrendezésével teljes egészében – az esetleges reklámokkal, hirdetésekkel együtt – szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a Bankárképző kifejezett erre vonatkozó előzetes írásbeli engedélyével használható fel a személyes használatot meghaladó mértékben.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Bankárképző követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A weboldalakról értesüléseket átvenni csak a Bankárképzőre való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:

  • nem módosítja az eredeti információt,
  • az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti,
  • nem kereskedelmi célra használja fel az átvett információkat.

A Bankárképző weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azokat a weboldal látogatói személyes használatra és saját felelősségükre vehetik igénybe. A weboldalakon megjelenő információk, adatok, feltételek teljességéért, pontosságáért a Bankárképző felelősséget nem vállal. A Bankárképző hiteles és pontos információk közlésére törekszik, ennek ellenére azok hibáiért és hiányosságaiért, illetve az azok felhasználásából eredő következményekért, esetleges károkért felelősséget nem vállal! A weboldalon található valamennyi információt „az adott állapotban” biztosítjuk és azok teljességét, pontosságát, időszerűségét, valamint a felhasználásukból eredő eredményeket a Bankárképző nem garantálja, továbbá azokért nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos szavatosságot, beleértve többek között a teljesítésre, a piacképességre és a valamilyen konkrét célra való felhasználhatóságra vonatkozó szavatosságot is.

A Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A képzéseken, online képzéseken és a rendezvényeken elhangzottak, így az online képzések videóinak tartalma is, még egyedi kérdésekre adott válaszok esetén sem tekinthetőek konkrét ügyre vonatkozó tanácsadásnak. Az ilyen célú felhasználás a Bankárképző felelősségét kifejezetten kizárja.