Mentorprogram

A programban tehetséges, nyitott és vállalatvezetői ambíciókkal is rendelkező mesterszakos egyetemi hallgatóknak nyújtunk szakmai támogatást oly módon, hogy a programban részt vevő mentorok, az általunk kiválasztott hallgatókat mentorálják és szakmai programokon vehetnek részt egy szemeszteren át.

A mentor segítségével a hallgatók így különböző projektekben és tárgyalásokon vehetnek részt, megismerhetik a vállalat szervezetét és működését, valamint vezetői ismereteket és szemléletet tanulhatnak.A kiválasztott mentoráltak a program kezdetén egy rövid összefoglalót készítenek arról, hogy mit várnak el a mentori programtól, valamint havi jelentéseket készítenek az elvégzett feladatokról. A program végén egy záró prezentáció keretében bemutatják a fél év során végzett munkájukat, és összefoglalják, hogy milyen ismereteket, tapasztalatokat szereztek, valamint összehasonlítják, hogy a program során megszerzett tapasztalatok és tudás összhangban van-e az előzetesen megfogalmazott elvárásaikkal. A hallgatók heti minimum 4 órát fognak találkozni a mentoraikkal, de mellette további feladatokat is kaphatnak tőlük. Terveink szerint kéthetente vagy akár hetente csütörtök délutánonként szervezünk szakmai előadásokat, tanfolyamokat és készségfejlesztő programokat, melyekről a részletes ütemezési tervet a program kezdetéig elkészítjük és megküldjük minden mentornak és mentoráltnak. Emellett ha a hallgatóknak bármilyen ötletük merül fel csoportos projektmunkára vagy önkéntes, jótékonysági tevékenységre, akkor ezekre is lesz lehetőségük. A szakmai előadásokon kívül kulturális programokat is szervezünk, valamint a hallgatók kommunikációs és prezentációs készségeket tanulhatnak.

További információt a Mentorprogram hivatalos honlapján találhat!