Available courses

A CEFA Befektetés-elemzői Program a European Federation for Financial Analysts Societies (EFFAS) vizsgatematikájára épülő, nemzetközileg akkreditált oktatási program és vizsgarendszer.

További információ a Bankárképző honlapján.

A BADI Magyarország egyetlen másoddiplomát nyújtó bankszakmai képzése, amely a Bankárképző és a Budapesti Corvinus Egyetem közös programja.

További részletek a Bankárképző honlapján.

A CEFA Befektetés-elemzői Program a European Federation for Financial Analysts Societies (EFFAS) vizsgatematikájára épülő, nemzetközileg akkreditált oktatási program és vizsgarendszer.

További információ a Bankárképző honlapján.

A BADI Magyarország egyetlen másoddiplomát nyújtó bankszakmai képzése, amely a Bankárképző és a Budapesti Corvinus Egyetem közös programja.

További részletek a Bankárképző honlapján.

A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) és Bankárképző közös programja. A program célja befektetési szakemberek gyakorlati továbbképzése.

További információ

A Bankárképző több évtizede folyó távoktató programja, amely a "Szakképesített Bankreferens" szakképesítés-ráépülés
(OKJ szám: 55 343 02) megszerzésére készít fel, emellett megszerezheti Bankszövetség Tanúsítványát is.  Új oktatási forma: 1 éves intenzív képzés, aminek keretén belül videótananyagokkal is segítjük a felkészülést!

A Bankárképző több évtizede folyó távoktató programja, amely a "Szakképesített Bankreferens" szakképesítés-ráépülés
(OKJ szám: 55 343 02) megszerzésére készít fel, emellett megszerezheti Bankszövetség Tanúsítványát is.  Új oktatási forma: 1 éves intenzív képzés, aminek keretén belül videótananyagokkal is segítjük a felkészülést!

A Bankárképző több évtizede folyó távoktató programja, amely a "Szakképesített Bankreferens" szakképesítés-ráépülés
(OKJ szám: 55 343 02) megszerzésére készít fel, emellett megszerezheti Bankszövetség Tanúsítványát is. Másfél éves képzés rugalmas tanulási formában (konzultációs órák szombaton). 

A Bankárképző több évtizede folyó távoktató programja, amely a "Szakképesített Bankreferens" szakképesítés-ráépülés
(OKJ szám: 55 343 02) megszerzésére készít fel, emellett megszerezheti Bankszövetség Tanúsítványát is. Másfél éves képzés rugalmas tanulási formában (konzultációs órák szombaton). 


Bankárképző több évtizede folyó távoktató programja, amely a "Szakképesített Bankreferens" szakképesítés-ráépülés
(OKJ szám: 55 343 02) megszerzésére készít fel, emellett megszerezheti Bankszövetség Tanúsítványát is. Másfél éves képzés rugalmas tanulási formában (konzultációs órák szombaton). 


A Bankárképző több évtizede folyó távoktató programja, amely a "Szakképesített Bankreferens" szakképesítés-ráépülés
(OKJ szám: 55 343 02) megszerzésére készít fel, emellett megszerezheti Bankszövetség Tanúsítványát is. Másfél éves képzés rugalmas tanulási formában (konzultációs órák szombaton). 

A Bankárképző több évtizede folyó távoktató programja, amely a "Szakképesített Bankreferens" szakképesítés-ráépülés
(OKJ szám: 55 343 02) megszerzésére készít fel, emellett megszerezheti Bankszövetség Tanúsítványát is. Másfél éves képzés rugalmas tanulási formában (konzultációs órák szombaton). 

Tisztelt Hallgatónk!

 

Köszönjük, hogy részt vesz a képzésünkön!

Szeretnénk segíteni Önt a képzésben elhangzottak elsajátításában. Ezen az e-learning felületen eléri a gyakorló tesztsort, amely segítséget ad a vizsgára történő felkészülésben. Továbbá feltöltésre kerültek az órákon megoldott Excel feladatok, amelyeket az oktatók bővebb tanulmányozásra elérhetővé tesznek számotokra.

Az e-learning felület rendelkezésére áll a képzés lebonyolítását követő 1 hónapig.

 

Jó tanulást kívánunk!

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. és a Budapest Institute of Banking Zrt.


Egy Gazdasági Blockchain Szakértő tisztában van a blockchain technológia alkalmazási területeivel, azok megvalósíthatóságával, előnyeivel, kihívásaival és kockázataival.

A Blockchain technológia iránt egyre növekvő érdeklődést mutatnak a különböző iparágak, egyetemek és a politikai döntéshozók is Európában és azon kívül. Az IT-tudományban is viszonylag új innováció a Blockchain technológia, mely iparágakat képes átformálni és talán nem is tudjuk becsülni még hatását a gazdaságra. A technológia alapját az átláthatóság, a megmásíthatatlanság és az érdekfüggetlen rendszerműködés biztosítja.

Képzésünk arra összpontosít, hogy

- a hallgatók megértsék a technológiában rejlő lehetőségeket és képesek legyenek felismerni, hogy azt a saját szakmai szférájukban hogyan lehet alkalmazni;
- bemutassa a kriptovaluták sajátosságait és gyakorlati példákon keresztül ismertesse a különböző platformok használatát;
- ismertesse esettanulmányokon keresztül a Smartcontract (okosszerződés) felhasználási területeit.

További információ és jelentkezés a Bankárképző honlapján!

Ismerje meg az IFRS9 pénzügyi termékek elszámolásának részleteit a Bankárképző képesített képzésén. A tanfolyam végighalad az IFRS9 által érintett pénzügyi eszközök megjelenítésén, értékelésén és részletekbe menően tárgyalja az értékveszés képzés folyamatát, az ECL modellezés trükkjeit valamennyi bankban releváns kitettségtípus esetén.

További információkat a Bankárképző honlapján talál.

Szerezzen gyakorlati ismereteket a banki projektek menedzselésével kapcsolatban! Gyakorlatorientált képzésünkön elsajátíthatja a pénzügyi intézményeknél indított projektek sajátosságait, kezelésük technikáit, hogy felkészülten léphessen be ezen területre.

További információ

Ismerje meg szakértőink tolmácsolásában a legfontosabb intézményi kockázatokat, és a banki kockázatkezelés feladatait. Kurzusunk során a tananyag mellett feladatokkal, gyakorlatokkal lesz képes elmélyíteni tudását.

További részletek a Bankárképző honlapján!

Szeretne hatékony módon, átfogó Bázeli tudásra szert tenni? A kurzus alapvető ismereteket nyújt a Bázeli tőkekövetelmény szabályozásról, valamint annak gyakorlati alkalmazásáról. A képzés elsősorban az 1. pillér szerinti tőkekövetelmény számítására, a szavatoló tőke kalkulációra, a tőkeáttételi és likviditási mutatók szabályainak gyakorlati alkalmazására fókuszál.

További részletek a Bankárképző honlapján.

E-learning kurzusunk elvégzésével átfogó és egyben alapos ismereteket szerezhetsz arról, hogy:

  • milyen hatása van a most folyó digitális forradalomnak a bankszektorra;
  • a kor elvárásainak milyen területeken, milyen módon tud és kell, hogy megfeleljen egy bank.
A részletes tematikát megtalálhatod a Bankárképző honlapján.


Tekintse meg bemutató kurzusunkat a MIFID 2 szabályozás átfogó értékeléséről! A tananyag egésze megfelel a 37/2017. (XII. 27.) az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló MNB rendeletben foglalt képzési programnak.

Tekintse meg bemutató kurzusunkat a MIFID 2 szabályozás átfogó értékeléséről! A tananyag egésze megfelel a 37/2017. (XII. 27.) az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló MNB rendeletben foglalt képzési programnak.

A Bankárképző pénzügytan kurzusa. A tananyag segítségével megismerkedhet a pénzügyek alapvető építőkockáival. A kurzusra beiratkozhat önállóan is.

Banküzemtani alapok a bank mikroökonómiai alapjaitól az üzleti folyamatok részletes bemutatásáig.

Ismerkedjen meg a jelzáloghitelezés kulcsfontosságú elemeivel ONLINE tannyagunkból!

A Bankárképző online tananyaga a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról szóló 462/2015 (XII.29) Kormányrendeletben meghatározott belső képzés tartalmának megfelelően került összeállításra, és célja, hogy bemutassa a jelzáloghitelezés fogalmát, az arra vonatkozó szabályozást, a hitelezés folyamatát – vagyis tananyagul szolgáljon és naprakész ismereteket nyújtson a jelzáloghitelezésről.

További információkat a Bankárképző honlapján találhat.

Online kurzusunk bevezetést nyújt az Excel alapvető programozási ismereteibe. Haladjon a saját tempója szerint, ismerje meg az Excel programozását kényelmesen, szakértőink tolmácsolásában! Az online kurzus során sok példán keresztül, gyakorlatorientáltan mutatjuk be az egyes programozási területeket. A tananyag elsajátítása során ellenőrző tesztek segítségével lemérheti tudását, és megoldhat egyszerűbb és komplex feladatokat, melyeket a Bankárképző egyénileg értékel.

További részleteket a Bankárképző holnapján találhat online tanfolyamunkról.

A Bankismeret tananyag segítségével megismerhetőek az alapvető banki termékek. Szót ejtünk a banki kockázatok kezelése közül a likviditási kockázatok és hitelkockázatok kezeléséről. A banki jövedelmezőség mérésével és tervezésével zárul a tananyag.

Az anyag a Corvinus Bankismeretek kurzus kötelező tananyaga, emellett betekintést nyújt a banki működés mindenki számára érthető alapjaiba.

A tananyag kiegészítő információként szolgál a Bankárképző FinSim szimulációs játékához, az abban megismert összefüggések háttere kerül az anyagban bemutatásra.

Train the trainers e-learning material for FinSim