Kutatás

research 745x202

A Bankárképző kutatói tevékenysége felöleli közgazdasági tanulmányok elkészítését adott területen, illetve általános, rendszeres kutatói tevékenységünkben értékeljük a hazai bankszektort, valamint a hazai intézmények által nyújtott bankszámlatermékeket.
A Bankárképző részt vesz hazai és nemzetközi kutatási projektekben is, munkatársai közgazgasági kutatómunkája jelentős.

Féléves Bankelemzésünk bemutatja a szektor mindenkori állapotát, értékeljük az elmúlt hónapok eseményeit és a várható jövőt.

Féléves Bankszámlaindexünk elemzést nyújt tipikus fogyasztói csoportokat tekintve a hazai bankszámlák kínálatáról, összevetve egymással az eltérő ügyféltípusokat, könnyen áttekinthető képet adva a hazai bankszámlakínálatról, trendekről.

Egyedi kutatásaink eredményét az alábbiakban ismerheti meg:

  • Magyar banki versenyképességi modell
  • Innovatív matematikai modellek kutatása a bázeli kockázatok mérésére és tőkekövetelmény számszerűsítésére a piaci, működési, likviditási és másodlagos kockázatok területén valamint pénzügyi termékek áralakulásának viselkedés-alapú előrejelzése

Munkatársaink publikációi felölelik mind a hitelkockázat, működési kockázat, piaci kockázat területeit, és az iparág legújabb eredményei ismerhetőek meg belőlük.