Képesített követeléskezelő képzésProgram

streaming nbkOnline módon elérhető képzés

A következő képzés 2020 őszén indul, dátumok pontosítás alatt.

A program a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségével közös programként valósul meg.
A sikeres vizsgát tett hallgatók számára a Bankárképző és a MAKISZ közös tanúsítványt állít ki, igazolva az eredményes vizsgát.

Legyen szó saját követelésmenedzsment rendszerről, megbízás alapján végzett követeléskezelési folyamatokról vagy akár megvásárolt követelések kezeléséről, a képzésen résztvevők átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal bővíthetik tudásukat a követelésekkel kapcsolatos igényérvényesítés szabályozásáról, lehetőségeiről, módszereiről és eszköztáráról.

A követeléskezelési, és behajtási, workout tapasztalatokat mind a vállalati, mind a lakossági ügyfélkörből valós példák alapján mutatják be az előadók, egyben a tevékenység jogi és gyakorlati hátterét, jó gyakorlatát is ismertetve!

A képzés gyakorlatorientáltságát támasztja alá, hogy az előadók között megjelennek a MAKISZ vezetői mellett
• a szabályozók,
ahol a követelések keletkeznek:
bankok, faktoring, termelő és közüzemi szolgáltató vállalkozások vezető munkatársai
ahol a követeléseket kezelik:
követeléskezelő szervezetek vezető munkatársai, gyakorló ügyvédek, jogi tanácsadók.

A vizsgát sikeresen teljesítők a Bankárképző és a MAKISZ által közösen kiadott "Képesített követeléskezelő" minősítést szereznek.


„A fizetőképesség javulása jó hír, de a követeléskezelés feladatköre ettől nem csökken. Tevékenységünkkel egyfajta katalizátorként segítjük a gazdaságot. Amikor dekonjunktúra van, és a megnövekedett kintlévőség behajtásával nem tudnak mit kezdeni a vállalkozások, akkor a gazdálkodási egyensúly fenntartásához nagy szükség van a hatékony követeléskezelésből befolyt összegekre. A maihoz hasonló konjunktúra idején pedig, kockázatelemzőként, risk managerként, abban tudunk segíteni, hogy fennálló a kockázatokat – mert ilyenek egy szárnyaló gazdaságban is vannak – jelezzük partnereink felé. Például azt, hogy érdemes-e valakinek X összegű hitelkeretet adni, vagy sem.”

 Felfalusi Péter, az Intrum Justitia Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Követeléskezelők és Információ Szolgáltatók Szövetségének (MAKISZ) volt elnöke, egy korábbi nyilatkozatából

Kinek ajánljuk?

Azoknak a szervezeteknek és intézményeknek, ahol

 • magánszemélyekkel, vállalkozásokkal, intézményekkel szemben kölcsönügyletből, szolgáltatásból, gazdasági tevékenység alapján követelések keletkeznek
 • akár a követelés eredeti jogosultja, akár már az új tulajdonosa kezeli a követeléseket;
 • akár behajtással foglalkozik, akár fel akar készülni a behajtási rész elkerülésére!

Különösen ajánljuk

 • kockázatkezelőknek, követeléskezelőknek, workout, behajtás területén dolgozó munkatársaknak,
 • a vállalati és lakossági finanszírozásba üzleti oldalról bekapcsolódó kollégáknak,
 • belső ellenőrök, jogi és compliance, területen dolgozók részére.

Tematika

 I. A KÖVETELÉSKEZELÉS SZERVEZETE ÉS FELADATAI  |  1. NAP

 • Követeléskezelés gazdasági és intézményi háttere, jelentősége
 • MNB szabályozás, ajánlások
 • Követelések kezelésére vonatkozó törvényi szabályozás

 

II. KÖVETELÉSEK KELETKEZÉSE, SZABÁLYOZÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA A KELETKEZÉSI HELY SZERINT  |  2-5. nap  (összesen 4 nap)

 • Vállalatnál keletkező követelések, vállalatok követeléskezelése
 • Közüzemi szolgáltatóknál keletkező követelések és a követelések kezelése
 • Közüzemi szolgáltatóknál keletkező követelések és a követelések kezelése
 • Telekommunikációs szolgáltatónál keletkező követelések és a követelések kezelése
 • Faktoring ügyletek kapcsán keletkező követelések, követeléskezelés, követelések eladása
 • Pénzintézeti követelések és követeléskezelés, követelések nyilvántartása, követelések eladása
 • Garanciaszervezetek működése, eljárásai
 • Követelések számviteli nyilvántartása, elszámolása
 • B2B: Információ források, információk összegyűjtése, értékelése és követeléskezelési stratégia kialakítása
 • Korai figyelmeztető jelek és rendszerének kialakítása
 • GDPR, compliance kérdések a követeléskezelés során
 • Jogi bizonyosság megléte, szerződéses rendszer, kovenánsok alkalmazása
 • Biztosítékok fajtái, hitelbiztosítéki nyilvántartások, bejegyzés kellékei, menete, biztosítékok értékelése,
 • Tartozásátvállalás, követelések elengedése

 

III. KÖVETELÉSÉRVÉNYESÍTÉS JOGI ALAPJAI  |  6-7. nap  (összesen 2 nap)

 • Végelszámolás és menete, feladatok
 • Csődeljárás és menete, feladatok
 • Felszámolás menete, kielégítési lehetőség, sorrend, feladatok, gazdasági, megtérülési számítások, kapcsolattartás a felszámolóval
 • Fizetési felszólítás, fizetési meghagyás tartalma, menete, ellentmondás
 • Adószám felfüggesztés, törlés menete
 • Végrehajtási eljárás

 

IV. KÖVETELÉSÉRVÉNYESÍTÉS GYAKORLATI LÉPÉSEI  |  8-9. nap  (összesen 2 nap)

 • Követelések megvételének szempontjai, gazdasági számítások és a további kezelést megalapozó számítások
 • B2B: Követeléskezelés folyamatának, feladatainak és dokumentációs hátterének kialakítása
 • B2C: Követeléskezelés folyamatának, feladatainak és dokumentációs hátterének kialakítása:
 • B2C: Soft collection - eszközök, feladatok, lehetőségek, kommunikáció - dokumentáció
 • B2B és B2C ügyletek elszámolása , lezására, nyilvántartási, dokumentációs követelmények

 

V. GYAKORLAT, ESETTANULMÁNYOK FELDOLGOZÁSA   |  10-11. nap  (összesen 2 nap)

 • Követeléskezelés, szabályozói elvárások, ajánlások érvényesülése a gyakorlatban
 • Esettanulmányok feldolgozása B2C 
 • Esettanulmányok feldolgozása B2BVizsga

A program vizsgával zárul, amely:
- írásbeli, - a képzés teljes anyagát felöleli,
- feleltválasztós, kifejtős kérdések, esettanulmányok megoldása is szerepelhet benne,
- tantermi vagy online formában is megrendezésre kerülhet.

Az írásbeli vizsga értékelésénél lehetséges eredmény: Megfelelt / Nem felelt meg
A megfelelt minősítéshez a vizsgán legalább az összpontszám 60 %-nak elérése szükséges.

A Bankárképző egyéb teljesítményt is figyelembe vehet a vizsga értékelésekor: a hallgatók otthoni munkavégzésre kaphatnak szorgalmi feladatokat, melyek helyes megoldása maximum 2%-ban számítható be az eredménybe. A fenti egyéb teljesítmény csak abban az esetben kerül figyelembe vételre, ha azzal a hallgató „nem megfelelt” minősítése „megfelelt” minősítéssé módosítható, egyéb esetben nem.

 

Ár

 • Tanfolyam ára: 375 000 Ft + Áfa
 • Vizsgadíj: 20 000 Ft + Áfa
 • Pótvizsgadíj: 20 000 Ft + Áfa

Kedvezmény

Képzésünk díjából MAKISZ tagok részére 10% kedvezményt nyújtunk.

Kapcsolat

Oktatók

 • Aztalos Adrienn x200

  Asztalos Attiláné

  Beváltási és behajtási igazgató | Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Tovább...


  Tanulmányai:

  • Károly Róbert Főiskola  - Pénzügyi Szakirány - Közgazdász
  • Pécsi Tudományegyetem - Állam és Jogtudományi Kar - Csődjogi jogi szakokleveles szakember

   

  Munkahelyei:

  • Budapest Bank vállalati finanszírozás
  • Konzumbank fiókvezető
  • Budapest Bank fiókvezető
  • Garantiqa Hitelgarancia Zrt beváltási és behajtási igazgató
 • bartha eszter x200

  dr. Bartha Eszter

  Vezető felügyelő | Magyar Nemzeti Bank  Tovább...

  Jogász diplomáját 2009-ben szerezte a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán. Pályáját csőd-és felszámolási eljárásokkal, fizetésképtelenségi válságmenedzseléssel kezdte a TM-LINE Zrt.-nél, majd gazdasági kodifikációval foglalkozott az igazságügyi tárcánál. 2010-től a Raiffeisen Banknál dolgozott előbb nagyvállalati restrukturálási, majd nagyvállalati late workout területen. 2015-től a Magyar Nemzeti Bank munkatársa, ahol jelenleg a pénzügyi vállalkozások felügyeletéért felelős osztályon elsősorban követelésvásárlókkal foglalkozik.

 • Benkő ádám 180

  Dr. Benkő Ádám

  Fedezetes és vállalati jogi osztályvezető | Intrum Justitia Zrt. Tovább...

  Diplomáját 2005-ben szerezte a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi karán, 2012 óta rendelkezik jogi szakvizsgával. Szakmai pályafutását ügyvédi irodában kezdte, majd a bankszektorban fogytatta tevékenységét a követeléskezelés területén. 2008-ban csatlakozott a Raiffeisen Bank Zrt. Workout részlegéhez jogászként, ahol kezdetben a fedezetlen vállalati és kiemelt private ügyfelek követeléseinek a kezelésével foglalkozott, később pedig jogi csoportvezetőként a vállalati fedezetlen ügyeletek mellett az ingatlanfedezettel biztosított ügyletek igényérvényesítését koordinálta.

  Ezt követően 2013-tól az Erste Bank Zrt. Lakossági Workout Osztály Jogi csoportjának lett a taja, majd később az osztály vezetőjeként folytatta pályafutását. 2017-ben került Intrum Justitia cégcsoport magyarországi leányvállalatához, ahol azóta a fedezetes és vállalati jogi osztályvezetői pozíciót tölti be.

 • berej

  Berendi Judit

  Partner tanácsadó | Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.  Tovább...

  A Bankárképző partner tanácsadója, jelentős banki tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik a banki termékfejlesztés, finanszírozás és work-out területen. Kiemelt szakmai területe a KKV-k kockázatainak értékelése. Vezető oktatója a KKV finanszírozás, valamint a kockázatelemzés és belső ellenőrzés témakörű tanfolyamoknak.

 • Bodizs Kornel x200

  Bódizs Kornél

  Igazgató | Inhold Zrt. és SIGMA FAKTORING Zrt. Tovább...

  Okleveles közgazdász, első diplomáját a Külkereskedelmi Főiskola Külgazdasági Szakán szerezte 2002-ben, majd tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán folytatta, ahol Vállalatfinanszírozás és Számvitel szakon szerzett másoddiplomát.

  Pályáját 2001-ben az Eximbanknál kezdte. Ezt követően az MKB Banknál kockázatelemzőként dolgozott, majd a Raiffeisen Bankhoz került, ahol közel öt évig nagyvállalati hitelezéssel, valamint strukturált vállalati ügyletekkel (Trade and Commodity Finance) foglalkozott.

  Szakmai jártasságát egy, jelzáloghitelezésre szakosított pénzügyi vállalkozás-alapítás és -felépítés is színesíti több, mint 10 éve pedig az Inhold Zrt.-t vezeti. A cég főként lakossági követelésvásárlásra szakosodott, de az aktív faktoring és a vállalati hitelezés szintén megtalálható a közel 100.000 db ügyletet kezelő faktorcég repertoárjában. Ezzel párhuzamosan 2016-ban a cégcsoport sikeresen akvirálta a hasonló területen működő, de főként közüzemi és távközlési követeléseket vásárló és kezelő SIGMA FAKTORING Zrt-t is, amelynek irányítását szintén Bódizs Kornél végzi.

 • Boros péter 180

  Boros Péter

  Üzletfejlesztési részlegvezető | Intrum Justitia Zrt. Tovább...

  Közgazdász MsC diplomámat a Debreceni Egyetemen szereztem 2010-ben, bank es befektetés szakirányon. Ezt követően egy regionális ösztöndíjprogram keretében a Reims-i Egyetemen (Universite de Reims Champagne-Ardenne, Franciaország) bank es pénzügyek szakirányú mester diplomát kaptam 2011-ben.

  Szakmai pályafutásomat pénzügyi területen az IBM es a Schneider Electric nemzetközi vállalatoknál kezdtem, majd 2016-ban csatlakoztam az lntrumhoz. Jelenleg az üzletfejlesztési részleget vezetem, amelyhez az informaciómenedzsment, a folyamatmenedzsment es az elemzési csapat tartozik. Fő tevekénységünk a vállalati hatékonyság fejlesztése mind a folyamatok, mind az adatok és riporting, mind a modellezes és elemzés szempontjából. Az lntrum felsővezetői csapatához 2018 elején csatlakoztam.

 • csaki ferenc3 x200

  Csáki Ferenc

  Elnök | Magyar Faktoring Szövetség
  Főosztályvezető | OTP Bank   Tovább...

  A közgazdaságtudományi egyetem (MKKE) után pályafutásom az államigazgatásban kezdtem (Pénzügyminisztérium), majd a bécsi székhelyű CWAG bank magyarországi finanszírozás-támogatási cégét vezettem.

  Ezt követően a Creditanstalt (mai utód Unicredit Leasing) magyarországi lízingcégét vezettem. 2003-ban váltottam a faktoring szakmába. 8 éven át a Commerzbank tulajdonában álló Magyar Factor Zrt.-t vezettem, majd az MKB bank faktoring területének a Főosztályvezetője lettem. 2012 óta az OTP Bank faktoring területén vagyok főosztályvezető. 2005 óta a Faktoringszöveteség elnöke vagyok. Publikációim jelentek meg mind a lízing, mind a faktoring témakörben.

 • csorbai hajnalka 180

  Dr. Csorbai Hajnalka

  Stratégiai igazgató | Opten Kft Tovább...

  A BME TTK mérnök - fizikus szakán diplomázott és szerezte meg doktori fokozatát.

  Az Opten Kft stratégiai igazgatójaként statisztikus módszereket alkalmazva 25 évre visszamenőleges teljes hazai cégadatbázison vizsgálja az előrejelezhető események (különös tekintettel felszámolás, fizetésképtelenné válás, ügyféllé válás, stb.) becsülhetőségét valamint a mikro és makrogazdasági folyamatok modellezésének realitását és specialitásait a magyar gazdaságra.

  Nemzetközi viszonylatban az európai országok eltérő jogi szabályozásainak és gazdasági kultúrájának hatását vizsgálja az egyes cégek gazdálkodásával kapcsolatban. Az adatbázistisztítást, adatintegrációt, modellépítést és megjelenítő felületet egységben kezelve adnak komplex megoldást az igényekre.

 • Felfalusi péter 180

  Felfalusi Péter

  Vezérigazgató | Intrum Justitia Zrt. Tovább...

  Közgazdász diplomáját 1996-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, marketing-külgazdaság szakirányon szerezte. 1992-1993-ban a skóciai Universtity of Stirling-en pénzügyi és marketing ismereteket hallgatott, később a Nemzetközi Bankárképző Központnál szerzett befektetés-elemzői diplomát. 2010-ben iratkozott be a Budapesti Corvinus Egyetem Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakára, ahol 2012-ben felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász képesítést szerzett. 2018-ban tovább mélyítette szaktudását a Széchenyi István Egyetem bizalmi vagyonkezelő közgazdász képesítésének elvégzésével, ahol diplomát szerzett.

  Pénzügyi pályafutását a Bankár Csoportnál kezdte, majd 1998 és 1999 között az OTP Értékpapír Rt-nél folytatta. Ezt követően került a Synergon Informatikai Rt-hez, ahol Pénzügyi és Treasury Igazgatói pozíciót töltött be. 2003 nyarától a svéd alapítású Intrum Justita Cégcsoport magyarországi vállalatához került, ahol 2004-től a vezérigazgató pozíciót tölti be.

  2013 februárja óta tölti be a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnöki tisztségét és emellett a Pénzügyi Vállalkozások Országos Egyesületének választmányi tagja.

 • dr gyalog agnes x200

  Dr. Gyalog Ágnes

  Üzletfejlesztési- és hálózatirányítási terület vezetó | OTP Faktoring Zrt. Tovább...

  2004-ben szereztem jogi diplomát, majd később jogi szakvizsgát tettem.
  2018-ban jogász-közgazdász végzettségre tettem szert. A magyar mellett angol és francia nyelven beszélek.
  2005 óta pénzügyi területen dolgozom, kezdetben az OTP Banknak dolgoztam jogászként, majd 2008-ban csatlakoztam az OTP Faktoring Zrt. csapatához.

  A követeléskezelési tevékenységet először az operatív oldaláról ismertem meg, a Budapesti terület vezetőjének helyetteseként. 2009-ben lettem a cég vezető jogtanácsosa, majd az üzleti területhez való erős kötődésem eredményeképpen csatlakoztam az üzletfejlesztési- és hálózatirányítási területhez, amelyet 2012 óta vezetek.

 • illes lajos x200

  Dr. Illés Lajos

  Több éve a Bankárképző követeléskezeléssel foglalkozó képzéseinek oktatója. 2013 óta ügyvédi irodáját irányítja. Tovább...

  A JATE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett summa cum laude végzettséget, majd jogi szakvizsgát tett. Tanulmányait Franciaországban pénzügyi szakirányú MBA képzéssel egészítette ki.

  Ügyvédi irodában szerzett gyakorlatot követően az OTP Faktoring Zrt-nél majd az OTP Banknál helyezkedett el. 2008-tól az MKB Bank workout területét irányította, 2010-től a Bank Problémás Ügykezelési Igazgatóságának igazgatója, emellett Igazgatósági tag, majd 2011-től operatív vezető az MKB román követeléskezelő cégében, igazgatósági tag a workout terület munkáját támogató ingatlankezelő és lízingcégekben, közreműködött a bolgár Unionbank kiemelt ügyeinek kezelésében. 2013 óta ügyvédi irodáját irányítja.

  Immár több mint 20 éves restrukturálási és workout szakmai tapasztalattal rendelkezik.

 • kerulo gabor x200

  Kerülő Gábor

  Kontrolling központ vezetője | Magyar Telekom Zrt. Tovább...

  Kerülő Gábor a Budapesti Corvinus Egyetem számvitel szakirányán végzett 2005-ben.

  Az egyetem után 2 évig a KPMG audit csapatát erősítette könyvvizsgáló asszisztensként, majd 2007-től a Magyar Telekom kontrolling igazgatóságán kezdett dolgozni. 2010-től a csoport kontrolling osztályt irányította. 2014-ben az Origo Zrt. pénzügyi igazgatója lett, ahol az ő pénzügyi irányítása alatt értékesítette a Magyar Telekom az Origo Zrt. leányvállalatát.

  Ezután visszatért a Magyar Telekom kontrolling igazgatóságára, azóta a lakossági terület támogatását végző kontrolling központ vezetője.
  A csapata felelős az új lakossági termékportfóliók bevezetésének pénzügyi véleményezéséért, a különböző marketing és sales akciótervek pénzügyi jóváhagyásáért, az értékesítő kollégák és partnerek értékesítési jutalékainak elszámolásáért és a kései behajtási folyamatok hatékony működtetéséért.

  Feleségével és 3 gyermekével Budapesten él, szabadidejében a családjával töltött idő mellett szívesen komponál zenéket, zongorázik, énekel, és egy zenekarban is játszik.

 • kovács andrás 180

  Dr. Kovács András

  Kovács András Ügyvédi Iroda alapítója Tovább...

  Jogi tanulmányait a Károli Gáspár Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 2008-ben diplomázott. A diploma megszerzését követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar – Versenyjogi szakjogász képzésére valamint a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Fizetésképtelenségi szakjogász képzésre járt.

  Az ügyvédjelölti gyakorlatát egészségügyi, gyógyszeripari területen működő, majd FMCG szektorban szolgáltató nemzetközi cég mellett működő ügyvédi irodában szerezte. Ezt követően 2011-es évben megalapította a Kovács András Ügyvédi Irodát ahol az FMCG szektor kiszolgálása mellett intenzív követeléskezelési gyakorlatot kiegészítve ingatlanügyletek, fejlesztési projektek, kereskedelmi szerződések támogatást valamint peres képviseletet nyújtó praxisban tevékenykedik.

 • kalmar zsolt

  Kalmár Zsolt

  Ügyvezető igazgató | ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. Tovább...

  A Pécsi Tudományegyetemen majd a Buckinghamshire-i Chilterns University College-ben végzett. 14 éves banki munkát követően 2011 évtől dolgozik az energiaszektorban. Kezdetben az ELMŰ-ÉMÁSZ követeléskezelési területén, majd 2014 óta az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft ügyvezető igazgatójaként dolgozik. Fenti pozícióval párhuzamosan több mint 3 évig volt, az ELMŰ-ÉMÁSZ által alapított romániai energia kereskedi cég (RWEE) ügyvezető igazgatója is.

 • liber adam x200

  Dr. Liber Ádám

  Ügyvéd, partner | PROVARIS Varga & Partners ügyvédi iroda  Tovább...

  LL.M. (SULS), európai adatvédelmi (CIPP/E), adatvédelmi program menedzsment (CIPM), Fellow of Information Privacy (FIP) nemzetközi adatvédelmi minősítésekkel rendelkező ügyvéd, a Baker McKenzie budapesti TMT csoportjának volt vezetője.

  Liber Ádám a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértője a szerzői jog internettel kapcsolatos kérdéseiben, továbbá a Magyar Versenyjogi Egyesület főtitkári pozícióját is betölti. Szakterülete az adatvédelem, az elektronikus kereskedelem joga, az informatikai jog, az iparjogvédelem és a versenyjog. Számos adatvédelmi tárgyú publikáció szerzője, a DataPrivacy.hu adatvédelmi blog főszerkesztője.

 • nemes akos x200

  Dr. Nemes Ákos

  Ügyvéd, banki szakjogász, média- és reklámjogász, a MAKISZ főtitkára  Tovább...

  Jogi diplomáját 2001 évben szerezte summa cum laude minősítéssel, bank szakjogász másoddiplomáját 2003 évben, 2006 óta saját ügyvédi irodáját vezeti. Követeléskezeléssel 2001 év óta foglalkozik, kezdetben leginkább B2B és B2C szegmensben nemperes- és peres eljárásokban nyújtott teljes körű jogi szolgáltatás keretében, majd 2012 év óta a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége (MAKISZ) főtitkáraként inkább jogalkotás, hatósági kapcsolattartás, lobby és szakmai érdekképviselet területén.

  2003 óta egyre bővülő ügyfélportfolió képviseletében napi szinten főtevékenységét a média- és reklámjogi, fogyasztóvédelemi, versenyjogi, compliance és adatjogi területek képezik, valamint több szakmai érdekképviseleti szervben és önszabályzó testületben betöltött tisztség, vagy megbízás eredményként átfogó piaci képpel bír, melyet munkája során hasznosít.

 • Orosz Zsuzsa x200

  Dr. Orosz Zsuzsa

  Vezérigazgató-helyettes | MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.  Tovább...

  Jogi diplomáját a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán szerezte meg 2002-ben. 2007-től rendelkezik jogi szakvizsgával, valamint ugyanebben az évben szerzett jogász-közgazdász szakoklevelet is.

  Pályafutása során dolgozott többek között jogtanácsosként a CIB Bank Zrt. jogi igazgatóságán, valamint követeléskezelési területen az ERSTE Bank Hungary Zrt. restrukturálási és work-out jogi osztályán, ahol a vállalati, önkormányzati és ingatlanfinanszírozási követelésállomány behajtásában szerzett tapasztalatokat.

  Az MKK Zrt.-nél 2017 óta, vagyis a compliance terület megalakulásától kezdve látja el a Compliance vezetői feladatokat. Ezen időszak alatt kialakította az MKK Zrt.-nél a compliance funkció ellátáshoz szükséges feltételeket, és felelős volt projektvezetőként többek között a GDPR-nak történő megfelelésért. A MAKISZ Compliance munkacsoportjának aktív tagja.

 • Romsics Márton

  Romsics Márton

  Jogi Workout Osztályvezető | Intrum Justitia Zrt.   Tovább...

  Jogász diplomáját 2011-ben a Győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Jogi Karán szerezte. 2010-11-ben a Karl Franzens Universität hallgatója volt Grazban, ahol jogi tárgyakat hallgatott. 2017-ben beiratkozott a Nemzetközi Bankárképző Központ és a Budapesti Corvinus Egyetem közös Bankmenedzsment programjára, amit sikeresen elvégzett. Ezen képzés keretében szakdolgozatát a bedőlt hitelek kezeléséről és újrafinanszírozásáról írta:

  https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/masodik-esely-a-hitelezes-kapcsan-avagy-a-nemteljesito-jelzaloghitelek-esetleges-ujrafinanszirozasa

  2016 decemberében csatlakozott az Intrum csapatához mint jogi csoportvezető, előtte az Erste Bank Hungary Zrt.-nél töltött be hasonló pozíciót.

  2019. februárjától az Intrum Jogi Workout Osztályvezetője.

 • szab od

  Dr. Szabó Dániel

  Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda egyik partnere. Tovább...

  21 éve dolgozom a Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Irodában, jelenleg az iroda egyik partnere vagyok. Elsősorban a pénz- és tőkepiaci közvetítőrendszer szereplőivel és szolgáltatásaival, engedélyezési ügyekkel, polgári és gazdasági jogi, értékpapírjogi tanácsadással, valamint peres ügyekkel is foglalkozom. Ügyvédi munkám mellett választottbíróként is tevékenykedem, szerepelek a Kereskedelmi Választottbíróság választottbíró-ajánlási listáján, valamint jogi szakvizsga vizsgáztatóként is dolgozom.

  Az egyetem befejezése óta oktatok a Bankárképzőben (VAP, CEFA/EFFAS, EPT és más képzéseken), a Corvinus Egyetem Pénzügyi Mester képzésén, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az ELTE továbbképző intézeteinek szakjogász képzésein, valamint a Bibó István Jogász Szakkollégiumban.

 • szentépteri nagy csilla 180

  Szentpéteri-Nagy Csilla

  Fedezetlen követeléskezelési főosztályvezető | Intrum Justitia Zrt. Tovább...

  Közgazdász diplomáját 2008-ban a Károly Róbert Főiskolán, pénzügy szak, hitelintézeti szakirányon szerezte. Gyermeket születését követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európai és nemzetközi igazgatási szakán végzett 2015-ben.

  Pénzügyi pályafutását a Budapest Banknál kezdte 2004-ben. 2006-ban az operáció Békéscsabára költözésével többedmagával felkérték a teljes call center ottani kialakítására, felállítására és üzemeltetésére.

  2008-ban csatlakozott a Credit Agricole magyarországi leányvállalatához, majd 2012-ben a svéd Intrum Justitia Cégcsoport magyarországi vállalatához került, azóta több vezetői pozíciót töltött be a cégnél. Jelenleg a fedezetlen követeléskezelést vezeti, amelyhez a call center, felkeresés, személyes ügyfélszolgálat, és az ezeket támogató területek tartoznak.

 • szilágyi györgy 180

  Szilágyi György

  Befektetési igazgató | Intrum Justitia Zrt. Tovább...

  Közgazdász diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte, később a Nemzetközi Bankárképző Központnál szerzett befektetés-elemzői diplomát, emellett pedig elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem okleveles ingatlanszakértői képzését is.

  Pénzügyi pályafutását a Bankár Csoportnál kezdte, majd az OTP Ingatlanbefektetési Alapkezelő Zrt-nél töltötte be a befektetési igazgatói pozíciót. 2011-től a svéd alapítású Intrum Justitia Cégcsoport magyarországi vállalatához került, mint kontrolling vezető és ahol 2015-től a befektetési igazgatói pozíciót tölti be.

  Felelősségi körébe tartozik a befektetési terület vezetése, az Intrum Justitia Zrt. befektetési céllal vásárolt követelés portfóliójának pénzügyi felügyelet, valamint a társaság befektetési portfóliójának pénzügyi tervezése.

 • Petran Cecilia x200

  Petrán Cecília

  Vezérigazgató-helyettes | DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Tovább...

  Petrán Cecília 2016. év elején csatlakozott a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-hez, a FŐTÁV Zrt. követeléskezelő leányvállalatához, mint a lakossági követeléskezelésért is felelős vezérigazgató-helyettes. A közgazdász végzettségű szakember ezt megelőzően 25 évet dolgozott a bankszektorban, a Budapest Bankban, Sberbankban és az Erste Bankban töltött be szakértői és vezetői pozíciókat különböző területeken, mint befektetés, hitelezés, work-out és ellenőrzési területek.
  Az itt megszerzett tapasztalatokat kamatoztatja és ötvözi jelenlegi feladatkörében.

 • Thummerer Peter x200

  Thummerer Péter

  Ügyvezető | EOS Faktor Zrt.
  Elnök | MAKISZ   Tovább...

  Thummerer Péter első diplomáját, mint angoltanár a Debreceni Egyetemen szerezte meg, majd emellé közgazdász végzettséget is szerzett a BGE akkor még Külkereskedelemi Főiskolai karán.1996-ban kezdte releváns szakmai pályafutását a D&B-nél (ma BISNODE) majd 1999-ben az Intrum Justitia-hoz igazolt, B2B kereskedelmi vezetőként.

  2003 januárjában csatlakozott a mai EOS elődjéhez az akkori Kasolvenzia-hoz sales vezetőként, és már 6 hónap múlva ő lett a cég ügyvezetője, amely poziciót a mai napig is betölti.

  Már háromszor választották meg a MAKISZ elnökévé, és jelenleg is ő tölti be a Szövetség elnöki posztját.

 

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2020. szeptember 1. 9:00
Ár 395 000 Ft + Áfa
Helyszín Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. - 1011 Budapest, Szalag u. 19.
395 000 Ft + Áfa